Користувацький вхід

Останні публікації

Програма факультативного курсу з математики в 7 класі «У країні логіки»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Програма створена для проведення курсу «У країні логіки» сприятиме досягненню цілей:
інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо.
Різноманітні та цікаві за формою та сюжетом завдання сприятимуть розвитку інтересу, наполегливості й бажанню доводити розпочату роботу до кінця.
Актуальність полягає у впровадженні різних форм роботи над задачею, різних підходів до розв’язування логічних задач, що сприяє підвищенню ефективності у набутті учнями знань та освітніх компетенцій.

Автор: 

Кривенко Ольга Антонівна,учитель Микулицької ЗОШ І-ІІІ ступенівБородянського району Київської області

Джерело: 

Література
1. Білий І.П. Задачі для розвитку логічного мислення школярів молодшого і середнього віку.//Математика в школах України.- 2008.- № 14-15.
2. Буковська О.І. Математична логіка. - Харків. Вид. група «Основа», 2005.
3. Гарнагіна І.А. Формування креативного мислення учнів на уроках математики та позакласних заняттях.//Математика в школах України.-2008-№ 4.
4. Гнеденко Б.В. Введение в специальность математика. –М.: Наука. Гл. ред. физ.- мат. лит. – 1991. – 240 с.
5. Епишева О. Б., Крупич .В. И. Учить школьников учиться математике: Формирование приемов учеб. деятельности: Кн. для учителя.— М.: Просве¬щение, 1990.— 128 с.
6. Інтерактивні технології на уроках математики / Упорядн. І. С. Маркова — X.: Вид. група «Основа», 2007. - 128 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 3(51)).
7. Колягин Ю.М., Оганесян В.А. Учись решать задачи : Пособие для учащихся VІІ – VІІІ кл. – М.: Просвещение, 1980 – 96 с.
8. Кривошея Т.І. нестандартні задачі як засіб формування пізнавальної діяльності та творчості учнів 5 – 7 класів дванадцятирічної школи. //Математика в школах України.- 2007.- № 6.
9. Ліпчевський Л.В., Музичко К.А. Олімпіада з математики: завдання та розв’язки : Навчально –методичний посібник.-Біла Церква: КОІПОПК, 2008.-124 с.
10. Математика: Дит. Енциклопедія /Авт.-упорядник.А.П.Савін.-К.:Школа,2002.-432с.
11. Микитюк Г.М.Розвиток критичного мислення на уроках математики. //Математика в школах України.- 2008.- № 26.
12. Миракова Т.Н. Развивающие задачи на уроках математики в V – VІІІ класах.: Пособие для учителя.-Журнал «Квантор», 1991.№3.
13. Осинская В.Н. Формирование умственной культуры учащихся в процес се обучения математике:Кн.. для учителя. – К.: Рад. Шк.., 1989. – 192с.
14. Туманов С. И. Поиски решения за¬дачи. — М.: Просвещение, 1969.
15. Урок математики в сучасних тех¬нологіях: теорія і практика. — X.: Вид. група «Основа», 2002 .
16. ФридманЛ. М. Учитесь учиться ма¬тематике. — М.: Просвещение, 1985.
17. Ясінський В. А. Практикум з роз¬в'язування математичних олім¬піад. — X.: Вид. група «Основа», 2006. - 124 с.
18. Барташников О., Барташникова І. Інтелектуальна ігротека.- Львів, 1996.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі