Користувацький вхід

Творчі ідеї та презентація до теми про Івана Сірка

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ТВОРЧІ ІДЕЇ, МЕТОДИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ТЕМИ
« ЗАПОРОЗЬКА СІЧ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. КОШОВИЙ ОТАМАН ІВАН СІРКО»

Пропонується переглянути спочатку презентацію, а потім пояснення в даному тексті. В ході проведення запропонованих завдань використовуються наступні методи.
1. Наукові методи – аналізуу- синтез, індуктивно- дедуктивний, логічний.
2. Метод емпатії ( перевтілення).
3. Метод смислового бачення.
4. Метод образного бачення.
5. Метод фактів.
6. Метод конструювання.
7. Метод прогнозування.
8. Метод «Якби..».
9. Мозковий штурм.
10. Метод самоорганізації.
11. Метод взаємного навчання
ІІ. Евристичні методи.
Відео - сюжети, які зазначені в розробці, взято з презентації « Країна. Козаки».

ПОЯСНЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ

- АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, ВМІН.
Чи була Україна єдиною державою в період Руїни?- Слайд 1
Слайд 2-3 Яку роль відігравала Січ у подіях Національно ¬- визвольної війни?
“ Аргументація своєї точки зору”
Перевірка правильності висновків по слайду 2
• Провідна роль у підготовці та розгортанні Національно-визвольної війни
• Досвід державного життя, що впродовж віків нагромаджувався на Запорожжі, був творчо використаний Богданом Хмельницьким.
• На визволених територіях впроваджувався козацький устрій.
• Стосунки Запорозької Січі з гетьманською владою складалися непросто, часом загострювалися аж до збройних виступів. Особливо виразно це виявилося після смерті Богдана Хмельницького, коли посилилося втручання інших держав у внутрішні справи України, розгорілася боротьба за гетьманську булаву та почала зміцнюватися влада старшини, яка часто нехтувала інтересами козацьких низів.

МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ
Головні питання – слайд 5, 6, 7, 8
1. Роль Запорозької Січі у воєнно¬політичних подіях 60- 80 рр. ХVІІ ст.
2. Устрій Січі.
3. Кошовий отаман І. Сірко.
Потрібно знайти відповіді на питання : 1. Як змінювалося адміністративне підпорядкування Запорозької Січі упродовж другої половини ХVІІ ст.? 2. Якою була система управління Січі? 3. Хто такий Іван Сірко? 4. На яких галузях господарства базувалася економіка Запорожжя? 5. Якою була політика московського уряду щодо Запорозької Січі?

СПРИЙМАННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Роль Запорозької Січі в ¬політичних подіях 60- 80 рр. ХVІІ ст.
Слайд 9
- Кому підпорядковувалась Запорозька Січ упродовж другої половини 17 ст?
- Кому підпорядковувалась Запорозька Січ в часи Гетьманщини за Хмельницького?
- Кому підпорядковувалась Запорозька Січ після укладення Андрусівського перемир я 1667р. ?
- Кому підпорядковувалась Запорозька Січ після Бахчисарайського миру 1681 р. та за “ Вічним миром ” 1686 р. ?
Коментування вчителем відповідей- постановка проблемних питань- слайди 10-11.
• Гетьману..
• Московському царю та польському королю
• Московському царю.
ЗАПОРОЗЬКА СТАРШИНА прагнула відігравати самостійну роль. Добре це чи погано? Як ставився до конфліктів гетьманів і запорозької старшини московський уряд?
Після смерті Богдана Хмельницького Запорозька Січ почала відігравати значну й часто деструктивну роль у політичному житті України. Саме тут зосереджувалися антигетьманські сили, організовувалися заколоти. Та, попри суперечливі дії Січі у внутрішніх справах, запорожці ніколи не зраджували свого покликання ????– боротися проти загарбників українських земель.
Висновок-– злети і падіння, але якщо підпорядкування Січі Хмельницькому можемо поставити вищою точкою, бо сприяє єдності України, то підпорядкування жорстке царю - спад .
2. Устрій Січі.
Слайд 12
- Учням пропонується під час перегляду відео- сюжету 1 зосередитись на пошуку відповідей на питання слайд 13
Який був вищий орган влади на Січі?
Як називалось об єднання запорозьких козаків в одну організацію?
Хто стояв на чолі Запорозької Січі?
Кошовий отаман обирався чи влада його була спадковою?
Як називались військові та адміністративно- господарські одиниці на січі?
Доведіть, що в Запорозькій Січі дотримувались козацької демократії.
Слайд 14.
- Скласти розповідь по заданим словам (курені, джури, курінний отаман, кіш, полки, сотні , традиції козацької демократії, козацькі ради)
- Заслухати деякі варіанти, зробити висновки.
- Сюжет № 2 про Січі та хронологічна послідовність (слайд 15).

3. Кошовий отаман І. Сірко.
Слайд 16.
- Запитання – В контексті яких подій ви зустрічали постать Сірка?
- Інтерв* ю з Сірком. Учні демонструють підготований діалог. Сценарій в додатку.
- Питання перед переглядом відео- сюжету про Сірка (слайд 17).
- Перегляд відео- сюжету № 3- відповіді.
- Робота з картиною (слайд 18-20).
Учитель. За одним із переказів, Сірко із запорожцями написали зухвалого листа турецькому султану у відповідь на його вимоги підкоритися Туреччині. (доречно буде зачитати листи султана і козаків).
Демонстрація картини І.Ю.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».
- А як ви вважаєте, це вигадка чи дійсні історичні події?
Учитель заслуховує декілька відповідей і разом робляться висновки.
Питання до відео сюжету № 4 (слайд 21).

Висновки
Учитель. Сьогодні можна почути, що Іван Сірко буцімто впродовж усього свого життя добивався гетьманської булави. Немає сумніву, що в ті часи головною рушійною силою у розв’язанні воєнних конфліктів, у боротьбі за верховну владу були низові козаки, запорожці, січовики. Упродовж 26 років з невеликими перервами саме Іван Сірко очолював це грізне товариство. То хіба ж не міг він, якби так хотів тієї булави, змести геть з дороги будь-кого з гетьманів? Чи є для таких тверджень підстави? Давайте міркувати…
Формулюються висновки.
Незважаючи на те, що Іван Сірко міг досить вільно заволодіти гетьманською булавою, він цього не хотів. Не верховної влади та затишних маєтків бажалося йому, а щасливої долі для України та її дітей. За це поклав своє життя.

До питання «Господарський розвиток Запорожжя».
Слайд 22-23
• СКОТАРСТВО І ПРОМИСЛИ ( мисливство, рибальство, бджільництво) - основа господарства.
• ЗЕМЛЕРОБСТВО- не набуло великого розвитку.
• РЕМІСНИЧЕ ВИРОБНИЦТВО- значний рівень.
• ТОРГІВЛЯ- значне місце.
Пріоритети
Розподільчий диктант (слайд 24).

Учні, які мають високий рівень знань захищають свій статус-продовжують зв'язок.
- Господарська діяльність козаків не забезпечувала повністю їх потреб- додатковим джерелом матеріального забезпечення були гетьманська платня.,царські жалування, а також….
- Воєнна здобич …( перейти на 3 пункт.. Сірко)
- Головна мета походів….( перейти до устрою Січі)
- Роль отаманів зростала в умовах ( перейти на роль Січі в воєнно- політичних подіях

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Самостійна робота слайд 25.
Учні розподіляються на групи. Один із членів групи виконує функції лідера: одержує завдання, керує своєю групою в ході його виконання, виступає перед класом з інформацією про виконану роботу
Кожна група отримує картку із завданням.
ГРУПА 1. Яку роль відігравали походи на Крим під проводом Сірка ? Застосувавати метод «Прес» ( ми вважаємо …, тому що….., наприклад…., отже….)
Група 2. Яку роль відігравала Запорозька Січ у житті козацької держави – Гетьманщини у другій половині Х\/ІІ ст.?
конструктивну – сприяла укріпленню влади гетьманів;
деструктивну – підривала владу гетьманів, організовуючи анти гетьманські виступи;
нейтральну – не втручалася у справи гетьманської влади. ( ми вважаємо …, тому що….., наприклад…., отже….)
ГРУПА 3
Як змінилося ставлення російського уряду до українських земель після смерті Богдана Хмельницького?
Про що свідчать такі факти, як:
(слайди 26—28).
- « Історичні смс»- учні на основі нового матеріалу задають питання однокласнику на папері, відповідальні учні збирають аркуші і розподіляють між однокласниками, аркуші з відповідями віддають вчителю.
Підбиття підсумків уроку. Орієнтовний висновок.
• Запорозька Січ у другій половині XVII ст. залишалася, як і за давніх часів, потужною військовою силою, невтомно боронила рідну землю від руйнівних набігів ординців та визволяла з полону тисячі українських бранців.
• Іван Сірко - найвидатніший кошовий отаман за всю історію Запорозьких Січей.
Царський уряд завжди ставився до Запорозької Січі упереджено, вбачаючи в ній загрозливе для себе вогнище вільнодумства і свободи. Московія прагнула підкорити Січ, аби якнайповніше використати її військові та економічні можливості.

Ребенон Л.А. Вчитель історії Прилуцької загальноосвітньої школи І- ІІІ ст. 10.

Автор: 

Ребенок Лариса Анатоліївна. Вчитель Прилуцької загальноосвітньої школи І- ІІІ ст. 10.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?
Методичні рекомендації
5%
Розробки уроків
21%
Контрольні роботи
24%
Олімпіадні завдання
9%
Тести ЗНО
7%
Розробки позакласних заходів
5%
Календарне планування
23%
Інші матеріали
6%
Загальна кількість голосів: 19091

Останні коментарі