Користувацький вхід

Ступені порівняння прислівників

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Навчальний предмет. Українська мова. 7 клас
Розділ.Морфологія
Тема. Ступені порівняння прислівників
Тип уроку: комбінований
Автор: Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
Виповзького НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ»
Переяслав-Хмельницької районної ради
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова 5-12 класи / Автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Мета: домогтися засвоєння учнями ступенів порівняння прислівників; формувати в них уміння утворювати і правильно вживати в мов¬ленні прислівники вищого та найвищого ступенів порівняння; виховувати в учнів сумлінне ставлення до навчання.
Обладнання: підручник,таблиця.
Хід уроку
І. Мотивація навчання школярів
(Слайд 2-3)
1. Організаційний момент. З'ясування емоційної готовності до уроку
— Погляньте одне на одного й подаруйте посміш¬ку. Побажайте собі успіху.
2. Оголошення теми та мети уроку.
II. Актуалізація опорних знань учнів
(Слайд 3-4)
1. Повторення вивченого матеріалу.
2. Вправа 144. Прочитати тексти, визначити в них прислівники.
(Слайд 5)
3. До прислівників доберіть синоніми.
Повільно, доволі, близько, тепер, мимоволі, наперекір.
Синоніми: вдосталь, всупереч, досхочу, зараз, мимохіть, мляво, недалеко, несамохіть, нині, поблизу, повагом, поволі, помалу, хоч-не-хоч.
(Слайд 6)
Перевірте себе.
(Слайд 7)
III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Пояснення вчителя з використанням таблиць
Форми ступепів порівняння Ступені порівняння
вищий найвищий
Проста . додавання до прислівника суфікса
-ш- (-іш-) додавання до простої форми вищого ступеня прислівника префікса най-, для підсилення значення — префіксів що-, як¬
Глибоко — глибше, темно — темніше найглибше, якнайглибше;
найтемніше, щонайтемніше
Складена додавання до звичайного прислівника слів більш (менш) додавання до звичайного при-слівника слів найбільш (найменш)
Більш глибоко Найбільш глибоко

Яскравий — яскрав-іш-ий — най-яскравіший
Яскраво — яскрав-іш-е — най-яскравіше
Гарячий — гаряч-іш-ий — най-гарячіший
Гаряче — гаряч-іш-е — най-гарячіше Суфікс -ок- випадає Суфікс -к- випадає
Широкий — шир-ш-ий — най-ширший
Широко — шир-ш-е — най-ширше
Низько — ниж-ч-е — най-нижче
Дорогий — дорож-ч-ий — най-дорожчий
Дороге — дорож-ч-е — най-дорожче

Від якісних прислівників з кінцевими суфіксами -о та -е можна утворити незмінювані форми вищого й найвищого ступенів порівняння:
весело — веселіше — найвеселіше.
Вищий ступінь порівняння утворюється від прислівників так само, як і вищий ступінь порівняння прикметників:
• за допомогою суфіксів -ш (е), -іш (є): тонко — тонше, тонкіше,
суфікси -к-, -ек-, -ок- випадають при утво¬ренні вищого ступеня: швидко — швидше, далеко — дальше;
Отже, проста форма вищого ступеня прислівників твориться за допомогою суфіксів -ше-, -іше-.
Складена форма вищого ступеня прислівників твориться шляхом до-давання до прислівників вищого ступеня слів значно, набагато, куди, ще, трохи.
(Слайд 8)
Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння
При утворенні вищого ступеня порівняння прислівників за допо¬могою суфікса -ш-(е) відбуваються ті самі зміни (чергування) приголос¬них, що й при творенні прикметників вищого ступеня:
1) [с] + [ш] — шч (щ): високо — вище;
2) [г] + [ш] — [жч| (дорого — дорожче),
3) [ж] + [ш] — [жч] (дуже — дужче),
4) [з'] + [ш] — [жч] (вузько— вужче).
Найвищий ступінь твориться за допомогою префікса най- : найвище, найдорожче, найменше. Для підсилен¬ня можуть вживатися префікси як-, що-, або обидва ці префікси одночасно (щояк-): щонайближ¬че, якнайближче, щоякнайближче
Деякі прислівники вищого і найвищого ступенів утворюються від при-слівників з іншим коренем. Наприклад, добре — краще — найкраще; пога-но — гірше — найгірше.
Форми вищого й найвищого ступенів можуть бути складеними (двослівними):
• вищий ступінь: більш тонко;
• найвищий ступінь: найбільш тонко.
(Слайд 9)
Скринька розуму. Утворити ступені порівняння прислівників
(Слайд 10)
Творча лабораторія.
Утворити від поданих прислівників і записати прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.
Глибоко, швидко, вузько, близько, дорого, важко, добре, мало, весело, цікаво, серйозно, тихо, повільно, голосно.
(Слайд 11)
Випишіть словосполучення з прислівниками в дві колонки:
1) зі вставленими буквами жч; 2) зі вставленою буквою щ.
2) Утримувати тя…е, різати ву…е, клади тов…е, іду бли…е, дають доро…е, роби кра…е, адресуй ви…е, нести ва…е, іскрить ни…е, миготить ду…е, їхати найкра…е.
З перших букв складіть три слова з вислову Лесі Українки “Для нас…навіть дим солодкий та коханий”.
(Слайд 12)
Перевір себе! “ Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий ”.
(Слайд 13)
4.Моделювання ступенів порівняння прислівників
До якісних прикметників дібрати прислівники із суфіксом - о, від яких за зразком утворити всі форми вищого й найвищого ступенів порівняння.
Зразок:важливіше, більш (менш) важливо.
найважливіше, якнайважливіше, найбільш (найменш) важливо. Темний, хитрий, рішучий, швидкий, високий, ніжний, чіткий, му¬дрий, дорогий, короткий.
(Слайд 14)
5. Ігрове завдання «Добери антонім»
До поданих прислівників дібрати слова-антоніми й утворити від них просту і складну форми вищого ступеня порівняння.
Пасивно, багато, високо, близько, вузько, гарно, голосно, легко, по¬вільно, просто.
IV. Закріплення вивченого матеріал
(Слайд 15)
Робота в групах.
Розставте прислівники за ступенем поступового збільшення ознаки дії.
І група:
1) найкраще, добре, значно краще;
2) ще гірше, погано, найгірше;
ІІ група:
1) тонко, найбільш тонко, тонше;
2) найважче, більш важко, важко;
(Слайд 16)
3. Запишіть прислівники у дві колонки.
Весело, впевнено, там, дорого, згарячу, нітрохи, знизу, замало, прекрасно, спересердя, радісно, близько, пошепки, ясно, зручно.

Не можна утворити Можна утворити ступені
ступенів порівняння порівняння
Підкресліть у виписаних прислівниках третю букву від початку і про¬читаєте продовження вислову Г. Сковороди: «Бери вершину і...».(матимеш середину)
(Слайд 17)
Перевір себе!
V І. Оцінювання.
(Слайд 18)
VІІ. Домашнє завдання.
Список використаних джерел:
1. О.Глазова, Ю.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2007.
2. Морозова Л.Г. Українська мова: Плани-конспекти уроків 7 клас
— Харків.: Ранок, 2000. С. 76-79
3. Омельчук С.А.Усі уроки української мови в 7 класі. — Харків.: Основа, 2007. С.205-208
4. http://www.slideboom.com/presentations/868478/
5. http://www.subject.com.ua/ukrmova/zno/154.html
6. http://skripnikmarina.ucoz.ua/s-t/pravila/stupeni_porivnjannja_prislivnikiv
Індивідуальні завдання
1. Утворіть вищий і найвищий ступені порівняння прислівників.

Високо —
швидко —
багато —
гарно —
погано —
мало —
тихо —
дорого —
близько —
далеко —
повільно —
низько —

2. Підберіть із довідки потрібні за змістом прислівники, утворивши необхідну форму ступеня порівняння.
1. Ой порости, хмелю,____ мого двору. 2. Ой як тяжко-важко зорю з неба зняти, а ще тебе собі взяти. 3. Наш віночок красний, як місяченько ясний, іде від плота, ще ___ від злота. 4. Приступи, царенку, ще ____, ще . 5. Виступцем тихо йду, а вода по каменю, а вода по білому — і ще й ____! (Нар. тв.).
Довідка: тяжко-важко, тихо, високо, дорого, високо, близько, низько.
3. Розподілити прислівники у два стовпчики: а) ті, від яких утворюють¬ся ступені порівняння; б) ті, від яких не утворюються ступені порів¬няння. Свій вибір обґрунтувати.
Щедро, прекрасно, спокійно, ласкаво, мужньо, гордо, упевнено, прав¬диво, емоційно, весело, благородно, самостійно, жорстоко, замкнуто, неспокійно.
4. Прочитати загадки. Виписати в одну колонку прислівники вищого сту-пеня, в другу — найвищого.
Чим більше з неї береш, тим більшою вона стає. (Яма.)
Що старше від розуму? (Увага.)
Що тепліше одного кожуха? (Два кожухи.)
Що у світі найситніше, найпрудкіше, наймиліше? (Земля, думка, сон.)
Коли чорній кішці найлегше пробратися в хату? (Коли відчинені двері.)
Що найм'якше, коли сплять? (Кулак.)
В якому місяці найменше люди хліба їдять? (У лютому.)
Що найперше в горщик кидають, як варять в нім їсти? (Очі, бо перше дивляться, чи чистий.)
5. Дослідження-відновлення
Відновити й записати прислів'я, утворивши від прислівників, що в дужках, просту форму вищого ступеня порівняння. Розподілити прислівники вищого ступеня порівняння на дві групи: а) утворені за допомогою суфікса ш-; б) утворені від прислівників з іншим коренем.
1) Порожня бочка (голосно) дзвенить. 2) (Мало) слів, а (багато) діла. 3) Упертий — (погано) свині. 4) Нема (багато) глухого од такого, що хо¬че слухати. 5) Чим (криво), тим (смішно) (Нар. творчість).

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна
вчитель української мови та літератури
Виповзького НВО "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"
Переяслав-Хмельницького району
Київської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі