Користувацький вхід

Останні публікації

Тема кохання в ліриці О. Блока

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Кучерук Людмила Олександрівна
учитель зарубіжної літератури
Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тема кохання в ліриці О. Блока

Мета: відкрити своєрідність романтичного світу лірики О. Блока про
кохання, розкрити значення образів-символів; виховувати в
учнів розуміння найглибших переживань людської душі.

Хід уроку

Фрагмент I

Актуалізація опорних знань

Самостійна робота (9 балів)

1. Укажіть, вершинним здобутком якого літературного напряму вважають творчість О. Блока:
а) символізм;
б) акмеїзм;
в) футуризм;
г) імажинізм.
2. Укажіть, яку назву мала перша збірка віршів О. Блока:
а) „Вірші про Прекрасну Даму”;
б) „Незнайома”;
в) „Сніжна маска”;
г) „Несподівана радість”.
3. Яке з тверджень правильне? Героїня блоківських віршів про Прекрасну Даму – це :
а) земна, реальна жінка;
б) втілення небесного світла й гармонії;
в) алегоричне зображення майбутнього щасливого життя;
г) поетичне зображення коханої жінки самого Блока?
4. Тема Вічної Жіночності сформувалася під впливом ...
5. В якому з названих творів Блок не торкається теми Батьківщини:
а) „На полі Куликовому”;
б) „Дівчини спів у церковнім хорі”;
в) „Скіфи”;
г) „Дванадцять”?
6. Яка з названих ознак не притаманна поезії Блока:
а) роздвоєння між світлом та пітьмою;
б) оспівування Прекрасної Дами;
в) романтично-піднесене змалювання революційної бурі;
г) заклик до відкидання минулого?
7. Укажіть послідовність основних етапів творчого розвитку Блока:
) зображення картин земної дійсності, їхнє забарвлення апокаліптичними передчуттями;
) тема історичного життя Росії, тема історичних катастроф;
) зображення внутрішнього роздвоєння ліричного героя між „світлом” і „пітьмою”.
8. Назвіть 3 – 4 відомі вам поетичні цикли поета.

Фрагмент II
На дошці розсипано фразу. Її треба відновити, записати як епіграф до уроку, і завдяки цій фразі визначити тему нашого уроку.
... в книгах … моей смерти... моих… Любовь, … и после… прочтут … о которой …
… Любовь, о которой и после моей смерти
прочтут в моих книгах…
О. Блок
(Записуємо тему уроку та епіграф, за цей вид роботи –
3 бали)
- Любов, кохання ... Яким ви уявляєте кохання?
(Трагічне, взаємне, безмежне, „що рухає Сонце та світила”,
ідеальне...)
- Чи можна порівняти кохання з чим-небудь?

Фрагмент III
Слово вчителя
„Вся моя жизнь – в моих стихах», - писав Олександр Блок. Поетичним щоденником стала його творчість. І кохання написало чимало прекрасних сторінок цієї книги. Ми будемо гортати деякі сторінки цієї книги, але при цьому не слід забувати, що відкриває світ своїх почуттів великий поет, і головне для нас – за подіями життя зрозуміти Поезію.
Поэзия – великая держава.
Империй власть, сходящая с ума,
Ей столько раз распадом угрожала,
Но распадалась всё-таки сама.
Поэзия, твоя столица – Пушкин;
Заснежен, строг и страстен город Блок.
- Які жінки відіграли важливу роль у житті Блока та його творчості?
(Л. Менделєєва, якій присвячено 800 віршів;
Н.Волохова. „Фаїна”„Сніжна маска” – 1907 рік;
Л.Дельмас. „Кармен”: 10 віршів – березень 1914 року)
- Хто став музою поета? Як складалися їхні стосунки?

Фрагмент IV
Робота в групах з поезіями «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», « О, весна без конца и без краю…»
Інструктаж учителя:
- виразне читання вірша;
- аналіз твору (питання на картках)

„Незнакомка”
(1-а група)
1. В чём особенности построения стихотворения? Какое впечатление производит 1-я часть стихотворения (лексика, ритм)?
2. О каком единственном друге идёт речь в 5-й строфе стихотворения?

1. Композиція поезії поділяється на дві частини. Що зображено в першій частині?
2. Як зображено у вірші світ обивателів?

„Незнайомка”
(2-а група)
1. Как меняется лексика, звучание стиха с появлением Незнакомки?
2. Что переживает лирический герой в связи с появлением Незнакомки?
3. Каков смысл финала? Какова судьба Любви и Красоты в «страшном мире»?

1. Як зображено у вірші світ ідеальний?

«О доблестях, о подвигах, о славе…»
1. Каким настроением проникнуто стихотворение?
2. Как оно построено?
3. Как раскрывается героиня стихотворения?

1. За допомогою яких деталей у вірші поет передав трагедію не тільки кохання, але й усього життя ліричного героя?

«О, весна без конца и без краю…»
1. Тема стихотворения – слияние поэта с творческой жизненной стихией. Как изображена эта жизненная стихия?
2. Как лирический герой относится к жизни?

1. За допомогою яких деталей автор стверджує ідею „двобою з життям” і „любові-ворожнечі до нього в цій поезії?

Фрагмент V
Презентація відповідей

Фрагмент VI
Закріплення знань
- Що становить основу сюжету вірша „Незнайома”?
(Конфлікт ідеалу та дійсності)
- Який прийом використовує автор для співвідношення частин поезії?
( Антитеза)
- Поясніть останню строфу поезії „Незнайома”?
( З одного боку, ліричний герой протиставляється світові
обивателів: здатний пориватися до ідеалу й помічати
„знаки вічності” у повсякденності; а, з другого, - він є
частиною цього світу обивателів, бо, повторюючи
згаданий вислів, зливається з ними. Його мрія, його ідеали
рятують лише на мить, але нічого не можуть змінити в
цьому світі.)
- А. Бєлий говорив: „…цвета у Блока всегда не есть цвета просто, а символы каких-то глубин, …он любит выражать настроения цветами». Чому головний образ-символ поезії „О доблестях, о подвигах, о славе…” – „плащ” саме синього кольору?
(Синій колір символізує у Блока світ зірок, зіркової далі,
безмежного неба, що ще більше підкреслюється
дієсловом „завернулась”, тобто цей плащ робить кохану
недосяжною й піднімає на недосяжну вишину.)
- Чи можемо ми сказати, прочитавши поезію „О, весна без конца и без краю…”, що мрії поета залишаються абстрактними, як і в юнацьких віршах?
(Бажання чудес, надія на оновлення. Переживає настрої
трагічних протиріч, але мрія не полишає. Блок міг не
прийняти щось у цьому світі, але не саме життя взагалі.
«Безумно люблю жизнь, с каждым днём всё больше, всё
житейское, простое и сложное». «Сотри случайные черты-
и ты увидишь: мир прекрасен!» Це все є доказами віри
поета у життя. І хай воно таке складне, він радіє зустрічі з
його хвилями та буревіями.)

Фрагмент VII
Етап рефлексії
- Закінчте речення: „На уроці я дізнався...”
- Хочеться вірити в те, що збулося пророцтво поета, яке вміщує головний зміст його поезії:
Пусть душит жизни сон тяжёлый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, -
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!

Фрагмент VIII
Оцінювання роботи в групах
(Група виставляє оцінки в картках)

Фрагмент IX
Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал підручника (с. 151 – 161): Сторінками життя та творчості А. Ахматової.
2. Відповісти на запитання (с. 162)
3. Читати поезії А. Ахматової.

Література
1. Блок А. Лирика. – М.: «Правда», 1988. – 414 с.
2. Бойко І. М. Зарубіжна література. Збірник завдань. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 142 с.
3. Волощук Є. В. Зарубіжна література. Підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004. – 464 с.
4. Карсалова Е. В. «Стихи живые сами говорят…» - М.: «Просвещение», 1990. – 208 с.

Додаткова інформація для вчителя.

24 апреля 1906 года появилась жемчужина блоковской лирики, стихотворение «Незнакомка».
Очень скоро стихотворение стало широко известно в литературной и не только литературной среде, о нём заговорили как о событии. Блок и сам почувствовал, что так, с такой пронзительной силой, он не писал ещё никогда.
Первые строфы вводят нас в мир, которого нет в «Стихах о Прекрасной даме». Здесь нет никакой таинственности, всё предельно реально и пошло: вместо храма – захолустный ресторан, вместо служения мечте и любви – «скука загородных дач». Появилась грубая лексика, подчёркнутая прозаичность деталей. Скука и пошлость окружающего мира делают жизнь человека невозможной, обрекают на бесцельное её прожигание. Одинок в этом мире человек. Его единственный друг – собственное отражение в стакане вина. Под влиянием вина мир меняется, чуть нереальным. Вокруг «пьяницы с глазами кроликов» “In vino veritas!” кричат. Что же происходит с героем в пошлом и унизительном, которое окружает его?

Интонация, лексика, звучание стиха совершенно меняются. Появляется уже знакомая всем музыка блоковского ассонанса. (Ассонанс – повторение в стихотворной речи одинаковых гласных звуков.) В грубый глухой мир проникает мечта, воплощённая в облике загадочно- прекрасной женщины. Кто она? Реальное, земное – « девичий стан, шелками схваченный», «в кольцах узкая рука». Но дышит она «духами и туманами». Сам поэт говорил: « Это вовсе не просто дама в чёрном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового». А известно, что по блоковской символике цвета синее означало неземное, звёздное, высокое, чаще всего недостижимое. Вместе с Незнакомкой на смену деталям грубой повседневности приходит «очарованная даль», и человеку открывается прекрасный мир, напоминающий мечту, сказку, сон. На высокий идеал в душе поэта не может посягнуть даже «страшный мир». Но изменить, преобразовать «страшный мир» мечта не может. Наступает трагическое и горькое отрезвление, возвращение к обыденности. Мечта, красота спасает человека от окружающей жизни лишь на мгновенье, но не способна что-либо изменить в «страшном мире».

Стихотворение – лирический монолог, обращённый к любимой, прекрасной, но трагически-далёкой, навсегда утраченной. В облике любимой нет конкретных примет. Он проступает как бы через дымку воспоминаний, мечты, тоски. Он возвышен и идеализирован с самого начала стихотворения. Обычная фотография, вставленная в рамку, но далее совсем не обычный глагол «сияло», говорящий об её красоте и о возвышенности, силе его чувства, что всё другое отодвигается на второй план. И поэтому так остро ощущается после разлуки одиночество. Она уходит из дома, в отчаянье он отрекается от любви. Потеряв самое дорогое, он попадает в водоворот пошлой, бессмысленной жизни. «Синий плащ» - центральный образ-символ. Синий плащ, «окутав возлюбленную, делает её недостижимой и поднимает на звёздную высоту». Когда-то юный поэт мечтал через любовь приобщиться к идеальному, неземному, гармоническому. Теперь ему открылась истинная, земная, человеческая ценность любви как величайшего счастья на свете. Но … герою остаётся тоска, нежность, боль об утраченном, память о любви – даже тогда, когда убран со стола в знак безысходности и отчаяния портрет любимой.отсюда полная опустошенность, безысходность, отчаяние.

Блок, несмотря на свои мрачные темы, всегда был поэтом радости. Мир не может быть пуст для поэта. Поэт всегда говорит миру да, даже если говорит ему нет. Творчество всегда есть приятие мира. Чем дальше, тем всё шире раскрывалась перед поэтом живая, земная жизнь – во всём богатстве и нищете, во всей своей изначальной ценности, непреходящей красоте и трагической сложности. В цикле стихов «Заклятие огнём и мраком» выражена мысль о сложности и трудности жизни, но и о радости сообщения с миром. Говоря о Блоке, после прочтения стихотворения, мы имеем право сказать «подвиг». Как важно оно для нас, современных читателей? Наверное, укрепляет веру в людей, в жизнь, в свет.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі