Користувацький вхід

Психолого – педагогічні умови збереження психічного здоров’я дошкільників.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Психолого – педагогічні умови збереження психічного здоров’я дошкільників.
Дошкільний вік – найважливіший етап у розвитку дитини. Це період долучення до загальнолюдських цінностей, час встановлення перших взаємин з людьми. Разом із тим, дошкільний вік характеризується високою вразливістю й чутливістю. Цілісний розвиток дитини як особистості – головна мета модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, а це передбачає турботу про здоров’я дитини.
Сьогодні ми все частіше стикаємося з такими проявами психічного нездоров’я дітей, як тривожність, страх, невпевненість у собі, надмірна вразливість тощо. Саме тому розв’язання проблеми збереження психічного здоров’я кожної дитини є одним з головних завдань дошкільної освіти. Адже від стану психічного здоров’я залежить особистісний розвиток дітей.
Однією з найважливіших умов збереження психічного здоров’я дітей в дошкільному закладі є дотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації виховання дошкільників з урахуванням індивідуальних норм навчального навантаження. Дотримання цієї умови дає змогу не лише зберегти, а й підвищити якість психічного здоров’я дитини.
До психогігієнічних норм належать:
• Сприятливий характер педагогічного впливу, зокрема стабільність позитивного емоційного тла виховання і навчання;
• Забезпечення свободи в особистісному самоствердженні та відповідальності за власний розвиток;
• Забезпечення індивідуально посильної міри новизни під час навчання, її оптимального співвіднесення з пізнавальним досвідом особистості;
• Орієнтація виховання ы навчання на зону найближчого розвитку дитини з урахуванням сенситивних періодів для розвитку того чи іншого виду активності;
• Дотримання принципу включення вихователя у спільну з дітьми діяльність;
• Вчасне створення сприятливих умов для психічного розвитку кожної дитини;
• Дотримання принципу гуманізації освіти.
Вивчення емоційного розвитку та благополуччя дітей і дорослих – є найпершим етапом у роботі дошкільного закладу.
Один з основних розділів з цього напрямку є діагностична робота.
Головну участь в цьому блоці відіграє психологічна служба закладу.
На початку комплектування груп раннього віку та початку навчального року проводиться первинне діагностичне дослідження. Мета дослідження: можливість оцінити ймовірність та виявити причини дезадаптовної поведінки дитини дошкільного віку.
У травні місяці після вихідного діагностичного дослідження аналізуються результати прогнозування особливостей проходження адаптаційного періоду. Висновки презентуються вихователям. Надаються рекомендації.
Також проводиться анкетування для педпрацівників та батьків, яке допомагає психологу визначити рівень знань щодо збереження та зміцнення психологічного здоров’я, спланувати консультації.
Діагностичний блок допомагає визначити проблемні аспекти з даної теми та спланувати подальшу корекційно-розвивальну та профілактичну роботу.
Поглиблено проводиться індивідуальна діагностика з дітьми, які мають особливості розвитку та потребують спеціальної психологічної допомоги.
Результати психологічного обстеження свідчать про те, що в дитячому садку залишається, хоча і незначний відсоток дітей, що страждають психологічним неблагополуччям і потребують психокорекції. Так,
• 17,1% дітей у дитячому садку відрізняються невластивою для нормального розвитку імпульсивністю, руховим розгальмуванням, неуважністю;
• 4,8% - тривожні діти, які відчувають різні страхи;
• 10,2% - демонстративні діти;
• у 4% дітей виявляються ознаки неадекватної поведінки, безпричинна злість і ворожість.

• Достатній рівень оволодіння педагогами техніками психозберігального спілкування зріс від 15% до 75%.
• Психолого-педагогічна компетентність батьків на
середньому та достатньому рівні зросла від 11% - 14% до 47% - 53%.
• Позитивне самовідчуття та емоційний комфорт відчувало
97% дітей старшого дошкільного віку

Особливо слід відзначити відсутність у дітей фізичних якостей (посидючості, вміння напружуватися без шкоди для здоров'я, елементарно корегувати свій емоційний стан, перемикатися з однієї діяльності на іншу), тобто тих показників, які тісно пов'язані з самовихованням. З метою розвитку данних якостей педагоги закладу виконують руховий режим дитини з урахуванням її вікових можливостей . Це заняття з фізкультури (в приміщенні, на вулиці). Заняття з плавання. Рухливі ігри на свіжому повітрі, йога для малюків.
Більшу частину свого дитинства дошкільник проводить у стінах навчального закладу, тому діяльність співробітників нашого дитячого садка направлена на створення та збереження комфортного, насиченого, цікавого середовища. Це затишок спальних кімнат, цікаві ігрові кімнати з різноманітними розвиваючими ігровими зонами, комфортна столова кімната, де завжди лунає тиха спокійна музика.
Є діти, які легко і вільно входять у дошкільну систему вимог, норм та соціальних відношень, але більшість дошкільників мають проблеми: деякі становляться тривожними, агресивними, невпевненими у собі, мають труднощі у спілкуванні з однолітками та дорослими.
Для того, щоб уникнути цих проблем, в ДНЗ організовуються «Дні знайомств» для майбутніх дошкільнят (діти раннього віку, «новачки»). Їх знайомлять з груповими кімнатами, вихователями, традиціями та правилами. Тренінгові заняття з попередження та вирішення труднощів адаптаційного періоду проводяться психологом на протязі трьох місяців. Батькам надаються рекомендації та поради
( Родинна школа «Малятко»). Ми намагаємося створювати в ДНЗ таку психологічну атмосферу захищеності, яка б сприяла огорожі дитини від стресових ситуацій, поглибленню його взаємодії з оточенням; підвищувала б його впевненість у власних силах.
Велику увагу приділяємо інтелектуальним потребам дошкільника. Вихователі дитячого закладу у своїй роботі використовують вправи (творчого, наслідувально-виконавчого й проблемного характеру), ігри, етюди, психокорекційні казки, вправи на релаксацію, хвилинки здоров'я та психологічного розвантаження на заняттях та протягом дня.
Виховання психологічно грамотних та здорових людей, які вміють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров'я та здоров'я оточуючих людей, є одним із завдань дошкільної освіти сьогодення. Згідно з Базовою програмою розвитку дошкільника «Я у Світі» значна увага приділяється збереженню та зміцненню захисних сил дитячого організму, пом’якшенню жорстких впливів довкілля на нього, спрощенню процесу соціалізації дошкільника. Вирішуючи ці завдання психологічною службою на протязі року проводиться корекційно-розвивальна робота за програмою «Щаслива дитина». Використовуються такі арттерапевтичні методи, як пісочна терапія, ізотерапія, казкотерапія.

В дитячому садку створено розвиваюче середовище, в якому діти проявляють свої здібності та активно діють. Так за індивідуальними програмами розвитку працюють гуртки: вокальний «Веселі дзвіночки», театральна студія «Казковий світ», інтелектуальний клуб «Пізнайко», музикальний «Сопілочка», хореографічна студія «Золота рибка», фізкультурний « Юний флорболіст», гурток з плавання «Дельфін», духовно-моральний гурток «Божі іскорки».
Систематично ведеться співпраця з батьками здібних дітей (надаються рекомендації, проводяться консультації, сумісна діяльність в заходах).
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» апелює до педагогів не лише як до наставників й вихователів, але і як до людей, які протягом певного часу проживають спільне з дитиною життя, здійснюють догляд за її душевним станом, відповідають за екологію її особистості, забезпечують почуття рівноваги й безпеки, комфорту і затишку. Актуальною стає важливість збереження захисних, амортизаційних функцій педагогів, їх вміння пом'якшувати жорсткі впливи довкілля, здатність уникати екстремальності в щоденному бутті, спрощувати процес соціалізації дошкільника.

Як же оказати реальну психологічну підтримку вихователям та батькам?
За результатами попередніх діагностичних досліджень надаються індивідуальні рекомендації, які враховуються у подальшій роботі з дошкільниками.
З метою формування знань у батьків та педпрацівників про психологічне здоров'я та шляхи його збереження та зміцнення, психологічною та методичною службою проводились такі заходи:
• Соціально-психологічний тренінг «Конфлікт. Стилі поведінки в конфлікті».
• Семінар-практикум «Орієнтуємось на вік як на багатовимірну категорію».
• Тренінг «Сутність та напрямки емоційного розвитку дитини».
• Тренінг-курс «Психологічна компетентність вихователя в роботі з гіперактивними дітьми»
• Семінар-практикум «Гуманізація взаємин особистості та колективу».
• Творчі лабораторії « Комунікативна компетентність педагога».
• Семінар-практикум «Психологічний комфорт у дитячому колективі».
• Тренінг для батьків «Збереження психологічного здоров’я дитини».
• Сімейний ліцей «Школярик».
Спільні заняття з батьками
Сімейний ліцей «Школярик»
Інформаційні куточки для батьків
З досвіду роботи практичного психолога ДНЗ №51 «Золота рибка» Манько Надії Вікторівни
м.Красноармійськ Донецька область

Автор: 

Практичний психолог ДНЗ №51 «Золота рибка» Манько Надія Вікторівна
м.Красноармійськ Донецька область

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі