Користувацький вхід

Останні публікації

ЖИТЕЛІ СЕЛА МИХЛІ ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 - 1945 РОКІВ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Метою наукової роботи є визначити роль і місце жителів села Михлі в боротьбі
з німецько – фашистськими загарбниками в період Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років.
Дана тема є недостатньо вивченою , що загострює її актуальність . В науковій
літературі недостатньо історичної інформації з історії с. Михлі в період війни.
Практичне значення даної роботи полягає в тому, що її матеріали можна викорис-
тати на уроках історії, під час вивчення історії рідного краю. Вона допоможе учням
краще пізнати свою історію, буде виховувати в них патріотичні почуття.
Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків та списку використаної літера-
тури.
У вступній частині розкрито мету та завдання роботи , її практичне значення,
актуальність, та її наукову новизну.
В розділі І була дана характеристика періоду окупації села Михля німецькими
військами. Показано участь жителів села в Рухові Опору .
У ІІ розділі роботи досліджено історію спалення села .
В ІІІ розділі було досліджено , коли і якими силами визволялося село Михля від
німецьких окупантів. Взагалі ця сторінка історії нашого села в історичній літерату –
рі висвітлена недостатньо. Якщо переглянути наукову літературу, то можна знайти в них дати визволення більшості сіл Ізяславського району, а с. Михлі на жаль – ні !
Розділ IV розкриває,яку роль відіграли жителі с. Михлі у Великій Вітчизняній вій-
ні. Показано їх життєвий та бойовий шлях.
Робота завершується відповідними висновками , в яких було сформульовано основні підсумки роботи та вказано основні напрями подальших досліджень з даної
теми.

Автор: 

Арсенюк Сергій Васильович
вчитель історії
Михлянська ЗОЩ І-ІІІст.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі