Користувацький вхід

Останні публікації

Впровадження системи творчих завдань, як засобу формування креативності на початковому етапі становлення особистості. (Консультація для вихователів)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Впровадження системи творчих завдань,
як засобу формування креативності
на початковому етапі становлення особистості.
(Консультація для вихователів)
У сучасних умовах творча особистість стає популярною товариством на всіх щаблях її розвитку. Незважаючи на дану від природи здатність до творчої діяльності, тільки цілеспрямоване навчання дає можливість забезпечити високий рівень розвитку закладених творчих здібностей (М.Н.Скаткин)
Чітко вимальовується тенденція до пошуку коштів розвитку розумових здібностей, пов'язаних з творчою діяльністю дитини. При всьому різноманітті підходів можна розділити їх на дві групи:
1. Розвиток креативності через створення спеціальних умов у різних видах діяльності.
2. Цілеспрямований розвиток творчих здібностей з допомогою активних методів навчання.
Формування креативності на початковому етапі розвитку особистості буде ефективно, якщо:
- процес спільної творчої діяльності педагогів і дітей буде безперервним і спрямованим на формування креативності розвивається особистості;
- будуть розроблені дидактичні основи побудови системи ускладнюються творчих завдань двох типів: *завдань, спрямованих на пізнання об'єкта; *завдань на перетворення об'єкту;
- розробка шляхів, методів і засобів формування креативності буде враховувати вікові особливості початкового етапу становлення особистості;
- буде забезпечена спадкоємність в методах і засобах формування креативності у дошкільників та учнів початкової школи.
Аналіз літератури показує, що представники багатьох педагогічних і психологічних напрямків займалися вивченням природи творчості і внесли значний внесок у розробку цієї проблеми.
Дошкільнятам близько визначення креативного процесу, яке дав П.Торренс: "Креативність - це такий процес, складові частини якої наступні: чутливість до проблем, відчуття незадоволеності і недостатності своїх знань, чутливість до відсутніх елементів і дисгармонії, упізнання проблем, пошук рішень, здогади, формулювання гіпотез, перевірка і повторна перевірка цих гіпотез, їх модифікація, а також узагальнення результатів". На підставі отриманих даних він прийшов до висновку, що розвиток креативності не визначається генетично, а залежить від тієї культури, в якій виховується дитина і експериментально довів, що спад у розвитку креативності можна зняти шляхом спеціального навчання.
Творчі здібності дітей слід формувати з одночасною активізацією їх мислення та уяви.Послідовне ускладнення пропонованих дошкільнятам проблемних ситуацій веде до розвитку гнучкості мислення і появи елементів діалектики в міркуваннях дітей. Крім того, цілеспрямоване введення протиріч в систему ускладнюються творчих завдань дозволяє не тільки розвинути фантазію дитини, позбавити її психологічних бар'єрів інерцією, але й озброїти спеціальними прийомами, сформувати вміння виявляти і вирішувати протиріччя.
Визначивши, що успішність розвитку креативності залежить від рівня сформованості основних компонентів творчих здібностей, у тому числі і на ранніх етапах розвитку особистості, психологами створена СИСТЕМА ускладнюються творчих завдань для роботи з дошкільниками. Основним складовим елементом її є модель:
ОБ'ЄКТ -> ОЗНАКА ОБ'ЄКТА -> ЗНАЧЕННЯ ОЗНАКИ ОБ'ЄКТА
На основі психолого-педагогічного обґрунтування проведена вибірка принципів, на яких будується система творчих завдань:
1. Мислення виробляється на основі суб'єктивних моделей.
2. Ідеальна модель об'єкта - це абсолютно повний опис об'єкта, до якого можна прагне, але воно недосяжне.
3. Створення нового об'єкта - це знання ознак і значень цих ознак, а потім зміна (додавання або знищення) або значень, або власне ознак.
4. Змінений об'єкт представляється як система, тобто описується за функції, по внутрішньому пристрою, місцем функціонування і зв'язків з іншими об'єктами. Має свою вісь часу.
5. Пізнання і перетворення об'єкта процес взаємозалежний і взаємозалежних: перетворення як засіб пізнання ознак (їх значень) і пізнання як засіб перетворення.
Виходячи з визначення, що творчі здібності являють собою активну діяльність, спрямовану на перетворення об'єкта або ситуації, писхологи визначили два типи творчих завдань:
1. завдання, спрямовані на пізнання ознак об'єкта і навчання аналізу ситуації;
2. завдання, спрямовані на формування вмінь перетворювати об'єкти і ситуації.
Дані типи завдань у своїх складових мають вибрані і адаптовані до роботи з дошкільниками елементи теорії рішення винахідницьких задач, методи розвитку уяви і їхні функції (таблиця 1).

Автор: 

Шкурко Людмила Вікторівна, вихователь ЗДО №24 "Гвоздичка"

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі