Користувацький вхід

Форми дієслова: інфінітив, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но, -то

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Навчальний предмет. Українська мова. 7 клас
Розділ. Морфологія
Тема. Форми дієслова: інфінітив, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но, -то
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Автор: Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
«КЗ «Виповзький ЗЗСО І – ІІ ступенів – ЗДО» Ташанської ОТГ
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів : Українська мова 5-9 класи
(Слайд 1). Тема: Форми дієслова: інфінітив, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но, -то
(Слайд 2). Мета: поглибити знання учнів про дієслово як самостійну частину мови; ознайомити з формами дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієслова в тексті; визначати їх форми, добирати дієслова, різні за значенням за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу; виховувати почуття любові до природи.
Обладнання: дидактичний матеріал, підручник, комп’ютерна презентація.
Тип уроку: комбінований
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент(Слайд 3)
ІІ. Оголошення теми та мети уроку.
Очікування від уроку( ціннісно - смислова компетентність) (Слайд 4)
Вправа «Незакінчене речення» , «Мікрофон».
Доповніть цілі уроку , продовжуючи висловлення.
- На уроці ми будемо…( уважні , активні , старанні , творчі).
- Урок буде…( цікавий , продуктивний , творчий).
- Мені цікаво було б з’ясувати…
- Хочу поглибити знання з…
- Хочу навчитися правильно визначати…
- Сподіваюся відкрити для себе щось нове про…
- Маю наміри поліпшити знання , досягнути успіхів у…
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання. (Слайд 5)
Міні-інтерв’ю.
— Яка частина мови називається дієсловом?
— Назвіть граматичні категорії дієслова.
— У чому полягає синтаксична роль дієслів?
Які морфологічні ознаки має дієслово ?
ІV. Мотивація навчальної діяльності школярів.
1. « На шляху до успіху» (Слайд 6)
Успіх уроку забезпечений, якщо :
усі учасники однаковою мірою зацікавлені роботою ;
усі однаково вболівають за результат своєї діяльності та всієї команди;
усі члени команди з приємністю спілкуються одна з одним ;
кожен учасник дістає задоволення усвідомлюючи впевненість у своїх силах.
2. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу , осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивчення матеріалу
Бесіда. (Слайд 7)
- Що ви знаєте про форми дієслова ?
- Чи достатньо ви маєте знань для розв’язання проблемного завдання ?
Проблемне запитання.
Порівняйте подані форми дієслова. Чому одні форми називаються неозначеними, а інші — особовими? Свою думку доведіть.
Працюю — працювати, дивлюсь — дивитися, возиш — возити, сіють — сіяти.
- Отже, нам є над чим сьогодні працювати.
3. Пояснення вчителем нового матеріалу за допомогою таблиці «Форми дієслова» та презентації ( інформаційна компетентність). (Слайд 8- 24)
Назва форми Загальне
значення Відповідає на
питання Морфологічні ознаки Синтаксична роль
Неозначена форма
( інфінітив)
Дія, стан як процес
Що робити?
Що зробити? Вид, перехід-
ність/неперехідність Будь – який член речення
Власне або особове дієслово Дія , стан
предмета Що роблю?
Що зроблю?
Що зробив? Вид , перехідність /
неперехідність ,
спосіб, час, число,
особа або рід Присудок
Дієприкметник Ознака предмета за дією Який? Яка?
Яке? Які?
Активний / пасивний, вид,
час, число, рід,
відмінок Означення,
частина складеного
присудка
Дієприслівник Додаткова дія Що роблячи?
Що зробивши Вид Обставина

(Слайд 25) 4. Прийом «Сходинки»
3.Дізналися. 2.Бажаємо дізнатися. 1.Знаємо.
V. Формування умінь і навичок
(Слайд 26) Тренувальні вправи.
Словниковий диктант.
Створити, плекати, допомагати, вивчити, схвилювати, розказати
Робота біля дошки – утворити з записаних слів усі можливі форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, дієприслівник, на –но,-то, одну з особових)

( Слайд 27) 3.Фізкультхвилинка
Фізкультпауза. Нам довелось гарно попрацювати, тому перепочинемо.
Нумо дружно підведіться.
Один одному всміхніться.
Землі нашій поклоніться,
До сонечка потягніться.
Покрутіться-покрутіться
І до роботи поверніться.
( Слайд 28) 4. Розподільний диктант ( компетентність саморозвитку й самоосвіти).
Дієприкметники та дієприслівники запишіть у дві колонки. Для самоконтролю скористайтеся таблицею у підручнику « Дієприкметник та дієприслівник». Поставте питання до дієприкметників та дієприслівників.
Написаний, написавши, розказуючи, розказаний, дивлячись, принесений, переглянутий, співаючи, намальований, бажаючий, знаючи, передавши.
(Слайд 29) 5. Гра «Знайди зайве слово»
1.Співати, читати, говорить.
2. Зробивши, намалювавши, писати.
3. Збитий, виготовлений, визволяти.
4. Мовчить, пройдуть, журитися.
(Слайд 30) 6. Хвилинка ерудита ( компетентність продуктивної творчої діяльності, навчально-пізнавальна компетентність) .
Перепишіть фразеологізми, на місці крапок вставте дієслова, які б підходили за змістом.
Черв’ячка... (заморити). І кури не... (клюють). Хоч греблю... (гати). Як кіт... (наплакав). Ніде голці... (впасти). Кирпу... (гнути). Байдики... (бити). Мало каші... (їв). Як у рот води... (набрав). Крізь пальці... (дивиться). (Пропускати) ...мимо вух. (Потрапляти) ... під удар. (Лізти) ... поперед батька в пекло. І за холодну воду не... (береться).

(Слайд 31) 7.Творча робота ( компетентність саморозвитку й самоосвіти) .
Випишіть підряд форми дієслова: 1) неозначена; 2) особові; 3)
дієприкметники; 4) форма на –но, -то; 5) дієприслівники.
Торкнувшись, яснішати, навчений, бачено, електрифікований, їжджу,
ілюстровано, експериментуючи, молотий, хочемо, ліплено, борючись,
кликати, адресований, експонуючи, явлено.
Ключ. З перших букв має скластися закінчення вислову давньогрецького філософа Фалеса:“Про друзів треба пам’ятати не тільки тоді, коли вони з тобою, а й тоді, …” ( ...як їх нема біля тебе!)
(Слайд 32) 8. «Мовна плутанина»
Завдання І: Розподільний диктант. Розподіліть слова у 2 стовпчики: дієприслівники і дієприкметники .
Розмовляючи, підбадьорений, схиляючись, натомлений, збираючись, бажаючи, відірваний,відірвавшись, молодіючий, умитий, умивши,
розказана, посивілий.
Завдання II: подані дієслова записати в неозначеній формі.
Сталось, не знаю, не бий, складаю, снишся, нападають, здобуду, накинемо, сичіть, засміймося, суджу, переносила, говоріть, закрався, братиму.
Завдання ІII: вибрати дієслова тільки в неозначеній формі і записати їх.
Мусити, читали б, не осліпнути, розмовлятиму, почути, побачу, бути, співать, могти, змагатися, розпустять, посіяти, сміятися, недобачати, збить, хотів би, оздоблений, розбито, сісти, з'їхатись, хотілося, розмірковуючи, підсипати.
VІ. Узагальнення і систематизація знань. Самостійне застосування учнями знань.
(Слайд 33) 1. Практична робота.
Визначте, до яких форм дієслова належать виділені в прислів’ях і загадках слова.
Не можна ледарювати, коли всі працюють. Ніколи не треба нехтувати товариською допомогою. Що написано пером, того не виволочиш волом. Є крила — не літаю, ніг не маю, а гуляю. (Вітер.) Дарованому коню в зуби не дивляться. Згаяного часу і конем не доженеш. Хто боком спить, а лежачи їсть. (Свиня.) (Нар. творч.)
VІІ. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.
(Слайд 34) Вправа «Незакінчене речення».
Найбільші труднощі в мене були…
Я зрозумів ( - ла)…
Тепер я вмію …
Тепер я знаю …
Прийом « Сходинки»
3.Дізналися. 2.Бажаємо дізнатися. 1.Знаємо.
VIІІ. Підведення підсумку уроку.
Учитель. Узагальнивши, хочу зазначити, що дієслівні форми — це однокореневі слова з різними граматичними ознаками. Взявши інфінітив за вихідну форму, можна за певними правилами утворити всі інші типи форм. Дієслівні форми мають відмінні та спільні ознаки.
Відмінні ознаки визначаються:
за типом питання;
за характером змінюваності;
за роллю в реченні.
Спільними ознаками для всіх типів дієслівних форм є такі:
а) вид — недоконаний та доконаний
б) перехідність/неперехідність
Змінні: дієприкметник, особові дієслова.
Незмінні: дієприслівник, безособові форми на –но, -то, неозначена форма.
Учитель. Залишилась лише остання галявина спогадів.
Сьогодні на уроці я почув….
Мені запам'яталось …
Найбільше мені сподобалось….
Цікавим було….
(Слайд 35) Виставлення оцінок.
(Слайд 36) ІХ. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання (компетенція саморозвитку і самоосвіти ).
Достатній рівень: вивчити з підручника теоретичний матеріал про форми дієслова ; виконати вправу ( письмово).
Високий рівень: Напишіть твір – мініатюру використовуючи форми дієслова « Поспішайте робити добро».
Руки на парти, пальці в кулак,
Зробимо вправу ми, дітоньки, так:
Пальці стискаємо і розтискаємо,
Мов пластилін розминаємо.
Будемо вправу з вами кінчати,
Буде тепер нам легше писати.

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
«КЗ «Виповзький ЗЗСО І – ІІ ступенів – ЗДО» Ташанської ОТГ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі