Користувацький вхід

Календарне планування з української мови для 10 класу ( для шкіл з російською мовою навчання)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

8

Календарне планування
з української мови
10 клас
(35 годин; 1 година на тиждень)
за програмою, рекомендованою МОНУ

,,Погоджено” ,,Затверджено” ____________2011 р. ____________ 2011р. _________ ______

РЗМ – 15 Контрольні роботи – 2 / 2
Контрольний переказ – 1 / 1 Контрольний твір – 1 / -
Контрольний диктант – 1 / 1 Аудіювання – -/ 1
Читання мовчки – 1 / - Усний твір – 1 / -
Діалог – 1 / - Усний переказ - - / 1


з/п
Тема уроку Кільк.
годин
Дата
1.Вступ. Роль мови у формуванні особистості. 1
Правильність мовлення
Орфоепічні норми
2 РЗМ № 1. Види мовленнєвої діяльності, їх взаємозв`язок. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність.

1
3 Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови. 1
4 РЗМ № 2. Конспект. Анотація. Бібліографія. 1
5 Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м`якого знака, апострофа.
1
6 РЗМ № 3. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального читання.
Контрольне читання мовчки.

1
Виставлення в колонку без дати «читання мовчки» оцінок
7 Вимова звуків у словах іншомовного походження; правильне наголошування слів. Орфоепічні словники. Стилістичні засоби фонетики.

1
8 РЗМ № 4. Складання діалогів для спілкування в умовах ведення дискусії.
1
Виставлення оцінок в колонку без дати «діалог»
9 Контрольна робота № 1. «Фонетика». (тести) 1
Виставлення оцінок у колонку без дати «тематична»
10 РЗМ № 5. Контрольний переказ. 1
11 Рід і число іменників. Кличний відмінок.
Ступені порівняння прикметників. Прикметники твердої і м`якої груп, їх відмінювання.

1
12 РЗМ № 6. Усний твір на суспільно-політичну тему. 1
Виставлення оцінок у колонку без дати «усний твір»
13 РЗМ № 7. Контрольний твір морально-етичну тему.
1
14 Контрольний диктант за І семестр. 1
15 Числівники кількісні і порядкові.
Відмінювання займенників.
1
16 Контрольна робота № 2. «Морфологія. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник.» (тести)
1
Виставлення оцінок у колонку без дати «тематична»
17 РЗМ № 8. Нарис на основі життєвих вражень 1
18 Неозначена форма дієслова. Доконаний і недоконаний види дієслова. Часи дієслова. Способи дієслів. Безособові дієслова.

1
19 РЗМ № 9. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений)
1
20 Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Безособові дієслівні форми на –но, -то.

1
21 РЗМ № 10. Відгук про твір мистецтва. 1
22 Дієприслівниковий зворот. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення
1
23 РЗМ № 11. Редагування текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.
1
24 Ступені порівняння прислівників. 1
25 РЗМ № 12. Контрольний переказ. 1
26 Службові частини мови.
Стилістичні засоби морфології і словотвору.
1
27 Контрольна робота № 3. «Морфологія. Дієслово та його особливі форми: дієприкметник, дієприслівник.Прислівник. Службові частини мови» (тестування)

1
Виставлення оцінок у колонку без дати «тематична»
28 РЗМ № 13. Ділові папери. Доручення. Офіційний лист. Вітальний адрес.
1
29 Словосполучення. Речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Синонімія форм присудка.
Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення. Синонімія двоскладних і односкладних речень.

1
30 РЗМ № 14. Усний переказ-переклад тексту. 1
Виставлення оцінок у колонку без дати « усний переказ»
31 Контрольний диктант за рік.
Контрольне аудіювання.
1
Виставлення оцінок у колонку без дати « аудіювання»
32 Вставні слова (словосполучення, речення).
Пряма і непряма мова. Діалог.
1
33 РЗМ № 15. Переклад тексту публіцистичного стилю з російської мови українською.
1
34 Складне речення. Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові і діалозі.

1
35 Контрольна робота № 4. «Синтаксис» (тести) 1
Виставлення оцінок у колонки без дат « тематична», «ІІ семестр», «річна»

Автор: 

natala2110

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі