Користувацький вхід

Організація методичної роботи щодо запровадження інноваційних освітніх технологій в дошкільному навчальному закладі

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

Організація методичної роботи щодо запровадження інноваційних освітніх технологій.

У статті розглядаються інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті, інформаційні матеріали щодо використання та впровадження інноваційних технологій в дошкільному навчальному закладі. Пропонуються витяги з річних планів роботи дошкільного закладу, форми методичної роботи з педагогічними кадрами, діагностичні матеріали, списки рекомендованих інформаційно-пошукових сайтів та літератури з питання запровадження інноваційних педагогічних технологій.
Посібник призначений для вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питанням запровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес закладу освіти.

Автор: 

Юрчик Наталія Леонідівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу

Джерело: 

1. Бургин М. С. Инновации и новизна в педагогике / М.С.Бургин // Советская педагогика. — 1989. — № 12.
2. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті // Дошкільне виховання. – 1999. - № 7. – С. 5-6.
3. Войтенко В. Про інноваційний простір у системі освіти області // Майбуття. – 2009. - № 15-17. – С. 1-2.
4. Гриценко В. Нові інформаційні технології в освіті для всіх. Фундаментальні проблеми навчання // Дитячий садок. – 2009. - № 11. – С. 3-8.
5. Дзюба В. Проблеми організації інноваційної діяльності в системі дошкільної освіти / Валентина Дзюба, Марія Цой // Освіта і управління. – 2003. – № 1. – С. 110–111.
6. Дичківська І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності / Ілона Дичківська // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 9. – С. 6–10.
7. Дичківська І. Педагогічна інноватика: сучасний погляд // Дошкільне виховання. – 2002. - № 8. – С. 6-8.
8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник – К, Академвидав, 2004 – 352 с.
9. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Наволокова Н.П. - ВГ «Основа», 176 с.
10. Калуська Л.В., Отрощенко М.В. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам. – Мандрівець, 2010.
11. Камангар М. Теоретичні засади інноваційних тенденцій розвитку сучасної освіти // Дитячий садок. – 2009. - № 2. – С. 22-26.
12. Крутій К. Л. Термінологічне поле інновацій в дошкільній освіті / К. Л. Крутій // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – № 5. – С. 6–9. – Бібліогр. в кінці ст.
13. Крутій К., Маковецька Н. Інноваційна діяльність у сучасному ДНЗ: методичний аспект // Палітра педагога. – 2005. - № 4. – С. 4-7.
14. Машкіна Л. Готуємо до інноваційної діяльності: [про проблему інновац. компетентності майбут. педагогів] / Людмила Машкіна // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 5. – С. 14–15.
15. Машкіна Л. Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті // Педагогічний вісник. – 2001. - № 2. – С. 8-10.
16. Низковська О. Нормативні засади діяльності експериментальних ДНЗ // Дитячий садок. – 2009. - № 29-31. – С. 33-35.
17. Онищук Л. Гуманістична спрямованість інноваційної діяльності // Освіта і управління. – 2003. - № 2 Т. 6. – С. 92-96.
18. Освітні технології: навчально-методичний посібник / за редакцією О.М. Пєхоти – К, А.С.К., 2003 – 255 с.
19. Пєхарєва С. В. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу. – 2009.
20. Пироженко Т. Інноваційні психолого-педагогічна діяльність: нові підходи // Дошкільне виховання. – 2001. - № 12. – С. 10-12.
21. Пироженко Т. Педагогічні інновації: критерії оцінки // Дошкільне виховання. – 2000. - № 8. – С. 3-4.
22. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації //Рідна школа. - 1998. -№2. -С.3-4.
23. Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием / Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. – М.: Академия, 1999
24. Поніманська Т. Гуманістична спрямованість інноваційної педагогічної діяльності // Педагогічний вісник. – 2002. - № 1. - № 7-8.
25. Решетовська В. Інноваційне освітнє середовище на регіональному рівні // Майбуття. – 2006. - № 7-8. – С. 1.
26. Скиба С. Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти та шляхи її впровадження у навчально-виховний процес // Педагогічний вісник. – 2002. - № 1. – С. 3-4.
27. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець, 2009.
28. Химинець В.В. Інноваційно-освітня діяльність. – Ужгород, 2007. – 364с.
29. Химинець В.В., Кирик М. Ю. Інновації в початковій школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2009.

А де сама стаття? немає посилання!

Помилки виправлені, матеріали доступні.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі