Користувацький вхід

Тестові завдання з теми "Натуральні числа". Математика 5 клас

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Пояснювальна записка

Тестові завдання складені відповідно до діючої програми з математики для п’ятого класу Міністерства освіти і науки України й відповідно до орієнтованого переліку тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, яка передбачена інструктивно – методичними рекомендаціями МОН України. Тести містять завдання, які дозволяють перевірити рівень алгоритмічних знань, рівень логічного мислення, проблемного, критичного, комбінаторного, візуального мислення учнів та здійснити контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з теми.
Наявність у тестах завдань, які органічно пов’язують теоретичний матеріал і різні види задач та завдань, дозволяють перевірити не тільки оволодіння учнями технікою обчислювання, але і їх уміння думати, що є головною метою навчання математики в школі та підготувати учнів для проходження зовнішнього незалежного тестування.
Тестові завдання спрямовані на перевірку свідомого сприймання і глибину засвоєння правил, означень, формул, ознак та уміння учнів застосовувати знання у реальних ситуаціях. Кожен тест містить завдання як відкритої так і закритої форми.
З теми тести розроблені у 20 варіантах, Завдання тестів охоплюють весь матеріал даної теми. За змістом питання, які надані у закритій формі відповідають І-ІІ рівням навчальних досягнень, питання відкритого форми – ІІІ-ІV рівням навчальних досягнень.
Бажано, щоб учитель орієнтував учнів відповідати на всі тестові питання. Це дозволяє, по-перше, з’ясувати, наскільки добре учням вдається застосовувати програмний матеріал за відомими алгоритмами і зразками, у змінених та ускладнених ситуаціях, у нестандартних ситуаціях; по-друге, визначити, які існують проблеми у знаннях, класифікувати їх і як можна швидше усунути; утретє, більш об’єктивно оцінити навчальні досягнення учнів.
Блок завдань, які містять 20 питань розрахований на 40- 45 хвилин.
Критерії оцінювання тестових завдань: кожне питання оцінюється по 0,5 бали.

Тема «Натуральні числа»
ВАРІАНТ 1
1. Скільки десятків в числі 2 689?
А) 6 Б) 89 В) 8
2. Скільки сотень в числі 7 650?
А) 7 Б) 65 В) 6
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 240?
А) 239 Б) 241 В) 250
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 61?
А) 60 Б) 59 В) 51
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 33 Б) 100 В) 101
6. Яке з поданих чисел є найбільшим чотирьохзначним числом?
А) 4989 Б) 4999 В) 9999
7. Порівняйте величини: 1 000 см і 12 м.
А) 1 000см = 12 м Б) 1 000см > 12м В)1 000см < 12 м
8. Порівняйте величини 10 кг 500 г і 15 000 г.
А) 10 кг 500г = 15 000г Б) 10 кг 500г > 15 000г В) 10 кг 500г < 15 000г
9. Яке з чисел найбільше: 107, 46, 12, 38, 201?
А) 107 Б) 12 В) 201
10. Яке з чисел найменше: 16, 7, 37,45, 63?
А) 63 Б) 7 В) 16
11. Запишіть цифрами дев’ять мільйонів дві тисячі п’ять.
12. Запишіть цифрами сто п’ять мільйонів двісті один.
13. Запишіть цифрами число три тисячі два.
14. Округліть число 4 526 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 428 до сотень.
16. Округліть число 342 798 до десятків тисяч.
17. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 37?
18. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 325 більше за 324 і менше від 326».
19. Округліть число 2 617 до найвищого розряду.
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 15 і 35?

ВАРІАНТ 2
1.Скільки сотень в числі 9 345?
А) 7 Б) 5 В) 3
2. Скільки одиниць в числі 3 712?
А) 7 Б) 2 В) 1
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 39?
А) 37 Б) 49 В) 40
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 71?
А) 72 Б) 70 В) 61
5. Яке з поданих чисел є найменшим чотирьохзначним числом?
А) 9999 Б) 1 000 В) 444
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А) 999 Б) 100 В) 1 000
7. Порівняйте величини 205дм і 25 м.
А) 205дм = 25 м Б) 205 дм < 25м В)205 дм > 25 м
8. Порівняйте величини 15 кг 500 г і 10 кг 500 г.
А) 15 кг 500г = 10кг 500г Б) 15 кг 500г > 10кг 500г
В) 15 кг 500г < 10кг 500г

9. Яке з чисел найбільше: 305, 17, 37, 403, 43?
А) 305 Б) 403 В) 17
10. Яке з чисел найменше: 605, 17, 73,14, 143, 405?
А) 405 Б) 14 В) 605
11. Запишіть цифрами число три мільйони п’ять тисяч сім.
12. Запишіть цифрами число триста два мільйони чотириста дев’ять.
13. Запишіть цифрами число сімнадцять тисяч сім.

14. Округліть число 7 347 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 25 743 до найвищого розряду.
16. Округліть число 5 312 до сотень.
17. Округліть число 247 056 до одиниць тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 97?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 843 більше за 842 і менше від 844».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 99 і 108?

ВАРІАНТ 3
1.Скільки тисяч в числі 9 735?
А) 7 Б) 9 В) 5
2. Скільки сотень в числі 3 215?
А) 3 Б) 2 В) 5
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 59?
А) 61 Б) 60 В) 58
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 705?
А) 700 Б) 706 В) 704
5. Яке з поданих чисел є найбільшим двозначним числом?
А) 10 Б) 99 В) 100
6. Яке з поданих чисел є найменшим двозначним числом?
А) 99 Б) 15 В) 10
7. Порівняйте величини: 42 км 42 м і 4 382 м.
А) 42 км 42 м = 4 382 м Б) 42 км 42 м < 4 382 м В) 42 км 42 м > 4 382 м
8. Порівняйте величини 2 год 48 хв і 175хв.
А) 2 год 48 хв = 175хв Б) 2 год 48 хв < 175хв В) 2 год 48 хв > 175хв
9. Яке з чисел найбільше: 805, 73, 39, 815, 709?
А) 815 Б) 805 В) 39
10. Яке з чисел найменше: 78, 105, 14,42, 6, 82?
А) 14 Б) 6 В) 105
11. Запишіть цифрами число два мільйони вісім тисяч дванадцять.
12. Запишіть цифрами число дев’ять тисяч п’ять .
13. Запишіть цифрами число двісті сім тисяч два.
14. Округліть число 3 491 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 19 436 до найвищого розряду.
16. Округліть число 4 262 до сотень.
17. Округліть число 625 102 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 43?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 14 більше за 12 і менше від 22».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 16 і 36?

ВАРІАНТ 4
1.Скільки десятків в числі 5 943?
А) 5 Б) 9 В) 4
2. Скільки сотень в числі 7 312?
А) 3 Б) 7 В) 2
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 77?
А) 78 Б) 81 В) 76
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 27 ?
А) 28 Б) 26 В) 30
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 100 Б) 999 В) 909
6. Яке з поданих чисел є найбільшим двозначним числом?
А) 100 Б) 99 В) 10
7. Порівняйте величини: 105 дм і 15 м.
А) 105 дм = 15 м Б) 105 дм < 15 м В) 105 дм >15 м
8. Порівняйте величини 12 кг 300 г і 1 340 г.
А) 12 кг 300 г = 1 340 г Б) 12 кг 300 г >1 340 г В) 12 кг 300 г < 1 340 г
9. Яке з чисел найбільше: 505, 550, 55, 105, 705?
А) 550 Б) 55 В) 705
10. Яке з чисел найменше: 602, 206, 601,303, 415, 701?
А) 701 Б) 206 В) 303
11. Запишіть цифрами число сім мільйонів десять тисяч три.
12. Запишіть цифрами число сімсот три мільйони чотирнадцять.
13. Запишіть цифрами число дві тисячі два.
14. Округліть число 2 349 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 123 617 до одиниць тисяч.
16. Округліть число 34 701 до найвищого розряду.
17. Округліть число 1 273 до сотень.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 809?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 26 більше за 12 і менше від 46».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 79 і 83?

ВАРІАНТ 5
1.Скільки сотень в числі 5 902?
А) 5 Б) 9 В) 2
2. Скільки тисяч в числі 4 032?
А) 4 Б) 3 В) 2
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 139?
А) 138 Б) 120 В) 140
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 103?
А) 104 Б) 110 В) 102
5. Яке з поданих чисел є найбільшим п’ятизначним числом?
А) 10 000 Б) 99 999 В) 49 999
6. Яке з поданих чисел є найменшим чотирьохзначним числом?
А) 1 000 Б) 9 999 В) 5 559
7. Порівняйте величини: 1 030 см і 13 м.
А) 1 030 см = 13 м Б) 1 030 см > 13 м В) 1 030 см <13 м
8. Порівняйте величини 12 кг 300 г і 12 000 г.
А) 12 кг 300 г = 12 000 г Б) 12 кг 300г <12 000г В) 12 кг 300г > 12 000г
9. Яке з чисел найбільше: 309, 405, 703, 730, 14, 621?
А) 703 Б) 730 В) 309

10. Яке з чисел найменше: 630, 63, 360,121, 831, 39?
А) 63 Б) 39 В) 630
11. Запишіть цифрами число сім мільйонів шість тисячі один.
12. Запишіть цифрами число тридцять сім мільйонів шістдесят три.
13. Запишіть цифрами число двадцять п’ять тисяч три.
14. Округліть число 81 563 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 12 572 до десятків.
16. Округліть число 19 234 до найвищого розряду.
16. Округліть число 421 194 до десятків тисяч.
17. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 789?
18. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 83 більше за 72 і менше від числа 97».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 79 і 93?

ВАРІАНТ 6
1. Скільки десятків в числі 8 345?
А) 4 Б) 3 В) 8
2. Скільки сотень в числі 6 732?
А) 6 Б) 7 В) 3
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 393?
А) 392 Б) 394 В) 380
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 703?
А) 700 Б) 702 В) 704
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 3 Б) 100 В) 101
6. Яке з поданих чисел є найбільшим чотирьохзначним числом?
А) 999 Б) 1 000 В) 9 999
7. Порівняйте величини: 403 дм і 43 м.
А) 403 дм = 43 м Б) 403 дм < 43м В) 403 дм > 43 м
8. Порівняйте величини 13 кг 200 г і 13 400 г.
А) 13 кг 200г = 13 400г Б) 13 кг 200г < 13 400г В) 13 кг 200г > 13 400г
9. Яке з чисел найменшим: 305, 503, 35, 53, 350, 530?
А) 53 Б) 35 В) 530
10. Яке з чисел найбільше: 402, 204, 24,42, 420, 240 ?
А) 420 Б)240 В) 402
11. Запишіть цифрами число сорок три мільйони три тисячі.
12. Запишіть цифрами число два мільярди сімсот сорок тисяч.
13. Запишіть цифрами число тридцять один мільярд двісті сорок сім.
14. Округліть число 6 171 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 1 234 до десятків.
16. Округліть число 129 384 до найвищого розряду.
17. Округліть число 427 537 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 374?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 474 більше за 230 і менше від числа 844».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 49 і 58?

ВАРІАНТ 7
1. Скільки сотень в числі 2 963?
А) 9 Б) 6 В) 2
2. Скільки одиниць в числі 9 237?
А) 9 Б) 3 В) 7

3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 307?
А) 300 Б) 306 В) 308
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 600?
А) 601 Б) 598 В) 599
5. Яке з поданих чисел є найменшим чотирьохзначним числом?
А) 9 999 Б) 1 000 В) 1 001
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А)100 Б) 999 В) 99
7. Порівняйте величини: 4 356 м і 5 км.
А) 4 356 м = 5 км Б) 4 356 м < 5 км В) 4 356 м > 5 км
8. Порівняйте величини 2 год 15 хв і 605 хв.
А) 2 год 15 хв = 605 хв Б) 2 год 15 хв < 605 хв В) 2 год 15 хв > 605 хв
9. Яке з чисел найбільшим: 805, 508 , 850, 580, 58, 85, 858?
А) 805 Б) 858 В) 850
10. Яке з чисел найменшим: 85, 58, 508, 306, 36, 136?
А)85 Б) 36 В) 58
11. Запишіть цифрами число два мільйони три тисячі два.
12. Запишіть цифрами число один мільярд вісім тисяч сім.
13. Запишіть цифрами число сорок сім тисяч дев’ять .
14. Округліть число 5 735 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 57 327 до сотень.
16. Округліть число 563 794 до найвищого розряду.
16. Округліть число 427 035 до одиниць тисяч.
17. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 653?
18. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 45 більше за 15 і менше від числа 105».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 705 і 718?

ВАРІАНТ 8
1. Скільки сотень в числі 6 720?
А) 6 Б)7 В) 0
2. Скільки тисяч в числі 9 302?
А)3 Б)9 В) 2
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 900?
А) 800 Б) 901 В) 999
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 645?
А) 700 Б) 644 В) 650
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А)100 Б) 999 В) 909
6. Яке з поданих чисел є найбільшим двозначним числом?
А) 99 Б) 10 В) 17
7. Порівняйте величини: 2 км 24 м і 2 120 м .
А) 2 км 24 м = 2 120 м Б) 2 км 24 м < 2 120 м В) 2 км 24 м > 2 120 м
8. Порівняйте величини 2 ц 38 кг і 209 кг .
А) 2 ц 38 кг = 209 кг Б) 2 ц 38 кг < 209 кг В) 2 ц 38 кг > 209 кг
9. Яке з чисел найменше: 608, 86, 806, 680, 860, 68?
А) 806 Б)680 В) 68
10. Яке з чисел найбільше: 702, 72,720, 207, 270, 27, 272?
А) 272 Б) 720 В) 702
11. Запишіть цифрами число три мільйони п’ятнадцать тисяч чотири .
12. Запишіть цифрами число два мільярди чотири мільйони сім.
13. Запишіть цифрами число сто три тисячі вісім.
14. Округліть число 57 207 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 42 095 до десятків.
16. Округліть число 47 318 до найвищого розряду.
17. Округліть число 569 382 до сотень тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 901?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 805 більше за 85 і менше від числа 901».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 15 і 33?

ВАРІАНТ 9
1. Скільки сотень в числі 7 815?
А) 4 Б) 8 В) 1
2. Скільки десятків в числі 3 502?
А) 3 Б) 0 В) 5
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 507?
А) 510 Б) 508 В) 600
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 102?
А) 100 Б) 101 В) 103
5. Яке з поданих чисел є найменшим двозначним числом?
А)100 Б) 10 В) 99
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А) 99 Б) 899 В) 1 000
7. Порівняйте величини: 4 км і 3 986 м.
А) 4 км = 3 986 м Б) 4 км < 3 986 м В) 4 км > 3 986 м
8. Порівняйте величини 159 кг і 1 ц 6 кг.
А) 159 кг = 1 ц 6 кг Б) 159 кг < 1 ц 6 кг В) 159 кг > 1 ц 6 кг
9. Яке з чисел найбільше: 601, 106, 610, 660, 160, 161?
А) 610 Б) 161 В) 660
10. Яке з чисел найменше: 407, 74, 704, 740, 470, 47, 447?
А) 74 Б) 47 В) 447
11. Запишіть цифрами число дев’ять мільйонів п’ять тисяч три.
12. Запишіть цифрами число один мільярд двадцять сім мільйонів сорок.
13. Запишіть цифрами число тридцять сім тисяч один.
14. Округліть число 3 421 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 5 163 до сотень.
16. Округліть число 67 015 до найвищого розряду.
17. Округліть число 478 102 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 207?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 305 більше за 201 і менше від числа 315».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 49 і 59?

ВАРІАНТ 10
1.Скільки десятків в числі 3 105?
А) 3 Б) 0 В) 1
2. Скільки сотень в числі 43 125?
А) 4 Б) 2 В) 1
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 812?
А) 800 Б) 813 В) 820
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 320?
А) 310 Б) 319 В) 321
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 999 Б) 100 В) 909
6. Яке з поданих чисел є найбільшим чотирьохзначним числом?
А) 1 000 Б) 9 999 В) 999
7. Порівняйте величини: 2 879 м і 3 км.
А) 2 879 м = 3 км Б) 2 879 м < 3 км В) 2 879 м > 3 км
8. Порівняйте величини 85 хв і 1 год 15 хв .
А) 85 хв = 1 год 15 хв Б) 85 хв < 1 год 15 хв В) 85 хв > 1 год 15 хв
9. Яке з чисел найбільше: 201, 102, 210, 211, 120, 121 ?
А) 211 Б) 210 В) 121
10. Яке з чисел найменше: 315, 305, 503, 513, 135, 153?
А) 315 Б) 513 В) 135
11. Запишіть цифрами число п'ятнадцять тисяч сім.
12. Запишіть цифрами число сорок два мільйони вісім тисяч шість.
13. Запишіть цифрами число два мільярди шістнадцять тисяч тридцять.
14. Округліть число 423 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 4 028 до десятків.
16. Округліть число 16 572 до найвищого розряду.
17. Округліть число 111 459 до одиниць тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 131?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 140 більше за 14 і менше від числа 145».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 43 і 57?

ВАРІАНТ 11
1.Скільки сотень в числі 3 517?
А) 3 Б) 7 В) 5
2. Скільки десятків в числі 8 013?
А) 0 Б) 1 В) 3
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 309?
А) 300 Б) 310 В) 320
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 420?
А) 430 Б) 419 В) 421
5. Яке з поданих чисел є найменшим двозначним числом?
А) 99 Б) 100 В) 10
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А) 99 Б) 100 В) 999
7. Порівняйте величини: 403 дм і 41 м.
А) 403 дм = 41 м Б) 403 дм < 41м В) 403 дм > 41 м
8. Порівняйте величини 12 кг 200 г і 1 200 г.
А) 12 кг 200г = 1 200г Б) 12 кг 200г < 1 200г В) 12 кг 200г > 1 200г
9. Яке з чисел найменше: 513, 503, 305, 315, 31, 51, 15?
А) 513 Б) 15 В) 51
10. Яке з чисел найбільше: 102, 112, 213, 13, 203, 103?
А) 213 Б) 203 В) 103
11. Запишіть цифрами число сім мільйонів три тисячі шість.
12. Запишіть цифрами число сім мільярдів одинадцять тисяч шістдесят вісім.
13. Запишіть цифрами число сто три тисячі дев’ять.
14. Округліть число 1 837 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 312 до десятків.
16. Округліть число 17 933 до найвищого розряду.
17. Округліть число 196 891 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 101?

19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 312 більше за 212 і менше від числа 323».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 77 і 87?

ВАРІАНТ 12
1.Скільки одиниць в числі 708?
А) 0 Б) 7 В) 8
2. Скільки сотень в числі 1 532?
А) 1 Б) 5 В) 3
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 903?
А) 900 Б) 904 В) 910
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 80?
А)81 Б) 70 В) 79
5. Яке з поданих чисел є найменшим чотирьохзначним числом?
А) 9 999 Б) 1 000 В) 999
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А) 999 Б) 100 В) 1 000
7. Порівняйте величини: 3 518 м і 4 км.
А) 3 518 м = 4 км Б) 3 518 м < 4 км В) 3 518 м > 4 км
8. Порівняйте величини 142 кг і 1 ц 15 кг.
А) 142 кг = 1 ц 15 кг Б) 142 кг < 1 ц 15 кг В) 142 кг > 1 ц 15 кг
9. Яке з чисел найменше: 802, 208, 820, 828, 282?
А) 208 Б) 282 В) 802
10. Яке з чисел найбільше: 315, 305, 345, 316, 347, 307?
А) 315 Б) 347 В) 345
11. Запишіть цифрами число вісім мільйонів три тисячі сім.
12. Запишіть цифрами число два мільярди двадцять сім тисяч чотирнадцять.
13. Запишіть цифрами число двісті шість тисяч два.
14. Округліть число 735 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 5 134 до сотень.
16. Округліть число 47 140 до найвищого розряду.
17. Округліть число 518 613 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 119?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 741 більше за 640 і менше від числа 814».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 97 і 105?

ВАРІАНТ 13
1.Скільки сотень в числі 1 715?
А) 1 Б) 7 В) 5
2. Скільки десятків в числі 5 341?
А) 3 Б) 4 В) 5
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 707?
А) 800 Б) 708 В) 706
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 120?
А) 119 Б) 130 В) 121
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 33 Б) 100 В) 101
6. Яке з поданих чисел є найбільшим чотирьохзначним числом?
А) 4989 Б) 4999 В) 9999
7. Порівняйте величини: 4 км і 3 867 м.
А) 4 км = 3 867 м Б) 4 км > 3 867 м В) 4 км < 3 867 м

8. Порівняйте величини 502 кг і 5 ц.
А) 10 кг 500г = 15 000г Б) 10 кг 500г > 15 000г В) 10 кг 500г < 15 000г
9. Яке з чисел найбільше: 715, 517, 725, 743, 571, 745?
А) 725 Б) 745 В) 715
10. Яке з чисел найменше: 715, 517, 725, 743, 571 ?
А) 725 Б) 517 В) 571
11. Запишіть цифрами число тридцять сім тисяч шість.
12. Запишіть цифрами число дванадцять мільйонів дев’ять тисяч п’ять .
13. Запишіть цифрами число чотири мільярди три мільйони п’ятдесят вісім.
14. Округліть число 7 513 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 3 294 до десятків.
16. Округліть число 237 363 до десятків тисяч.
17. Округліть число 19 237 до найвищого розряду.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 109?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 805 більше за 803 і менше від числа 915».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 69 і 81?

ВАРІАНТ 14
1.Скільки сотень в числі 4 356?
А) 4 Б) 3 В) 5
2. Скільки десятків в числі 2 384?
А) 2 Б) 8 В) 4
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 209?
А) 200 Б) 210 В) 208
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 411?
А) 400 Б) 410 В) 420
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 99 Б) 100 В) 499
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А) 95 Б) 100 В) 99
7. Порівняйте величини: 9 км і 8 795 м.
А) 9 км = 8 795 м Б) 9 км < 8 795 м В) 9 км > 8 795 м
8. Порівняйте величини 456 кг і 4 ц 7 кг.
А) 456 кг = 4 ц 7 кг Б) 456 кг < 4 ц 7 кг В) 456 кг > 4 ц 7 кг
9. Яке з чисел найбільше: 123, 132, 113, 143, 138, 183?
А) 132 Б) 143 В) 183
10. Яке з чисел найменше: 242, 213, 205, 105, 121, 101?
А) 205 Б) 105 В) 101
11. Запишіть цифрами число сімдесят одна тисяча три.
12. Запишіть цифрами число десять мільйонів чотири тисячі два.
13. Запишіть цифрами число сім мільярдів сорок дев’ять тисяч двадцять.
14. Округліть число 1 518 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 8 316 до десятків.
16. Округліть число 64 362 до найвищого розряду.
17. Округліть число 402 719 до одиниць тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 113?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 135 більше за 115 і менше від числа 183».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 99 і 115?

ВАРІАНТ 15
1.Скільки сотень в числі 2 735?
А) 2 Б) 3 В) 7
2. Скільки десятків в числі 5 269?
А) 9 Б) 6 В) 2
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 181?
А) 180 Б) 182 В) 190
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 141?
А) 150 Б) 140 В) 142
5. Яке з поданих чисел є найменшим двозначним числом?
А) 10 Б) 100 В) 99
6. Яке з поданих чисел є найбільшим двозначним числом?
А) 10 Б) 100 В) 99
7. Порівняйте величини: 305 дм і 35 м.
А) 305 дм = 35 м Б) 305 дм < 35м В) 305 дм > 35 м
8. Порівняйте величини 2 год 36 хв і 112 хв.
А) 2 год 36 хв = 112 хв Б) 2 год 36 хв < 112 хв В) 2 год 36 хв > 112 хв
9. Яке з чисел найменше: 105, 15, 51, 115, 512, 125?
А) 125 Б) 512 В) 15
10. Яке з чисел найбільше: 312, 213, 321, 221, 102, 201?
А) 102 Б) 321 В) 312
11. Запишіть цифрами число дев’яносто сім тисяч п’ять.
12. Запишіть цифрами число шістнадцять мільйонів вісім тисяч сорок.
13. Запишіть цифрами число сім мільярдів дев’яносто чотири тисячі два.
14. Округліть число 5 312 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 7 207 до десятків.
16. Округліть число 14 731 до найвищого розряду.
17. Округліть число 526 911 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 405 ?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 608 більше за 510 і менше від числа 713».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 75 і 95?

ВАРІАНТ 16
1. Скільки сотень в числі 3 819?
А) 8 Б) 9 В) 1
2. Скільки одиниць в числі 4 349?
А) 9 Б) 4 В) 3
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 110?
А) 120 Б) 111 В) 109
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 340?
А) 350 Б) 339 В) 341
5. Яке з поданих чисел є найбільшим чотирьохзначним числом?
А) 9 999 Б) 1 000 В) 10 000
6. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 999 Б) 100 В) 10
7. Порівняйте величини: 605 дм і 65 м.
А) 605 дм = 65 м Б) 605 дм < 65м В) 605 дм > 65 м
8. Порівняйте величини 430 кг і 4 ц 5 кг.
А) 430 кг = 4 ц 5 кг Б) 430 кг < 4 ц 5 кг В) 430 кг > 4 ц 5 кг
9. Яке з чисел найбільше: 205, 25, 250, 257, 275, 175?
А) 175 Б) 275 В) 257

10. Яке з чисел найменше: 47, 407, 704, 74, 17, 170?
А) 170 Б) 74 В) 17
11. Запишіть цифрами число дев’ятнадцять тисяч сім.
12. Запишіть цифрами число сімнадцять мільйонів п’ять тисяч один.
13. Запишіть цифрами число три мільярди двадцять сім тисяч.
14. Округліть число 7 584 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 473 до десятків.
16. Округліть число 231 473 до найвищого розряду.
17. Округліть число 137 793 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 159?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 47 більше за 13 і менше від числа 142».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 49 і 63?

ВАРІАНТ 17
1. Скільки сотень в числі 4 159?
А) 4 Б) 1 В) 9
2. Скільки одиниць в числі 9 745?
А) 7 Б) 5 В) 4
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 109?
А) 100 Б) 110 В) 120
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 459?
А) 460 Б) 400 В) 458
5. Яке з поданих чисел є найменшим двозначним числом?
А) 10 Б) 99 В) 5
6. Яке з поданих чисел є найбільшим чотирьохзначним числом?
А) 1 000 Б) 9 999 В) 10 000
7. Порівняйте величини: 105 дм і 12 м.
А) 105 дм = 12 м Б) 105 дм < 12м В)105 дм > 12 м
8. Порівняйте величини 159 кг і 1 ц 6 кг.
А) 159 кг = 1 ц 6 кг Б) 159 кг > 1 ц 6 кг В) 159 кг < 1 ц 6 кг
9. Яке з чисел найбільше: 613, 713, 723, 23, 623, 603?
А) 623 Б) 713 В) 723
10. Яке з чисел найменше: 205, 250, 255, 105, 155, 115?
А) 205 Б) 105 В) 255
11. Запишіть цифрами число сімдесят тисяч дев’ять .
12. Запишіть цифрами число п’ять мільйонів двадцять тисяч три.
13. Запишіть цифрами число тринадцять мільярдів тридцять шість тисяч вісім.
14. Округліть число 3 746 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 4 346 до десятків.
16. Округліть число 15 422 до найвищого розряду.
17. Округліть число 231 473 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 109?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 213 більше за 113 і менше від числа 217».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 97 і 110?

ВАРІАНТ 18
1.Скільки сотень в числі 3 941?
А) 3 Б) 4 В) 9
2. Скільки одиниць в числі 793?
А) 7 Б) 3 В) 9

3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 132?
А) 130 Б) 133 В) 140
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 69?
А) 70 Б) 68 В) 60
5. Яке з поданих чисел є найменшим п’ятизначним числом?
А) 10 000 Б) 1 000 В) 99
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А) 10 Б) 999 В) 100
7. Порівняйте величини: 6 км і 5 628 м.
А) 6 км = 5 628 м Б) 6 км < 5 628 м В) 6 км > 5 628 м
8. Порівняйте величини 546 кг і 5 ц 7 кг.
А) 546 кг = 5 ц 7 кг Б) 546 кг < 5 ц 7 кг В) 546 кг > 5 ц 7 кг
9. Яке з чисел найбільше: 701, 17, 177, 703, 730, 173?
А) 173 Б) 730 В) 701
10. Яке з чисел найменше: 23, 230, 32, 320, 13, 130?
А) 130 Б) 13 В) 23
11. Запишіть цифрами число вісімдесят дві тисячі один.
12. Запишіть цифрами число дев’ять мільйонів вісімнадцять тисяч шість.
13. Запишіть цифрами число три мільярди дев’ятнадцять мільйонів шістнадцять.
14. Округліть число 2 467 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 7 793 до десятків.
16. Округліть число 37 428 до найвищого розряду.
17. Округліть число 471 082 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 305?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 93 більше за 83 і менше від числа 101».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 45 і 65?

ВАРІАНТ 19
1.Скільки сотень в числі 5 342?
А) 3 Б) 4 В) 5
2. Скільки одиниць в числі 7 513?
А) 5 Б) 7 В) 3
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 612?
А) 610 Б) 613 В) 620
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 206?
А) 300 Б) 205 В) 207
5. Яке з поданих чисел є найменшим двозначним числом?
А) 15 Б) 10 В) 9
6. Яке з поданих чисел є найбільшим трьохзначним числом?
А) 99 Б) 999 В) 100
7. Порівняйте величини: 9 км і 8 795 м.
А) 9 км = 8 795 м Б) 9 км < 8 795 м В) 9 км > 8 795 м
8. Порівняйте величини 546 кг і 5 ц 6 кг.
А) 546 кг = 5 ц 6 кг Б) 546 кг > 5 ц 6 кг В) 546 кг < 5 ц 6 кг
9. Яке з чисел найбільше: 401, 41, 410, 14, 140, 413?
А) 14 Б) 413 В) 410
10. Яке з чисел найменше: 115, 15, 51, 501, 112, 12?
А) 51 Б) 12 В) 15
11. Запишіть цифрами число чотирнадцять тисяч шість.
12. Запишіть цифрами число п’ять мільйонів двадцять шість тисяч вісім.
13. Запишіть цифрами число тридцять дев’ять мільярдів п’ятдесят дві тисячі сім.
14. Округліть число 4 931 до сотень і запишіть відповідь.
15. Округліть число 9 476 до десятків.
16. Округліть число 5 427 до найвищого розряду.
17. Округліть число 168 451 до десятків тисяч.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 89?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 245 більше за 148 і менше від числа 843».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 65 і 95?

ВАРІАНТ 20
1.Скільки сотень в числі 6 340?
А) 0 Б) 3 В) 4
2. Скільки десятків в числі 7 243?
А) 7 Б) 4 В) 2
3. Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 97?
А) 100 Б) 96 В) 98
4. Яке число в натуральному ряді передує числу 407?
А) 400 Б) 406 В) 410
5. Яке з поданих чисел є найменшим трьохзначним числом?
А) 100 Б) 99 В) 999
6. Яке з поданих чисел є найбільшим чотирьохзначним числом?
А) 10 000 Б) 99 999 В) 9 999
7. Порівняйте величини: 4 008 м і 4 км 4 м.
А) 4 008 м = 4 км 4 м Б) 4 008 м < 4 км 4 м В) 4 008 м > 4 км 4 м
8. Порівняйте величини 9 ц 12 кг і 908 кг.
А) 9 ц 12 кг = 908 кг Б) 9 ц 12 кг < 908 кг В) 9 ц 12 кг > 908 кг
9. Яке з чисел найбільше: 305, 35, 53, 530, 503, 350?
А) 350 Б) 530 В) 305
10. Яке з чисел найменше: 201, 211, 21, 112, 11, 102?
А) 21 Б) 11 В) 211
11. Запишіть цифрами число сімдесят вісім тисяч дев’ять.
12. Запишіть цифрами число двадцять три мільйони три тисячі п’ять .
13. Запишіть цифрами число п’ять мільярдів тридцять вісім мільйонів вісімдесят сім.
14. Округліть число 489 до десятків і запишіть відповідь.
15. Округліть число 14 234 до сотень.
16. Округліть число 123 489 до одиниць тисяч.
17. Округліть число 354 789 до найвищого розряду.
18. Між якими двома найближчими натуральними числами знаходиться число 489?
19. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження: «Число 79 більше за 48 і менше від числа 145».
20. Скільки чисел знаходиться у натуральному ряді між числами 25 і 45?

У наявності розроблені тести до кожної теми за курс 5 класу.

Автор: 

Чаленко Лариса Анатоліївна, заступник директора з НВР, вчитель фізики та математики

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі