Користувацький вхід

Останні публікації

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ПРЕДМЕТА «ДІЛОВОДСТВО» ПРОФЕСІЇ «ДІЛОВОД» З ТЕМИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Випускники з професії «Діловод» частіше за все працевлаштовуються у державні установи, які за родом своєї діяльності часто працюють зі зверненнями громадян.
У навчальній програмі з предмета «Діловодство» на вивчення порядку ведення роботи зі зверненнями громадян відведено лише 2 години, тому для опрацювання усієї теми у повному обсязі та підготовки робітників, які б відповідали вимогам сучасності, я поставила собі за мету оглянути з учнями якомога більше навчального матеріалу за невеликий проміжок часу.
Для проведення уроку було обрано метод навчання у співробітництві.
Навчання у співробітництві – це спільне (поділене, розподілене) навчальне дослідження, у результаті якого учні працюють разом, колективно конструюючи, продукуючи нові знання, споживаючи знання в уже готовому вигляді.
Під час такого навчання вирішуються наступні завдання:
• учень набагато краще вчиться, якщо він уміє встановлювати соціальні контакти з іншими членами колективу;
• від уміння спілкуватися з іншими членами колективу залежить і вміння учнів грамотно та логічно писати;
• у процесі соціальних контактів між учнями створюється навчальне співтовариство людей, які володіють певними знаннями, готових отримувати нові знання у процесі спілкування один з одним, спільної пізнавальної діяльності.
Урок-семінар побудований на груповій роботі учнів з пошуку необхідної інформації, підготовці відповідей на запитання теми та виступі при обговоренні. На початку роботи групи учні розподіляють обов’язки, які дадуть змогу більш ефективно працювати на уроці.
Методична мета уроку полягає у розвитку навчальних здібностей учнів через створення ситуації успіху у власній діяльності.
Ситуація успіху — це суб’єктивне переживання людиною особистісних досягнень у житті. Під цим тлумаченням мається на увазі не продукція в масштабах світової культури, а конкретні досягнення особистості, які щодня реалізуються на уроці.
Під час актуалізації знань учням видаються тестові запитання з нової теми, на які вони відповідають тільки завдяки своїм початковим знанням.
Під час вивчення нового матеріалу та обговорення у групах, вони дізнаються про правильні відповіді та занотовують їх у блок-схемі з теми.
Закріплення і осмислення знань здійснюється шляхом відповіді на ті ж запитання, що й на початку уроку. На цьому етапі учні порівнюють першу і другу відповіді, а співпадіння результатів створює ситуацію успіху.
Оцінювання роботи на уроці здійснюється спочатку учнями (само оцінювання), після чого викладачем оголошуються загальні результати роботи груп, а остаточні індивідуальні оцінки виставляються на наступному уроці після перевірки відповідей на тестові запитання з урахуванням результатів учнівського самооцінювання.

Автор: 

Глущенко Тетяна Володимирівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі