Користувацький вхід

Останні публікації

Найпростіші перетворення графіків функцій. 9 клас, алгебра

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості - пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів, робить уроки яскравими та цікавими. Використання ІКТ в навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто вирішення однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства. Застосування інформаційних технологій у навчанні базується на даних фізіології людини: у пам'яті людини залишається 1 / 4 частина почутого матеріалу, 1 / 3 частину побаченого, 1 / 2 частину побаченого і почутого, 3 / 4 частини матеріалу, якщо учень активно бере участь у процесі. Оскільки основним завданням шкільного курсу математики є розвиток здібностей учнів, розкриття їх творчого потенціалу з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з них, то для досягнення цієї мети впроваджую різноманітні освітні технології, зокрема інформаційні технології, тому, що математика потребує включення в процес пізнання різних можливостей учня: його пам’ять, логічне мислення, гнучкість мислення, вміння доказово відстоювати свою думку, вести дискусію та ін. У процесі викладання математики я використовую програмні засоби Advanced Grapher, Power Point, My Test , GeoGebra, ППЗ які дозволяють створювати різні математичні моделі, керувати ними і досліджувати їх «поведінку». Тема «Квадратична функція» займає провідне місце в курсі алгебри. Властивості квадратичної функції використовуються під час розв’язування широкого кола задач, рівнянь, нерівностей, застосування їх в курсі геометрії тощо. Значну увагу слід приділяти встановленню відповідності між властивостями квадратичної функції та її графічним зображенням, дослідження властивостей функцій, побудова графіків функцій. На засвоєння розділу «Побудова графіків функцій» я запланувала проведення 14 годин, серед яких дана тема вивчається на 1-й – 2-й годинах.
Основна мета розділу ознайомити учнів з алгоритмами: перетворення графіків функцій, побудови графіка квадратичної функції. Учні повинні вміти характеризувати функцію за її графіком; розв'язувати вправи, що передбачають побудову графіків функцій.Використання ПЗНП в навчально-виховному процесі ні в якому разі не заміняє очне навчання, а лиш доповнює його з метою покращити та розширити знання, які передбачені програмою навчання. Використання комп’ютера на уроці математики – не дань моді, не засіб перекласти на плечі комп’ютера багатогранну творчу працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку.
Пропоную колегам скористатися поданими матеріалами та впроваджувати комп’ютерні технології в свою роботу.

Автор: 

Чигріна Галина Миколаївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі