Користувацький вхід

Інтелект-карти для розвитку креативності учнів на уроках францзької мови

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

В час високорозвинених технологій, коли знання постійно оновлюються розширюються стає особливо актуальним питання: чого і як треба навчати дітей у школах, щоб вони виходили до нових соціально-економічних умов, швидкого темпу життя.
В умовах традиційної класно-урочної системи немає предмету, який би навчав дітей мислити як логічно, так і творчо, нестандартно.
Використання методів продуктивного навчання призводить до підвищення внутрішньої мотивації учнів, так як накопичення знань відбувається в процесі створення учнем власної освітньої продукції (дослідження, домові ігри, колажі, гіпотези, схеми). Відбувається набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та і індивідуальний розвиток, взаємодію, міжособистісне спілкування. Розвиток мисленнєвої діяльності самовизначенню особистості, не набуттю життєвих навичок, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток кожного учня.
Розвинуте мислення, розвиток мисленнєвої діяльності - обов’язкова умова творчого навчання. Людський мозок – система обробки інформації. Мозок виконує 5 основних функцій по обробці інформації: сприймання, утримання, аналіз, вивід, управління.
Щоб розширити можливості мозку Тоні і Баррі Б’юзен пропонують працювати з інтелект-картами.
Інтелкт-карта представляє собою крок вперед на шляху процеса від одновимірного через латеральне (двомірне) к багатомірному мисленню.
Інтелект-карти використовуються як інструмент творчого мислення та ефективний засіб для проведення «мозкових атак» мають безліч застосувань. Вона ідеальна як метод творчого мислення так як використовуються всі ментальні здібності, пов’язані з процесом творчості, в особливості уява, асоціації, дотепність.
Метод інтелект-карти допомагає пробудить здібності до зображення навколишнього світу. Особа, яка розвиває в себе здібності створювати образи, одночасно, розвиває свої здібності до мислення, сприйняття світу, свої поняття, творчий потенціал.

В час високорозвинених технологій, коли знання постійно оновлюються розширюються стає особливо актуальним питання: чого і як треба навчати дітей у школах, щоб вони виходили до нових соціально-економічних умов, швидкого темпу життя.
В умовах традиційної класно-урочної системи немає предмету, який би навчав дітей мислити як логічно, так і творчо, нестандартно.
Використання методів продуктивного навчання призводить до підвищення внутрішньої мотивації учнів, так як накопичення знань відбувається в процесі створення учнем власної освітньої продукції (дослідження, домові ігри, колажі, гіпотези, схеми). Відбувається набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та і індивідуальний розвиток, взаємодію, міжособистісне спілкування. Розвиток мисленнєвої діяльності самовизначенню особистості, не набуттю життєвих навичок, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток кожного учня.
Розвинуте мислення, розвиток мисленнєвої діяльності - обов’язкова умова творчого навчання. Людський мозок – система обробки інформації. Мозок виконує 5 основних функцій по обробці інформації: сприймання, утримання, аналіз, вивід, управління.
Щоб розширити можливості мозку Тоні і Баррі Б’юзен пропонують працювати з інтелект-картами.
Інтелкт-карта представляє собою крок вперед на шляху процеса від одновимірного через латеральне (двомірне) к багатомірному мисленню.
Інтелект-карти використовуються як інструмент творчого мислення та ефективний засіб для проведення «мозкових атак» мають безліч застосувань. Вона ідеальна як метод творчого мислення так як використовуються всі ментальні здібності, пов’язані з процесом творчості, в особливості уява, асоціації, дотепність.
Метод інтелект-карти допомагає пробудить здібності до зображення навколишнього світу. Особа, яка розвиває в себе здібності створювати образи, одночасно, розвиває свої здібності до мислення, сприйняття світу, свої поняття, творчий потенціал.
В час високорозвинених технологій, коли знання постійно оновлюються розширюються стає особливо актуальним питання: чого і як треба навчати дітей у школах, щоб вони виходили до нових соціально-економічних умов, швидкого темпу життя.
В умовах традиційної класно-урочної системи немає предмету, який би навчав дітей мислити як логічно, так і творчо, нестандартно.
Використання методів продуктивного навчання призводить до підвищення внутрішньої мотивації учнів, так як накопичення знань відбувається в процесі створення учнем власної освітньої продукції (дослідження, домові ігри, колажі, гіпотези, схеми). Відбувається набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та і індивідуальний розвиток, взаємодію, міжособистісне спілкування. Розвиток мисленнєвої діяльності самовизначенню особистості, не набуттю життєвих навичок, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток кожного учня.
Розвинуте мислення, розвиток мисленнєвої діяльності - обов’язкова умова творчого навчання. Людський мозок – система обробки інформації. Мозок виконує 5 основних функцій по обробці інформації: сприймання, утримання, аналіз, вивід, управління.
Щоб розширити можливості мозку Тоні і Баррі Б’юзен пропонують працювати з інтелект-картами.
Інтелкт-карта представляє собою крок вперед на шляху процеса від одновимірного через латеральне (двомірне) к багатомірному мисленню.
Інтелект-карти використовуються як інструмент творчого мислення та ефективний засіб для проведення «мозкових атак» мають безліч застосувань. Вона ідеальна як метод творчого мислення так як використовуються всі ментальні здібності, пов’язані з процесом творчості, в особливості уява, асоціації, дотепність.
Метод інтелект-карти допомагає пробудить здібності до зображення навколишнього світу. Особа, яка розвиває в себе здібності створювати образи, одночасно, розвиває свої здібності до мислення, сприйняття світу, свої поняття, творчий потенціал.
Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта
Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта Закони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-картаЗакони інтелект-карти поглинає збільшувати ступінь ментальної волі. Ментальна воля означає здібності приводити хаос у порядок.
Інтелект-карта є графічним вираженням процессу багатомірного мислення, і тому є природним продуктом діяльності людського мозку. Багатомірне мислення відноситься до асоціативних мисленнєвих процесів відправним пунктом якого є центральний об’єкт. В такому випадку інтелект-карта є формою графічного вираження багатомірного мислення. Інтелект-карта завжди базується навколо центрального об’єкта, кожне наступне слово і зображення за визначенням стають центрами чергової асоціації. Весь процес побудови інтелект-карти являють собою безкінченний ланцюг асоціацій, які пов’язані з спільним центром.
Інтелект-карти являють собою тримірну реальність в просторі, часі і кольорі.
Інтелект-карта базується не на логіці хронологій, а на логіці асоціацій.
При її складати потрібно пам’ятати, що до неї входять ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій.
Інтелект-карти можуть бути планом дій, основою вивчення теми, Узагальнення теми: вони служать для розвитку як логічного, так і творчого мислення, вчать виділяти суттєве, головне, пов’язувати певні поняття, імена, дати через асоціативний ряд. Виділяючи ключові слова, створюючи систему і єрархій і категорій ми поширюємо знання учнів, їх уяву, творчі здібності.
Робота з інтелект-картами на уроках французької мови розвиває, мислення, уяву, творчі здібності учня, мовну здогадку, підсилює мотиваційний аспект.
Я використовую інтелект-карти на різних етапах уроку. Мовленнєва зарядка проводиться у формі «мозкового штурму» за певною ситуацією і нам на допомогу проходять інтелект-карти. Для рефлексії я також використовую інтелект-карти. Інтелект-карти допомагають для повторення вивченої лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу.
Важливим є використання кольору. Учень визначає який колір використовувати в певній частині, обирає власну символіку. Вся робота на інтелект-карті це власні відкриття учнів, розвиток їх особистих здібностей. Немає стандартів і обмежень в інтелект-картах. Генеральна інтелект-карта виглядає як узагальнення знань, понять, подій; як суцільне уявлення учня про тему або певний період.
Робота з інтелект-картами не надто організована і раціональна, але це особистий край учня. В них реалізовано принцип і більше свободи, і більше відповідальності для самих учнів.
Інтелект-карти можна створювати і колективно. Тоді ми розв’язуємо проблеми кооперації в роботі толерантного прийняття ідей товариша, захисту власних прав на творчість
Вирішення проблем та інше. До того ж, інтелект-карти не визнають стандартів, а значить вони особистісний продукт.
Для того, щоб мати свій власний почерк, стиль роботи, результативність, треба опрацьовувати попередній досвід колег, вивчити їх систему роботи, методику, визначити, які з них найбільш ефективні. Я постійно вивчаю досвід нашого завуч-методиста Гусєвої О. В. Вона і познайомила мене з інтелект-картами. Певну допомогу також мені надала вчитель історії Антоненко Н. М.
Я розпочала роботу з інтелект-картами в цьому році з учнями 3-х класів. Це наш перший етап. Ми випробували початкову інтелект-карту, основними завданнями якої був розвиток асоціативного і логічного мислення. Асоціативна послідовність не обов’язково є логічною, але вона сприяє мобілізації підсвідомих знань і поняття, які закладені в довготривалій пам’яті, не очевидні на перший погляд.
Ця робота може здатися на перший погляд простою, але вона може бути безкінечною, як безкінечними думки людини.
Вона допомогла дітям розвивати свої уміння, ілюструвати свої ідеї, думки, висновки, формулювати вміння стисло, чітко висловлювати свої думки.
Можу впевнено сказати, що робота над інтелект-картами була захоплююча як для учнів, так і для мене як їхнього керівника.
На наступний навчальний рік я планую роботу з інтелект-картами в інших класах.

Автор: 

Гуртова Ніна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі