Користувацький вхід

Останні публікації

"ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ТОВАРИСТВ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Західноукраїнські землі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття знаходилися у важкому соціально-політичному стані. Саме це спонукало композиторів Західної України до створення музичних товариств, які своєю діяльністю розбудили в народу бажання освіти, знання, розвитку українського музичного мистецтва.

Велике значення для розвитку музичної культури регіону мало Галицьке музичне товариство, яке протягом багатьох десятків років фактично відігравало чільну, першорядну роль в музичному житті Львова. Воно стало взірцем для подібних товариств по всій Західній Україні.

Кінець ХІХ – початок ХХ століття - це якісно новий період у розвитку музичних товариств у Західній Україні. Він характеризується появою музичних осередків національного спрямування, зокрема, музичних товариств “Боян”, які сприяли у розширенню кола національних музичних інституцій, залученню молоді до числа потенційних учасників процесу національно-культурного відродження та загальноукраїнського національно-визвольного руху, консолідації української (сільської, міської, учнівської, студентської) молоді Західної України навколо національної ідеї.

Автор: 

Телечкун Іван Михайлович

Керівник гуртка
Державний навчальний заклад
“Вище професійне училище №34 м. Стрий”

Джерело: 

1. Альманах Станиславівської землi: Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини.- Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975.- 910с.
2. Барвінський В. Музикальна культура Львова // Вільна Україна – 1940.- Ч.205.
3. Білинська М. Сидір Воробкевич.-К.: Музична Україна, 1982.-48с.
4. Бурман М. Хорове виконавство Львівщини. Хори. Диригенти.- Дрогобич, 1999. – 279 с.
5. Возняк М. Як пробудилось українське народне життя в Галичині.-Львів,1924.-178с.
6. Волинський Й. Музична культура Галичини 60-х років ХІХ ст. // Живі сторінки української музики.-К.: Наукова думка, 1965.-С.55-120.
7. Волошин М. “Наталка Полтавка” // Діло. - 1908. — Ч. 260. – С.3.
8. Волошин М. Вищий музичний інститут у Львові // Ілюстрований музичний календар. – Львів‚1905.–С.102-104.
9. Волошин М. Львівський Боян // Ілюстрований музичний календар. – Львів, 1905.-С.105-111.
10. Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст.–К.:В-во АН УРСР‚ 1960.– 191с.
11. Історія української музики: В 6т.- К: Наукова думка, 1990.-Т.3.–424с.
12. Історія української музики: В 6т.-К.: Наукова думка, 1989.-Т.1.-448с.
13. Історія української музики: В 6т.-К.: Наукова думка, 1989.-Т.2.-464с.
14. Кмата Ю. Стрийський Боян // Ілюстрований музичний календар.-Львів‚ 1905.–С.116-117.
15. Концепція національного виховання // Освіта.-1996.-№41.–С.2-7.
16. Мазепа Л. Сторінки музичного минулого Львова / З неопублікованого.- Львів, 2001.- С.39-100.
17. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові.- Львів: СПОЛОМ, 2003. - Т.1. - 288 с.
18. Митці України: Енциклопедичний довідник за редакцією А.В.Кудрицького.¬–К.‚1992.–848с.
19. Музичне товариство ім. М.Лисенка у Львові // Наша культура.- Варшава, 1935. – Кн.4. – С.247-249.
20. Нариси з історії української музики.-К.: Мистецтво‚ 1964.- Ч.1.– 309с.
21. Охримович І. Потреба українського духовно-музичного товариства // Нива.- Львів, 1925.- Ч.5.- С.161-164.
22. Рудницький А. Українська музика: Історико-критичний огляд.– Мюнхен: Дніпрова хвиля,1963.-408с.
23. Снятинський Боян // Ілюстрований музичний календар.- Львів,1905.-С.118-121.
24. Сов’як Р. Остап Нижанківський: Нарис про життя і творчість.– Дрогобич,1994.-88с.
25. Станиславівський Боян // Ілюстрований музичний календар.-Львів‚1905.– С.113-116.
26. Статут руського товариства у Львові під назвою "Руська Бесіда" // Слово.-1861.-Ч.88.–С.434-435.
27. Стахів М. Західна Україна та політика Польщі, Росії та Заходу (1772-1918). - Скрентон, 1958.-Т.І.-208с.
28. Стешко Ф. З історії української музики ХVІІІ ст. // Українська музика.-1937.–Ч.2.-С.17-20.
29. Стрийський Боян // Альманах музичний. - Львів, 1904.- С.116-117.
30. Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939).-Івано-Франківськ,1994.-144с.
31. Тернопільський Боян // Альманах музичний.- Львів, 1904.- С.121-122.
32. Товариство "Просвіта": В 25-ліття роковини заложення його // Учитель.-1893.-Ч.23-24.-С.356-363.
33. Токарчук В. Забуте ім’я // Музика.- 1996.- №2.- С.25.
34. Фрайт І. Педагогічна спадщина М.Копка // Джерела.- 1999.- №4.- С.16-20.
35. Фрайт І. Проблеми музичного виховання школярів у діяльності західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Івано-Франківськ, 1998. – 19 с.
36. Черепанин М. Музична культура Галичини (друга половина ХІХ-перша половина ХХ століття).–К.: Вежа‚1997.–328с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі