Користувацький вхід

Останні публікації

Комплексне формування цикловою комісією електромеханічних дисциплін компетентностей суднового електромеханіка

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Вступ. Головне завдання сучасної системи освіти – це створення умов до якісної освіти через впровадження компетентнісного підходу. Набуття випускником життєво важливих компетентностей дає йому можливість орієнтуватися в сучасному суспільстві та формує в нього здатність швидко реагувати на запити часу. Пріорететним стали не самі знання, а управління цими знаннями та інформацією що необхідна для вирішення конкретних професійних завдань. Система підготовки кадрів повинна враховувати ті умови, в яких буде жити і працювати майбутній фахівець. Сучасні роботодавці з більшості країн не мають претензій до рівня технічних знань випускників ВНЗ, проте вони часто відзначають як ваду сучасної освіти невпевненість випускників, брак досвіду при інтеграції і застосуванні знань у процесі прийняття рішень. Функціональними особливостями сучасного світу є прискорені зміни. Це світ інформації, яка швидко змінюється; це світ, де ідеї постійно реконструктуються та переосмислюються; світ, де ні хто не може вижити з одним простим мисленням, де навички роботи повині постійно розвиватися та удосконалюватися. Тож нові реалії в суспільстві вимагають нового стилю в навчанні, заснованого на розвитку творчих здібностей, формуванні позитивної мотивації та розвитку критичного мислення.
Актуальність. Дослідження викладачами циклової комісії електромеханічних дисциплін Морського коледжу способів формування складових компетентності, які стимулюють курсантів до розвитку самостійного мислення і становлення навичок самонавчання.
Отже метою дослідження є визначення пріоритетних напрямків формування компетентного фахівця , готового вчитися впродовж всього життя.
1. Формування творчого потенціалу
Сучасні темпи розвитку науково-технічного прогресу надають новий зміст цілям і задачам освітнього процесу при підготовці фахівця  творчо мислячої особистості, а не просто грамотного та знаючого спеціаліста. Випускник закладу передвищої освіти, для успішної професійної діяльності, повинен володіти наступними якостями:
умінням самостійно перетворювати необхідні професійні знання та засвоювати нові технології;
володіти навичками інформаційної культури, якісно працювати з інформацією, робити необхідними висновками, встановлювати нові закономірності, аналізувати технічні дані;
володіти навиками критичного мислення, вміти своєчасно розпізнавати технічні проблеми професійної діяльності та висувати нові ідеї, уміти знаходити нестандартні рішення будь-яких проблем;
мати компетенції самостійного розвитку інтелекту, творчих і самостійних здібностей;
вміти працювати у колективі, приймати участь у роботі творчих груп.
Таким чином, головна задача циклової комісії освітнього закладу передвищої освіти – це розвиток особистості майбутнього суднового електромеханіка та формування його творчого потенціалу, який дозволить йому зайняти пристойне місце в морському та річковому транспорті й користуватися попитом у галузі. Творча здібність властива будь-якій особистості, але її треба зуміти розкрити і розвинути.
В основі розвитку творчих здібностей лежить:
 формування академічної успішності курсантів та їх інтелектуального розвитку з використанням інноваційних технологій;
 постійне підтримання прагнень курсантів до самостійної творчої діяльності;
 формування у них впевненості у власних силах, віри у власній здатності вирішити поставлене завдання;
 не придушення інтуїції курсанта, а направлення висунутої ідеї на подальший логічний аналіз;
 не допускання формування комфортного мислення, боротьба з орієнтацією курсанта на думку більшості;
 формування чутливості до протиріччя, вміння виявляти та усвідомлено формулювати його, бо саме це є джерелом нових питань та гіпотез;
 максимальне спирання на позитивні емоції (здивування, радість, переживання успіху тощо), бо негативні емоції подавляють проявлення творчого мислення;
 створення умов для проявлення творчості на заняттях незалежно від особистих якостей;
 впровадження в освітній процес проблемних методів навчання, які стимулюють курсантів на самостійну роботу або з допомогою викладача відкривають нові знання, підсилюють впевненість їх у своїх можливостях до такого відкриття;
 сумісна з викладачем дослідницька робота.

Автор: 

Трубач Людмила Василівна
викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії електромеханічних дисциплін
Морського коледжу Херсонської державної морської академії

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі