Користувацький вхід

Останні публікації

Відкритий урок

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

План
відкритого уроку
(проведеного вчителем Константинюк А.Г.
у 5 класі)

Дата проведення: 10.12.2014 р.

Тема уроку: Права та обов’язки дитини

Мета заняття: ознайомити учнів із основними документами, що означають і захищають права дітей у нашій країні, світі; сприяти реалізації прав і обов’язків учня як громадянина; удосконалювати навички самостійного оволодіння знаннями,логічного мислення, уміння висловлювати свої думки, роботи в групах, розв’язування; сприяти розвитку критичного мислення, пам’яті, ерудиції, комунікативних здібностей; здатність створювати прекрасне в житті; виховувати соціальний світогляд

Тип заняття: засвоєння нових знань

Хід уроку

1. Організація класу до навчальної діяльності.
1.1 Привітання
Діти у нас сьогодні ніби свято
Гостей зібралося багато
Ану на них ви подивіться
І веселенько усміхніться
А тепер тихенько поверніться
один одному всміхніться
На урок старання незабудьте взяти
Сядьте всі рівненько будем починати.
1.2. Позитивне налаштування на урок.
Установка на позитивний настрій.
Діти заплющують очі. Учитель промовляє в голос, учні про себе:
«Я дитина, мене люблять батьки, я займаюся улюбленою справою, мене поважають друзі, однокласники. Я почуваю себе щасливою!»

2. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності учнів
«Мозковий штурм»
Проблемне запитання « Навіщо люди придумали різні правила, норми , закони, права та обов’язки?»
3. Повідомлення теми, мети уроку.
Епіграф
Людина — найцінніший скарб.
Кожен із вас - особистість,
і саме такої людини, як ви,
більше на Землі немає і не буде.

4. Вивчення нового матеріалу
4.1 Аналіз документів.
4.2 Розповідь вчителя з елементами бесіди
Сьогодні ми говоритимемо не лише про людину, а й про її пра¬ва й обов'язки.
Кожна людина має почуття, здібності, характер. Як же зробити, щоб такі різні, несхожі люди все ж таки жили із повагою одне до одного? Для цього існують правила, що визначають стосунки між людьми. Життя змусило людей установити багато різних правил, і ми повсякчас з ними маємо справу.
Є такі правила, що обов'язкові для всіх громадян країни, хто б вони не були — дорослі чи діти, робітники чи селяни, вчителі чи учні. Це такі правила, що встановлюють порядок у всій державі, обов'язки кожного громадянина та його права. Називаються такі правила державними законами.

1. З давніх-давен люди мріяли про вільне щасливе життя без насильства, жорстокості, приниження. Для досягнення цього вони повинні мати певні права – права людини.

2. У давньому світі права людини були дуже обмеженими. Раб не мав права розпоряджатися власним життям. Права людей різнилися залежно від того, яку релігію вони сповідували, якої національ¬ності були. Людей із чорним кольором шкіри примушували жити на спеціальних територіях.

3. У нашій країні, яка була частиною Російської імперії, до 1861 року існувало кріпацтво. Кріпаки були власністю багатих панів. Незалеж¬на Україна та її Конституція нада¬ли людині великі права і свободи, а разом із ними й обов'язки

4. Основними документами, де за¬писані права дітей, є такі доку¬менти:
• Декларація прав людини, яку проголосила Генеральна Асамб¬лея Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року. Декларація Прав людини — перший документ, у якому були зазначені права дити¬ни. Вона має 46 статей, які вклю¬чені до нашої Конституції.
• Конвенція про права дитини, схвалена сесією Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року (на¬була чинності для України з 27 ве¬ресня 1991 року).
Головним завданням Конвенції є за¬безпечення дітей особливим піклуван¬ням та допомогою, надання необхід¬ного захисту, сприяння сім'ї.
Конвенція визнає, що дитині не¬обхідна сім'я, дитина має зростати у щасті, любові та розумінні. Дитина має виховуватись у мирі, гід¬ності, терпимості, свободі та солі¬дарності.
• Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1997 року.
• Закон України «Про охорону ди¬тинства».

Головний закон на¬шої країни — Конституція. У стат¬тях Конституції сформульовані пра¬ва й обов'язки громадян України. Розділ про права людини — один із найважливіших у Конституції на¬шої країни.
Уся історія людства—це історія війн. Одна із найстрашніших в історії люд¬ства війна тривала 6 років і завершилась у 1945 році. Загинуло близько 60 млн осіб.

І тоді люди всього світу зрозуміли, що необхідно об'єднатися для за¬хисту прав людини. Вони створили ООН — Організацію Об'єднаних Націй — міжнародну організацію, за¬вдання якої—підтримка миру і безпеки у всьому світі. 10 грудня 1948 року різні народи світу вирішили і про¬голосили, що всі люди рівноправ¬ні. Так виникла Загальна Деклара¬ція прав людини.
Дорослі можуть захищати свої пра¬ва від злодіїв, шахраїв, а діти ще не в змозі цього робити.

Тому у 1989 році країни світу, у тому числі й Україна, підписали Конвенцію про права дитини. Конвенція — уго¬да, міжнародний договір між держава¬ми з певних питань. У цій Конвенції країни домовилися охороняти права всіх дітей світу. Там записано, що ди¬тиною вважається людина, якій ще не виповнилося 18 років. Конвен¬ція — це міжнародний договір. Згід¬но з цією угодою, Україна у квітні 2001 року прийняла Закон України про охорону дитинства.

Життєвий досвід не тільки свідчить, але й учить, що не буде дітей – не існуватиме й держави. Діти – дзеркало будь-якої держави, її майбутнє. Кожна держава любить дітей і піклується про них.
Права дитини – це певні можливості, що надаються вам, дітям (до 18 років), для того, щоб жити і дорослішати. Інакше кажучи те, що ви можете робити і в чому вам не можуть відмовити, щоб повноцінно жити.

.
4.3 Перегляд відео «Декларація прав дитини» обговорення його змісту.
Але ми не повинні забувати ще про те що ми з вами маємо не тільки права, але і ............ (обов’язки ).

5. Узагальнення та систематизація знань учнів.
5.1 Дидактична гра « Відновлення квітки»
5.2 Читання віршів учнями.
5. 3 рухлива гра «Ланцюжок прав і обов’язків»
- підніміть руку, хто хоче користуватися вище зазначеними правами. Ми не маємо нікому зашкодити, значить, не забувати, що кожна дитина має виконувати ще й обов’язки перед сім’єю. Товаришами, однокласниками , суспільством.
«Я маю право, щоб ти ставився до мени справедливо»
5.4 Робота за підручником.
Діти розв’язують ситуаційні завдання.
6. Підведення підсумків заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
7. Повідомлення домашнього завдання.

Для нотаток
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автор: 

Константинюк Анна Григорівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі