Користувацький вхід

Останні публікації

Українська мова. 5 клас. ТКР. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


3

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 5 клас
Тематична контрольна робота
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

І рівень

На кожне з питань вибрати правильний варіант відповіді.
1. Правильне написання слів вивчає розділ науки про мову, що називається:
а) фонетика;
б) графіка;
в) орфоепія;
г) орфографія.
2. Заміна звуків при зміні слова або його творенні називається:
а) уподібнення;
б) чергування;
в) спрощення;
г) подвоєння.
3. Позначте рядок, у якому в усіх словах можливе чергування приголосних звуків:
а) друг, вік, дух, ріг;
б) пастух, стіл, язик, поріг;
в) бік, вухо, каша, молоко;
г) пече, пише, бігає,читає.
4.Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення, що позначається на письмі:
а) тиж..невий, контрас..ний, шіс..надцять, совіс..ний;
б) захис..ний, балас..ний, жаліс..ний, совіс..ний;
в) проїз..ний, радіс..ний, щас..ливий, сер..це; г) чес..ний, корис..ний, якіс..ний, облас..ний.
5. М´якість приголосних позначається на письмі літерами:
а) літерами і, я, ю, є та апострофом;
б) літерами і, я, ю,є та м´яким знаком;
в) літерами я, ю, є, ї;
г) літерами я, ю, є, ї та м´яким знаком.
6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:
а) в..юн, м..ята, медв..яний, міжгір..я; б) сузір..я, св..тковий, здоров..я, під..їзд;
в) пів..ягоди, любов..ю, пред..явити, рум..янець;
г) моркв..яний, надбрів..я, Лук..яненко, з..явитися.
7. Позначте рядок зі словами, від яких можна утворити прикметники з –нн-:
а) кінь, осінь, день, сон;
б) чавун, пташина, туман, океан;
в) лимон, калина, вдячність, міна;
г) година, ворона, закон, ціна.
8.Позначте рядок, де подано слова тільки із подвоєнням літер унаслідок подовження пом´якшених приголосних:
а) знання, питання, винний, читання;
б) волося, пасся, вугілля, гілля;
в) бездоріжжя, обличчя, узбережжя, ніччю;
г) життя, суддя, беззубий, зрання.
9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою и:
а) д..ректор, т..тан, ж..рафа, ч..нара;
б) ц..стерна, арх..в, р..тм, ш..фр;
в) с..стема, д..плом, каб..нет, мас..в;
г) пр..нтер, д..скета, мон..тор, д..сплей.
10. Позначте рядок, у якому в усіх іншомовних словах пишуться подвоєні літери:
а) тон..а, телеграм..а, кор..еспондент, кілограм..;
б) Марок..о, гол..андець, ван..а, ір..аціональний;
в) лібрет..о, іл..юстрація, ал..ея, нет..о;
г) пан..о, пен..і, груп..а, контр..еволюція.
11.Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з апострофом:
а) п..єдестал, бар..єр, б..юрократ, кутюр..є;
б) п..єса, В..єтнам, він..єтка, комп..ютер;
в) П..ємонт, п..юпітр, вар..єте, ін..єкція;
г) прем..єра, інтерв..ю, кар..єра, фортеп..яно.
12. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з м´яким знаком:
а) конферанс..є, ател..є, н..юанс, біл..ярд;
б) порт..єра, міл..ярд, с..юїта, монпанс..є;
в) порт..є, модел..єр, горел..єф, ескадрил..я;
г) бракон..єр, Н..ютон, Севіл..я, с..юрприз.

ІІ рівень

1.Переписати, на місці крапок уставляючи, де потрібно, м´який знак. Позначити в словах орфограму "м´який знак".
Бат..ків хліб не навчит.., як треба жит.. . На одній руці та неоднакові пал..ці. Вітер не піймаєш.. , а дим не сховаєш.. . Вертит..ся, як в´юн в ополон..ці. Упертий, хоч черепком вухо ріж… . С..огодні хоч вола з´їж.. , а завтра знову схочеш.. . У гурті й каша добре їст..ся.

Народна творчість.

2.Переписати,вставляючи, де потрібно, літери. Позначити в словах орфограму "подвоєні літери".
Нема вершини без підніж..я, немає неба без землі (А.Бортняк). Шелестять топол..і на світан..і (П.Воронько).З ніч..ю я миритися не хочу.Хай промін..я б´є у сон..і очі! (П.Перебийніс).Поліс..я дрібноліс..ям заросло (В.Гей). Всі ви, жаби, небагат..і, у вас плат..я із латат..я (І.Січовик). Після Іл..і рій висить на гіл..і (Нар. тв.).
3. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму "літери и – і в словах іншомовного походження".
Пан д..ректор зніма ц..л..ндр і сміється до мене (М. Коцюбинський). Гастрол.. слов´я. Хор жаб´ячий. А д..ригує місяць (М.Доленко). Грицько став згадувати якусь задачу, далі географ..я почала змішуватися з ..стор..єю та грамат..кою (С.Васильченко). Хай м..раж.. обдурюють лукаві, а ти іди (П.Воронько).Якби ще роги та хвіст, був би справжній арт..ст (Нар. тв.).

Пов'язані сторінки: 

Достойная работа достойного человека

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі