Користувацький вхід

Тематичне тестування. 7 клас. Повторення та узагальнення вивченого.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

Тематичне тестування. 7 клас.
Повторення та узагальнення вивченого.

1.Дієприкметник відповідає на питання:
а) що роблячий? що зроблений?
б) що роблячи? що зробивши?
в) який? яка? яке? які?

2. Безособові дієслівні форми на –но, –то утворюються
а) від неозначеної форми дієслова;
б) від активних дієприкметників;
в) від пасивних дієприкметників.

3. Разом із не пишуться такі дієприслівники:
а) не/знаючи, не/поважаючи, не/сказавши.
б) не/вгаваючи, не/зважаючи, не/дооцінюючи;
в) не/здійснивши, не/завершивши, не/витримавши.

4. Через дефіс пишуться такі прислівники:
а) куди/сь, аби/як, яко/сь;
б) казна/де, десь/то, віч/на/віч.
в) звідкіля/сь, на/віщо, аби/куди.

5. Разом із не пишуться прислівники
а) не/забаром, не/гайно, не/самовито.
б) не/по-нашому, не/дуже, не/цілком.
в) не/далеко, а близько; не/сумно, а весело.

6. Прийменник – це
а) змінна самостійна частина мови;
б) незмінна самостійна частина мови;
в) незмінна службова частина мови.

7. За роллю в мові сполучники поділяються на
а) прості, складні, складені;
б) сурядності та підрядності;
в) заперечні та формотворчі.

8. Через дефіс пишуться із словами частки
а) бо, но, от, то, таки;
б) же(ж), би(б), ну;
в) най-, як-, що-.

9. Через дефіс пишуться вигуки:
а) добри/день, на/добраніч, слава/Богу;
б) а/а/ах, но/о/о, киць/киць, ой/ой;
в) ал/ло, в/йо, ов/ва.

10. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Доберіть заголовок. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.
Майже у всіх народів є улюблені рослини/символи. У канадців, скажімо, клен, у росіян – берізка, а в нас – в_рба й калина. Правду каже пр_слів_я: без в_рби й калини нема України. З давніх/давен наш народ опоет_зував цей кущ, оспівав у піснях.
Чи/ж/не/тому/так дбайливо охороняли й доглядали в народі калину. Наруга над/нею вкривала людину ган_бою. Дітям, аби ті не/нів_чили цвіту, казали: не/ламайте калину, бо наклич_те мороз. Справді, калина цвіте на/сам/кінец_ в_сни, коли вже ві_ходять заморо_ки...
Кущ калини біля мат_риної хати. Це не/тіл_ки окраса, а й гл_бокий символ, наш духовний світ, наша спадщина. Як/що троянди й виноград, за влучним висловом Максима Рильського, с_мволізують красиве і корисне, то кущ калини, увібравши в себе оби/дві ознаки, опр_дметнює й духовний потяг до своєї з_млі, свого б_рега, своїх традицій (В.Скуратівський).

Пов'язані сторінки: 

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі