Користувацький вхід

Останні публікації

Поурочні плани з української мови (10 клас)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...


Поурочні плани з української мови (10 клас, рівень стандарту)

Усі уроки української мови в 10 класі. Рівень стандарту / Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук, І. А. Бондаренко. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 207 [1] с. — (Серія «Усі уроки»).
ISBN 978-617-00-1019-3.

У посібнику вміщено 70 уроків української мови для 10 класу, які
укладено за програмою рівня стандарту, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.
Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

Зміст

Вступ
Урок № 1. Функції мови та мовлення: комунікативна, когнітивна, кумулятивна, естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості 3
Урок № 2. Розвиток мовленнєвих умінь. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й письмового спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні 7
Урок № 3. Розвиток мовленнєвих умінь. Контактне і дистантне спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Мовленнєва діяльність. Рецептивні і продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації 9
Урок № 4. Розвиток мовленнєвих умінь. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність. Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування 13
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики
Урок № 5. Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполучень, речень 17
Урок № 6. Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Слухання й розуміння текстів професійної тематики. Визначення ключових слів, виокремлення термінів у текстах професійної тематики 19
Урок № 7. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови 23
Урок № 8. Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання. Складання плану почутого, тез, конспекту. Тематичні виписки, цитати. Цільове аудіювання з визначеним завданням. Прослуховування аудіотекстів з метою підготовки власного виступу 25
Урок № 9. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. Стилістичні засоби фонетики 29
Урок № 10. Розвиток мовленнєвих умінь. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування 31
Урок № 11. Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова 35
Урок № 12. Розвиток мовленнєвих умінь. Читання. Визначення ключових фраз і слів у прочитаному. Визначення пізнавальної цінності прочитаного. Аналіз використаних автором мовних засобів 37
Урок № 13. Розвиток мовленнєвих умінь. Монологічне мовлення. Переказ прослуханого монологічного висловлювання. Переказ прочитаного тексту на професійну тему 41
Урок № 14. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі 43
Урок № 15. Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки 45
Уроки № 16–17. Контрольний переказ із творчим завданням 51
Урок № 18. Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання 53
Урок № 19. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеним планом, тезами, конспектом. Виступ публіцистичного характеру. Відповідь на екзамені 57
Урок № 20. Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки 61
Урок № 21. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології 63
Урок № 22. План усного виступу на суспільно-політичну тему. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух 65
Урок № 23. Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль інтернету в мовній і мовленнєвій освіті 67
Урок № 24. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково?популярної статті. Бібліографія. Анотація. Реферат 69
Урок № 25. Нарис про людину — видатного представника певної професії (письмовий твір) 73
Урок № 26. Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою,
званням тощо. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника 79
Урок № 27. Вітальний адрес. Вітальна промова 81
Урок № 28. Ділові папери: доручення, офіційний лист 85
Урок № 29. Контрольна робота № 2 (контрольний тест). Контрольне аудіювання 87
Орфографічно-пунктуаційний практикум
Урок № 30. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань 95
Урок № 31. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів 97
Урок № 32. Складні випадки правопису різних частин мови. Написання імен по батькові, прізвищ 101
Урок № 33. Синхронний переклад з голосу текстів на професійну тематику 103
Урок № 34. Річна контрольна робота (диктант) 107
Повторення в кінці року
Урок № 35. Повторення в кінці року. Удосконалення правописної грамотності 109

Посилання на файлообмінник видалено.
Придбати електронну версію можна на сторінці
http://e-kniga.in.ua/product/konspekt_mova_10_standart_2011_goloborodko/

Автор: 

Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук, І. А. Бондаренко

Вибачте, але файли не існують, скачування не відбувається.

Щас гляну!

Відключіть антивірус на час закачування. Файл я закачав (Цей загрузчик умовно шкідлива програма. Нічого страшного не відбудеться. Кине вам парочку силочок. Видалете. За все треба плптити. Якщо зовсім край напишіть мені скину на електронку

Шановний! Я блокую Вас кожного дня, а Ви з наполегливістю, гідною іншого застосування продовжуєте реєструватися під новими іменами, засмічуючи сайт і порушуючи всі можливі норми етики та права.

Ви порушили умови ліцензійної угоди з ТОВ «Видавнича група "Основа"
http://e-kniga.in.ua/page/litsenzionnoe_soglashenie/

Ви залишаєте посилання на сайт, що розповсюджує зловмисне програмне забезпечення.

Ви крадете мій час, змушуючи зачищати після Вас сайт.

Сподіваюсь, моє публічне звернення буде Вами прочитано і усвідомлено.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі