Користувацький вхід

М. П. Кочерган. Вступ до мовзнавства. 2001.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

5

Зміст

1. Загальні питання мовознавства
1.1. Мовознавство як наука. "Вступ до мовознавства" як навчальна дисципліна
Предмет мовознавства.
Зміст і основні завдання курсу
"Вступ до мовознавства"
Місце мовознавства в системі наук
Методи дослідження мови
1.2. Природа, сутність, функції та будова мови
Природа і сутність мови
Функції мови
Мова і суспільство
Мова і мислення
Мова як знакова система
Мова і мовлення
Структура мови
Синхронія і діахронія
1.3. Походження і розвиток мови
Проблема походження мови
Закономірності розвитку мов
Специфіка розвитку різних рівнів мовної структури
Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи
1.4. Мови світу, їх вивчення та генеалогічна класифікація
Загальна характеристика мов світу
Порівняльне вивчення мов
Генеалогічна класифікація мов

2. Фонетика і графіка
2.1. Звуки мови, їх вивчення і класифікація
Фонетика як лінгвістична дисципліна.
Три аспекти вивчення звуків
Фізичний аспект у характеристиці звуків
Фізіологічний аспект у вивченні звуків
Класифікація звуків
Голосні звуки
Приголосні звуки
2.2. Фонетичні одиниці та засоби
Фонетичне членування мовленнєвого потоку
Склад
Наголос
Інтонація
2.3. Фонетичні процеси
Позиційні зміни звуків
Комбінаторні зміни звуків
Орфоепія. Транскрипція і транслітерація
Живі та історичні фонетичні процеси.
Спонтанні зміни звуків
Фонетичні закони
2.4. Лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків
Поняття фонеми
Диференційні та інтегральні ознаки фонем
Позиції фонем. Варіанти і варіації фонем
Фонологічна система
2.5. Письмо
Значення письма в історії суспільства.
Передумови виникнення письма
Етапи і форми розвитку графічного письма
Графіка. Орфографія. Принципи орфографії

3. Лексика і фразеологія.
3.1. Слово та його значення
Лексикологія. Розділи лексикології
Слово як одиниця мови.
Слово і лексема
Значення слова
3.2. Лексико-семантичні категорії
Полісемія
Омонімія
Синонімія
Антонімія
Гіперо-гіпонімія і лексична конверсія
3.3. Лексико-семантична система мови
Поняття лексико-семантичної системи
Словниковий склад мови
3.4. Історичні зміни словникового складу мови
Причини історичних змін у лексиці
Архаїзми
Неологізми
Запозичення
Історична лексикологія та етимологія
3.5. Фразеологія
Поняття фразеології
Класифікація фразеологізмів
3.6. Лексикографія
Поняття лексикографії
Типи словників

4. Граматика
4.1. Граматика.
Граматичне значення.
Граматичні категорії
Предмет граматики. Розділи граматики.
Основні одиниці граматичної будови мови
Граматичне значення
Граматичні категорії
Лексико-граматичні розряди (категорії)
4.2. Морфема і словоформа
Поняття морфеми
Види морфем
Морфеміка
Граматична фор^а слова
4.3. Способи вираження граматичних значень
Синтетичні способи вираження граматичних значень
Аналітичні способи вираження граматичних значень
Історична змінність способів і засобів вираження граматичних значень
4.4. Частини мови
Поняття частин мови.
Критерії виділення частин мови
З історії питання про частини мови
Частини мови в різних мовах
Характеристика основних частин мови
4.5. Словосполучення і речення
Поняття словосполучення.
Типи словосполучень
Синтаксичні зв'язки слів
Речення та його ознаки
Актуальне членування речення

5. Мовна типологія
5.1. Типологічна класифікація мов
Поняття типологічної класифікації мов
Ізолюючі (кореневі) мови
Аглютинативні мови
Інкорпоруючі (полісинтетичні) мови Флективні мови
Інші спроби типологічної класифікації мов
Література
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Покажчик мов

Автор: 

М. П. Кочерган

Джерело: 

Підручник з курсу "Вступ до мовзнавства". ВУЗ

[ Посилання видалено на вимогу правовласника:
ООО «Видавничий центр "Академія"», ООО «Академвидав» ]

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі