Користувацький вхід

Останні публікації

Давня українська література

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


3

9 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
з теми «Давня українська література»

ВАРІАНТ 1

Рівень 1

1. Який із літописів не належить до козацьких?
а) «Літопис Самовидця»; б) «Початковий літопис»;
в) «Літопис Самійла Величка»; г) «Літопис Грабянки».

2. Укажіть історичну подію, яка посідає центральне місце в козацьких літописах:
а) Національно-визвольна війна 1648 – 1654 років;
б) чорноморські походи запорозького козацтва;
в) Переяславська рада 1654 року;
г) «Чорна рада» у Ніжині.

3. Хто ввів у науковий обіг поняття «козацькі літописи»?
А) Самовидець; б) Самійло Величко;
в) Григорій Грабянка; г) Феофан Прокопович.

4. Іван Величковський – український поет епохи:
а) бароко;
б) реалізму;
в) класицизму;
г) романтизму.

5. Автором «курйозних» віршів був:
а) Лазар Баранович; б) Касіян Сакович;
в) Памво Беринда; г) Іван Величковський.

6. Григорій Сковорода написав збірку байок:
а) «Байки київські»; б) «Байки житомирські»;
в) «Байки чернігівські»; г) «Байки харківські».

7. З яким музичним інструментом не розлучався Г. Сковорода під час своїх мандрів?
а) Із сопілкою;
б) з бандурою;
в) з гуслями;
г) з лірою.

8. Засновником українського друкарства був:
а) І. Федоров;
б) Ф. Скорина;
в) С. Драпан;
г) Ш. Фіоль.

9. Яким методом користується Г. Сковорода у своїй творчості?
а) Реалістичним; б) романтичним;
в) готичним; г) полемічним.

10. Ідея «сродної праці» звучить в афоризмі Г. Сковороди:
а) Не змагай до того, що не дано від природи.
б) Бери вершину і матимеш середину.
в) Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру.
д) Тінь яблуні не заважає.
Усього 5 балів

Рівень 2

11. Бароко – це …
12. Акровірш – це …
Усього 9 балів

Рівень 3

13. Розкрийте зміст поезії Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права».
Усього 12 балів

9 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
з теми «Давня українська література»

ВАРІАНТ 2

Рівень 1

1. Автор козацького літопису Самійло Величко народився на:
а) Чернігівщині; б) Полтавщині;
в) Київщині; г) Тернопільщині.

2. Хто є центральною постаттю «Літопису Самійла Величка»?
а) Богдан Хмельницький; б) Іван Виговський;
в) Іван Мазепа; г) Барабаш.

3. Хто з авторів козацьких літописів був гадяцьким полковником?
А) Самовидець; б) Самійло Величко;
в) Григорій Грабянка; г) Феофан Прокопович.

4. У якому козацькому літописі докладно описано епоху 1648 – 1784 років?
а) У літописі Самовидця; б) у літописі Грабянки;
в) у літописі С. Величка; г) в «Історії Русів».

5. Хто є автором дослідження «Козацькі літописи, виданого в Києві в 70-ті роки ХХ ст..?
а) В. Антонович; б) О. Білецький;
в) В. Іконников; г) В. Шевчук.

6. В історію української літератури цей письменник увійшов як поет, теоретик і практик фігурного вірша:
а) С. Кленович; б) Л. Баранович;
в) І. Величковський; г) С. Климовський.

7. На могилі цього письменника викарбувано слова: «Світ ловив мене, та не спіймав». Ідеться про:
а) І. Вишенського; б) І. Величковського;
в) Я. Гаватовича; г) Г. Сковороду.

8. Вірш Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права» – це зразок:
а) пейзажної лірики; б) філософсько-сатиричної лірики;
в) інтимної лірики; г) патріотичної лірики.

9. Григорій Сковорода є представником стилю:
а) орнаменталізму; б) монументалізму;
в) бароко; г) готики.

10. Що прославляє Г. Сковорода в поезії «Всякому місту – звичай і права»?
а) Багатство;
б) свободу;
в) розум;
г) чисту совість.
Усього 5 балів

Рівень 2

11. Афоризм – це …
12. Козацькі літописи – це …
Усього 9 балів

Рівень 3

13. Розкрийте ідею «сродної праці» Г. Сковороди
Усього 12 балів

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі