Користувацький вхід

Українська драматургія і театр 70-90-х років XІX століття. Контрольна робота

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

Українська література
10 клас (профільний рівень)
Контрольна робота № 2
Українська драматургія і театр 70-90-х років XІX століття

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

1. Хто створив театральну трупу, яка згодом дістала назву театру корифеїв?
2. Назви видатних жінок-акторок театральних труп 70-90-х років XІX століття.
3. Які події лягли в основу сюжету п’єси Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»?
4. Визнач жанр п’єси Івана Карпенка-Карого «Сава Чалий».
5. Хто поклав на музику поезію Михайла Старицького «Виклик»?
6. До якої манери письма тяжіє М. Старицький, зображуючи українців у повісті
«Оборона Буші»?

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Визнач тему п’єси Івана Карпенка-Карого «Наймичка».
8. Яку проблему порушує М. Старицький у поезії «До молоді»?
9. Назви основні ознаки комедії.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала)

10. Схарактеризуй образ Яна Шмигельського із п’єси Івана Карпенка-Карого «Сава
Чалий».
11. Склади план до характеристики образу Орисі Завісної з повісті М. Старицького
«Оборона Буші».

Високий рівень (максимальна кількість балів – 3)

12. Виконай одне із завдань.

А) Порівняй образи Сави Чалого (Іван Карпенко-Карий «Сава Чалий») та Єремії
Вишневецького (І. Нечуй-Левицький «Князь Єремія Вишневецький»).

Б) Порівняй образ головного героя комедії «Міщанин-шляхтич» Мольєра з образом
головного героя твору «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого. Який із цих
персонажів тобі більше імпонує і чим саме?

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

1. Хто сформував новий театральний колектив після поділу у 1885 році театру
корифеїв на дві автономні трупи?
2. Назви видатних чоловіків-акторів театральних труп 70-90-х років XІX століття.
3. Скільки дітей із родини Тобілевичів стали активними діячами театру корифеїв?
Назви їх.
4. Визнач жанр п’єси Івана Карпенка-Карого «Наймичка».
5. Розстав події з повісті «Оборона Буші» М. Старицького у хронологічному
порядку:
А) спогади Антося про зустрічі з Орисею;
Б) Орися впустила Корецького до Буші;
В) підготовка козаків до повстання;
Г) отець Василь розкриває таємницю підземних погребів;
Ґ) теплі слова Антона про український народ;
Д) загибель Орисі й Антося;
Е) Орися вбиває батька.
6. До якого виду лірики відносяться рядки:
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить?
Он на стрункій та високій осичині
Листя пестливо тремтить;

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Яка головна думка п’єси І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»?
8. Кому присвячує М. Старицький баладу «Гетьман»?
9. Назви основні ознаки трагедії.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала)
10. Схарактеризуй образ поміщика Цокуля із п’єси І. Карпенка-Карого «Наймичка».
11. Які моральні норми розглядаються І. Карпенком-Карим у п’єсі «Сава Чалий»?

Високий рівень (максимальна кількість балів – 3)

12. Виконай одне із завдань.
А) Порівняй образи Марисі (І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля») та Наталки
(І. Котляревський «Наталка Полтавка»).
Б) Проаналізуй, у чому виявляється поєднання романтичної і реалістичної манери
зображення у повісті М. Старицького «Оборона Буші».

Автор: 

Поліщук Світлана Анатоліївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі