Користувацький вхід

ТВОРЧА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ТВОРЧА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ
Жучик Наталія Дмитрівна
Актуальність.
Всебічного розвитку, духовного багатства не можна досягнути шляхом примусу. Справжнє духовне багатство створюється тоді, коли людина сама тягнеться до знань, науки, мистецтва.
Людина вчиться все життя. Від моменту народження і до самої смерті вона здобуває досвід. Про вчителя кажуть, що він є вчителем доти, поки він учень.
У формуванні пізнавальних інтересів учнів велеку роль відіграє особистість вчителя. Зацікавити учнів навчальним предметом допомагає йому особистий інтерес до того, про що він розповідає учням.
Якщо вчитель захоплюється своєю роботою, то він зможе привернути увагу учнів до здобуття знань.
Творчий учитель прагне побудувати свій урок так, щоб учні відчули себе справжніми дослідниками природи. Потрібно добирати захоплюючий матеріал, малюнки,вірші, короткі літературні уривки,заздалегідь визначати цікаве запитання і завдання, шукати правильний підхід до кожної теми.
Ідея.
Вчитель повинен виховувати особистість, яка вміє самостійно вирішувати завдання, поставлені перед нею,критично мислити,вміти відстоювати свою точку зору,розширювати своє знання,самовдосконалюватись.
Мета.
Створити умови для всебічного гармонійного розвитку особистості учня, його самореалізації, розкриття індивідуальності творчого потенціалу.
Іноваційність.
Важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Працюючи над темою: “Творча взаємодія вчителя та учня” я помітила наскільки талановиті мої учні, наскільки велике їхнє бажання розвивати свої здібності. Метою такої роботи є міцне закріплення вивченого на уроці матеріалу,глибше його осмислення, дальший розвиток набутих учнями самостійної роботи з текстом підручника з текстом, географічними картами, ілюстраціями, схемами. Учні виконують самостійно домашні завдання, працюють з додатковою літературою, готують невеликі повідомлення, доповіді, складають власний опорний конспект. На уроках використовую різноманітні методи та прийоми,це наприклад: географічний диктант, географічна розминка,географічний практикум,картографічна лабораторія, інтелектуальна розминка, географічний вернісаж, лови помилку картографа, здивуй всіх(повідомлення), та багато інших.
На уроках географії учні виконують завдання порівняння об’єктів, складають їх характеристики за типовими картами, планами, а також схеми, таблиці за матеріалами різних джерел знань(підручників, довідників, карт тощо), заповнюють контурні карти. Наприклад, у 6 класі при вивченні теми “Літосфера ” учні створюють модель внутрішньої будови Землі “ або « Вулкан» (в розрізі) складають міні-казки ” Подорож маленької крапельки води ” або “Моя подорож з Христофором Колумбом ” або “…з Марко Поло ” або ” … від полюса до екватора ”. Учні 7-8 класів складають експрес - тести, кросворди, колекції корисних копалин або гірських порід,пишуть “ Уявна подорож до материка ” ( який вивчаємо). Найчастіше учні 7-10 класів пишуть повідомлення, як випереджальне завдання. Малюють малюнки рослинного та тваринного світу.
Для виконання будь-якої з цих робіт потрібно самостійно опрацювати додаткову літературу. Тому, я вважаю, що на уроках географії творча самостійна робота повинна виконуватись і для закріплення вивченого матеріалу, і для перевірки знань учнів, і для того, щоб зацікавити учнів у вивченні географії.
Моїм учням подобаються уроки географії, вони із задоволенням читають додаткову художню та наукову літературу, активно шукають інформацію в Інтернеті. В минулому навчальному році мій учень 11 класу Жучик Владислав прийняв участь в обласному конкурсі, де зайняв І місце. Це проект – дослідження “ Волинські вугрі і причини зменшення їхньої популяції “.
Мета проекту: удосконалити навики роботи з додатковою літературою; залучити учнів до виконання дослідницьких завдань; вивчити появу вугрів в Шацьких озерах і дослідити причину зникнення їхньої популяції; виховувати в учнів бережливе ставлення до природи.
Завдання проекту :
- розглянути теоретичний матеріал по обраній темі;
- ознайомити з проблемами іхтіофауни Шацького національного природного парку;
- провести власне дослідження;
- зібрати матеріали і фотографії пов’язані з виловом вугрів;
- підвести підсумки

Очікувані результати :
- вдосконалити навики роботи з літературними джерелами, інтернетом ;
- дослідити поширення і причини зникнення популяції річкового вугра;
- проаналізувати статистичні дані за останні роки;
- обґрунтувати необхідність збереження іхтіофауни Шацьких озер;
- запропонувати шляхи вирішення цієї проблеми
Шацькі озера розміщені на північному заході Волинської області. Вони є унікальними водоймами для природи України. Деякі з цих озер(Світязь, Кримне, Пісочне і Пулемецьке) в період з 1964 по 1969 рр. перетворились на державні заказники.
Протягом останніх 50 років існування 22-х великих та малих Шацьких озер серед значної кількості представників флори і фауни різні дослідники відмітили наявність 31 виду риб.
Дослідження іхтіофауни проводилось епізодично, починаючи з 1945 року і до нашого часу. За цей період в екосистемах водойм відбувся ряд змін, пов’язаних з широкомасштабним комплексом меліоративних робіт та інших видів антропогенної діяльності, що призвело до якісної і кількісної перебудови структури та біопродуктивності популяції риб. Крім того на зникнення або виникнення багатьох представників іхтіофауни, зміни їхньої біологічної продуктивності, чисельності, розмірів та інших показників вплинули надмірний вилов та успішні акліматизації роботи з масового вселення озера сигів, вугра, карликового сомика, судака, амурського сазана, та інших видів риб. Пізніше деякі з них перетворились на важливі промислові об’єкти.
З урахуванням виникнення певних негативних тенденцій останні популяції риб Шацьких озер у цих водоймах тимчасово, починаючи з 1992 року було заборонено промисловий вилов риби, що мало місце також в наступних роках.
Мета проведених досліджень полягала у вивченні сучасного стану іхтіофауни, рибопродуктивності та охорони генофонду риб в Шацьких озерах та розробці рекомендацій з раціонального використання рибних запасів цих унікальних водойм з урахуванням їх особливого природоохоронного статусу.
На сьогоднішній день в Шацьких озерах стали зникати такі представники іхтіофауни як вугор, судак, сазан. Причиною цього стали надмірний вилов і забрудненість озер.
Те, що вугор – це риба, людство встановило лише у 1777 році. Вони народжуються у Саргасовому морі на глибині 400 м серед зарості водоростей. Потім личинки лептоцифали ловлять течію Гольфстрім, яка відносить їх до берегів Європи. Шлях 4000-7000 км вугрі долають близько двох років. Коли у них настає час нересту, у них починається зворотня міграція до Саргасового моря.
Шацькі іхтіологи повідомили, що у них є версія про нерест вугрів у озері Світязь. Але вони ще не мають доказів, що в озері є місця, де на глибині 62 метрів, зустрічається високий тиск при якому вугри можуть відкладати ікру.
Вугор на Шацькому базарі має польській присмак, тому що зловити його стає дедалі важче, а продаж цієї риби є прибутком для місцевих жителів. Вугрі привозять із сусідньої Польщі, де їх вирощують штучно. Постійний вилов вугрів місцевими жителями привів до екологічного лиха. Стали зникати унікальні вугрі. Шацькі озера належать до Європейського біосферного заповідника, що дає велику надію на те, що збільшиться популяція такої унікальної риби.
Туристи приїжджають відпочивати на Шацькі озера та хочуть попробувати копченого вугря. Зараз став популярним шашлик з цієї риби.
Ми вирішили дізнатися причини зменшення популяції вугрів. Місцевий рибалка розповів нам про появу вугрів в Пулемецькому озері. Іхтіологи завезли в Шацькі озера личинки вугрів(лептоцифали) в 1968 році приблизно 3000000 штук. Їх довжина приблизно з сірник, тіло скловидне. Зробивши підрахунки ми визначили, що їх вижило 3-4 %(90000-100000). Для того, щоб вугор виріс до потрібних розмірів (50 см.) йому необхідно 7 років. Після того, як риба досягла свого потрібного розміру, рибалки виловлювали її і віддавали до Шацького рибного цеху. Склавши графік ми помітили, що 1960-1968 рр. кількість вугрів була не значною. Їх виловлювали до 1-2 кг. на день. В 1973 році їх приріст різко піднявся в гору. За день могли виловити 80-90 кг. Ці показники трималися протягом певного періоду. 1982 році вони впали до 50 кг. за день. До 2000 року їх показники спадали, а з 2000 року по сьогоднішній день їх виловлюють знову лише по 1-2 кг.
В ході дослідження встановлено причини зменшення популяції вугрів:
- велика кількість виловів у 70-80 роках;
- браконьєрство;
- великий вміст важких металів;
- сувора зима, яка призвела до загибелі великої кількості риби.
З метою підтримання екологічної рівноваги в екосистемах Шацьких озер слід проводити на всі акваторії лімітований щорічний вилов риби.
Основною ідеєю досвіду роботи є формування особистості, що вміла б самостійно творчо вирішувати наукові, виробничі, суспільні задачі, критично мислити, виробляти і захищати свою точку зору, свої переконання, систематично і безупинно поповнювати й обновляти свої знання шляхом самоосвіти, удосконалювати уміння, творчо застосовувати них у дійсності.
Метою роботи є формування ключових компетентностей , що сприятимуть розвитку творчої, креативної особистості, а також під час вивчення географії сприяти не лише розвитку творчих здібностей учнів,а й підвищенню рівня навчальних досягнень учнів. Моїм головним завданням є навчати пізнанню – значить навчати діяльності, створювати умови учню для проявлення його самостійності «вирощувати» людини, яка спроможна займати самостійну позицію стосовно зовнішніх умов. На мою думку, найактуальнішою метою у моїй роботі є організування процесу пізнання, створити таку атмосферу в класі, в якій не можливо не вивчитися, і в цьому нам допомагають педагогічні технології, які ми застосовуємо на кожному уроці – головні складові частини навчального процесу.
Об’єктом дослідження є творчий розвиток учнів у навчально-виховному процесі з географії, а ось предметом дослідження існує зміст, принципи, методи та форми розвитку творчих здібностей учнів у навчанні географії.
Моя співпраця з учнями дає змогу побачити на скільки вони талановиті, зрозуміти, наскільки велике їхнє бажання розвивати свої здібності, наскільки безмежні наші можливості.

Автор: 

Жучик Наталія Дмитрівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі