Користувацький вхід

Створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти шляхом впровадження інтерактивних форм роботи з персоналом та батьками

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 3
Попаснянської районної ради Луганської області»

Методичні рекомендації
«Створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти
шляхом впровадження інтерактивних форм роботи
з персоналом та батьками»

Підготувала:
завідувач Попаснянського ДНЗ № 3
Чуприна О. В.

м. Попасна
2019 рік
2

Анотація

Формування позитивного іміджу — одне з головних завдань сучасного дошкільного закладу, важливе для його конкурентоспроможності. Адже на певному етапі розвитку закладу позитивний імідж стає інструментом розв’язання багатьох питань: дає змогу адміністрації та колективу знаходити спільну мову з представниками місцевої влади та родинами потенційних вихованців, бути впевненими у лояльності батьків, планувати власне професійне зростання тощо.
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням вимог Нової української школи та з метою надання допомоги керівним, педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти у використанні форм та методів роботи з колективом та батьками.

Автор: Чуприна Олена Вікторівна – завідувач Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 3 Попаснянської районної ради Луганської області». Має вищу кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Контактний телефон: (06474) 2-19-80.
3

Пояснювальна записка

Імідж закладу дошкільної освіти — це уявлення, які склалися на ринку освітніх послуг. Позитивний імідж закладу дошкільної освіти — це позитивна думка про нього батьків і дітей, колег, працівників інших закладів освіти, громадськості тощо. Створення позитивного іміджу дошкільного закладу — процес, під час якого створюють бажаний образ на основі наявних ресурсів.
Основними складовими іміджу сучасного дитячого садка є:
- загальна популярність і репутація;
- узгодженість усіх елементів діяльності закладу;
- швидкість реагування на зміни запитів споживачів;
- інноваційний потенціал і його реалізація;
- престиж освітніх програм;
- рекламна політика;
- рівень розвитку та характер соціальних зв’язків;
- фінансова забезпеченість;
- відкритість;
- готовність до співпраці та взаємодії.
Одним з засобів створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти є використання нових, інтерактивних форм співпраці з працівниками та батьками вихованців .
Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова «interact», де «inter» - взаємний, «act» - діяти. «Інтерактивний» означає здатність взаємодіяти. Звідси, інтерактивні форми взаємодії - це, насамперед, діалог, в ході якого здійснюється взаємодія.
Вивченням даного питання займалися педагоги - класики: К. Д. Ушинський, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинський тощо. Технології формування іміджу закладу висвітлено в роботах авторів Л. Даниленко, М. Піскунова, М. Самохіна та ін. Питання формування позитивного іміджу відображено у дослідженнях Л. Брауна, Г. Почепцова, О. Кудінова; сучасних вчених: Т.Н. Доронова, Т. А. Маркова, Е. П. Арнаутова(різні форми і методи плідної співпраці дошкільного закладу і сім'ї); А.В. Козлова, О.П. Арнаутова (необхідність саморозвитку вихователів і батьків); О.П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, О.В. Солодянкіна (інтерактивні форми роботи педагога з сім'єю);

4

Т.А. Маркова, Н.Ф. Виноградова, Г.Н. Годіна, Л.В. Загик (зміст роботи з сім'єю) тощо.
На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти тема створення позитивного іміджу дошкільного навчального закладу шляхом впровадження інтерактивних форм роботи з персоналом та батьками є вкрай важливою та актуальною.

5

Зміст

Як виміряти успіх і як його досягти? Напевно ж позитивними партнерськими, довірливими взаєминами. В основі педагогіки партнерства - ключовий компонент формули Нової української школи: спілкування, взаємодія та співпраця між всіма учасниками освітнього процесу. Та нелегко знайти спільну мову з кожним учасником освітнього процесу. Батьки обмежуються поняттями «привів – забрав», працівники «я виконую свої обов’язки» тощо. Як викликати інтерес до справи виховання дітей? Доречними стануть елементи незвичайного. Донести інформацію до працівників та сучасних батьків можна, привернувши їхню увагу. Така можливість є завдяки сучасним технологіям. Безперечно, нетрадиційні форми роботи із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій не замінять живе спілкування. Але розумне й домірне застосування ІКТ-технологій має низку переваг:
- урізноманітнення традиційних методів роботи;
- економія часу;
- більш ефективне залучення батьків до освітнього процесу в дошкільному закладі.
У цілому ІКТ застосовуються для реалізації таких напрямів діяльності, як: інформування, консультування, спільна розвивальна та виховна робота. Серед традиційних форм роботи в цьому напрямі: доповіді під час батьківських зборів, загальні інформаційні стенди, папки-пересувки у групах тощо. Так зазвичай інформують про: нормативні документи, що регламентують перебування дитини в закладі; діяльність закладу; режимні моменти в групі; результати педагогічних досліджень; вікові особливості дітей; типові проблеми та ризики для дітей, пов’язані зі здоров’ям, психологічними особливостями тощо; основні напрями роботи з дітьми; рекомендації батькам; свята, конкурси, (фото, малюнки, поробки дітей) тощо.
А можна всю цю інформацію надати через використання наступних нетрадиційних форм роботи:
- створення та розміщення інформації на власному сайті дитячого садка (dnz7.ucoz.ru). Подібна форма роботи виконує наступні функції: надає інформацію, корисну для батьків; відеотеку; добірку інтернет-ресурсів щодо виховання дітей; презентації закладу;

6

- інформацію про дошкільний заклад; історію дитсадка; педагогічний склад; основні освітні послуги; матеріальна база; проекти тощо;
- періодичне видання газети закладу («Ромашка»). Газета виходить один раз на квартал та містить інформацію про життя закладу: події, рекомендації, корисні поради тощо;
- створення та розміщення інформації на сторінці закладу у Фейсбуці (Popasnyanskiy DNZ 3) тощо.
Процес інформування відбувається більш ефективно за допомогою презентацій, буклетів та відеороликів. Презентація дає можливість зосередити увагу на тих моментах, на яких завідувач бажає акцентувати; інформація, яка підкріплена схемами, таблицями, діаграмами, малюнками, елементами анімації та фотографіями тощо ліпше сприймається та легше запам’ятовується.
Буклети доповнюють та закріплюють матеріал після проведених зустрічей. Персонал та батьки мають змогу переглянути їх та пригадати, про що йшлося на зборах або консультаціях, тому буклети мають бути інформативними і яскравими водночас, з чітким великим шрифтом і яскравими малюнками, певний алгоритм дій.
За допомогою відеороликів можна ознайомити батьків з матеріально – технічною базою закладу під час проведення, наприклад, Дня відкритих дверей, або під час звітування керівника перед колективом та громадськістю тощо.
Особливої уваги заслуговують використання онлайн-інструментів. Замість записок доречно використовувати смс або е-мейл-розсилку. Не кожен з батьків має можливість регулярно відвідувати батьківські збори, тому найбільш розповсюдженим засобом комунікації між педагогами та батьками залишається мобільний зв’язок. Для індивідуального консультування мобільний телефон незамінний.
Не завжди батьки мають змогу безпосередньо звернутися до керівника закладу, щоб отримати відповідь на свої запитання. Іноді вони бажають залишитися анонімами. Тут у нагоді стануть наступні форми роботи: «Телефони довіри», «Батьківські скриньки» та скриньки «Запитайте у керівника» тощо.
Елемент новизни полягає саме у використанні не застарілих, не цікавих та нудних заходів, а нетрадиційних форм організації роботи з персоналом та батьками.

7

На зміну застарілих традиційних форм роботи: консультацій, бесід тощо в закладі слід впроваджувати наступні нетрадиційні форми роботи з персоналом та батьками: «Педагогічний ринг», «Майстер – класи»,
«Полілог», «Педагогічні посиденьки», «Круглі столи», «Мозковий штурм», тренінгові заняття, інтерактивні ділові ігри, коучинг, ігрові технології тощо.
Дана робота з персоналом та батьками вихованців ЗДО ведеться постійно, є тривалою та систематичною.
Форми роботи можуть бути як індивідуальними, так і підгруповими, колективними, традиційними та нетрадиційними, наочно – інформаційними тощо.
Для досягнення поставленої мети співробітникам дитячого садка необхідно:
- постійно підвищувати власний рівень інформованості, обізнаності, самоосвіти, не зупинятися на досягнутому тощо;
- в роботі з батьками проявляти терпіння, турботливість, доброзичливість, тактовність, делікатність, а найголовніше – уважність тощо.
Керівник закладу зобов’язаний допомогти співробітникам та батькам:
- зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її всебічний розвиток;
- визнати нетрадиційні форми роботи як найбільш доцільні та результативні;
- забезпечити тісну співпрацю всіх служб закладу дошкільної освіти, де визначено важливу роль кожного з фахівців.
Використання нетрадиційних форм роботи з персоналом та батьками в ЗДО дасть можливість:
1. Запобігти професійному вигорянню педагогів, пасивності батьків, байдужості.
2. Підвищити їх бажання навчатися новому, корисному, бути активним, творчим учасником освітнього процесу.
3. Активізувати їх та сприяти об’єднанню зусиль для досягнення спільної мети: підвищення іміджу закладу.
4. Сприяти формуванню колективу на сучасних засадах та орієнтувати на професійний та кар’єрний розвиток кожного працівника як основи інноваційного розвитку закладу.

8

Список використаних джерел

1. Антипина Р. А. Нові форми роботи з батьками в сучасному ДНЗ/ Антипова Р. А.// Вихователь ДНЗ. - 2011. - №12. - с.88 - 94.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція)/ Науковий керівник А. М. Богуш. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
3. Богуш А.М. Шлях до милосердя і любові / Богуш А.М.// Дошкільне виховання. – 2001. - №2. – с. 5-6.
4. Буракова Ю. Презентація творчих майстерень / Буракова Ю.// Дитячий садок. Бібліотека. – К: Шкільний світ. – 2009. – с. 5-9.
5. Вінник Н.Д. Творчий потенціал педагога як чинник успішної професійної діяльності /Вінник / Н.Д.// Проблеми сучасної психології. – 2010. – Випуск 7. – с. 99-105.
6. Давидова, О.І. Компетентнісний підхід в роботі дошкільного навчального закладу з батьками / Давидова О.І. - СПБ.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ДИТИНСТВО-ПРЕС», 2013. - 128с.
7. Дейнеко О. Ігрове моделювання як форма активізації педагогів / Дейнеко О. // Вихователь-методист. – 2011. - №2. – с.44-45.
8. Жидкова Н.Є. Інноваційні технології як основа ефективного розвитку дошкільного закладу / Жидкова Н. Є. // Педагогічна думка. – 2005. - №1-2. – с.21-22.
9. Єлісєєва Т. П. Дитячий садок і сім'я: сучасні форми взаємодії / Єлісєєва Т. П. - Мн.: Лексис, 2007. - 68с.
10. Арнаутова О.П. Плануємо роботу з сім'єю. / Арнаутова О. П. // Управління ДОП. - 2006.- №4. - с. 66 - 70

Автор: 

Чуприна Олена Вікторівна
завідувач
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 Попаснянської районної ради Луганської області»

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі