Користувацький вхід

Останні публікації

Уроки з основ інформатики та обчислювальної техніки. 10-11 класи. Основи алгоритмізації та програмування

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

ПирткоР.І., Сеньків І.А.
Издательство: Богдан
Год издания: 2009
Страниц: 112
ISBN: 978-966-408-523-3
Язык: украинский
Формат: PDF
Размер: 12 Мб

Зміст

Передмова
1. Інформацiйна (математична) модель
1.1. Основнi етапи розв’язування прикладної задачi
з використанням ЕОМ
1.2. Поняття iнформацiйної (математичної) моделi.
Побудова моделi
2. Алгоритми
2.1. Алгоритми. Властивостi алгоритмiв. Форми подання
алгоритму. Виконавець алгоритму
2.2. Навчальна алгоритмiчна мова
2.3. Величини й операцiї над ними.
Основнi характеристики величин
2.4. Основнi вказiвки НАМ. Базовi структури алгоритмiв
2.5. Проектування алгоритмів методом покрокової деталізації
і послідовного уточнення
2.6. Практична робота №1.
Складання алгоритмiв із базових структур на НАМ
Мова програмування Паскаль
3. Система програмування
3.1. Поняття програми і мови програмування.
Транслятори і середовища програмування
3.2. Практична робота №2.
Робота в середовищi системи програмування Turbo Pascal
4. Основнi поняття мови програмування Рascal
4.1. Алфавiт. Величини та їх опис. Змiннi та константи. Ідентифікатори. Структура програми
4.2. Типи величин. Вказiвки введення й виведення.
Вказiвка присвоєння
4.3. Практична робота №3.
Створення i реалiзацiя найпростіших дiалогових програм
4.4. Стандартнi типи даних. Арифметичнi вирази.
Прiоритет операцiй
5. Найпростiшi лiнiйнi програми.
Графiчний режим роботи
5.1. Переклад лiнiйних алгоритмiв з навчальної алгоритмiчної
мови мовою програмування Паскаль
Практична робота №4.
Створення і реалiзацiя найпростiших лiнiйних програм
5.2. Вказiвки для роботи в графiчному і текстовому режимах. Створення графічних і текстових примiтивiв
5.3. Практична робота №5.
Створення графiчних примiтивiв
6. Вказiвка розгалуження
6.1. Вказiвка розгалуження та її опис навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль
6.2. Практична робота №7.
Створення та реалiзацiя програм iз розгалуженнями
7. Вказiвка повторення
7.1. Вказiвка повторення та її опис навчальною алгoритмiчною мовою i мовою програмування Паскаль
7.2. Практична робота №6.
Опис i реалiзацiя найпростiших циклiчних програм
8. Комбiнацiї базових конструкцiй
8.1. Розгалуження в циклi
8.2. Цикл у циклі
8.3. Практична робота №8.
Створення та реалiзацiя програм з комбiнацiями базових конструкцiй
9. Табличнi величини. Масиви
9.1. Табличнi величини та їх опис НАМ i мовою програмування Паскаль. Знаходження суми й добутку елементiв таблиць
9.2. Алгоритм пошуку в таблицях елементiв iз певною
властивiстю
9.3. Впорядкування елементiв масиву
9.4. Створення i реалiзацiя програм опрацювання табличних
величин
9.5. Практична робота №9.
Створення та реалiзацiя програм опрацювання
табличних величин
10. Вказiвки виклику пiдпрограм. Процедури. Функцiї
10.1. Вказiвки виклику допоміжного алгоритму
10.2. Створення алгоритмiв iз використанням звернень
до допоміжних алгоритмiв
10.3. Практична робота №10.
Складання i реалiзацiя програм, що мiстять звернення
до алгоритмiв
11. Використання текстових даних
11.1. Опис рядкових величин НАМ i мовою програмування
Паскаль. Процедури i функцiї опрацювання
рядкових величин
11.2. Практична робота №11.
Складання та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин
Список використаної літератури

http://www.turbobit.net/c8bkov1gegxs.html

http://letitbit.net/download/1007783/27735.2c5e521085adbe4023846e4b38c5/...

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі