Користувацький вхід

Майстер-клас Створення таблиць у текстовому редакторі Word

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

Тема: Створення таблиць у текстовому редакторі Word. Вибір типу діаграми та вставлення даних, пов’язаних з діаграмою у Word

Мета: навчити технології створення таблиць у текстовому редакторі Word та вибору типу діаграми із вставленням даних, пов’язаних з діаграмою у Word.
Завдання: формувати вміння роботи в програмі Word та Excel, навчити прийомам створення таблиць у текстовому редакторі Word, переміщенню у таблиці за допомогою миші та клавіатури. Ознайомити із способами редагування таблиць. Виробити вміння вибору типу діаграми та вставлення даних, пов’язаних з діаграмою у Word. Розвивати творчу активність педагогів.

План
1. Створення таблиць у текстовому редакторі Word.
1.1. Вставлення таблиці в документ.
1.2. Переміщення у таблиці за допомогою миші.
1.3. Переміщення за допомогою клавіатури.
1.4. Редагування таблиць.
2. Вибір типу діаграми та вставлення даних, пов’язаних з діаграмою у Word.
Пояснення керівника майстер-класу відбувається паралельно із показом відповідних дій на екрані.
Для того щоб помістити таблицю в документ, необхідно виконати команду «Таблиця», «Вставити таблицю» чи клацнути на кнопці «Вставити таблицю» на стандартній панелі інструментів. Після виконання команди «Таблиця», «Вставити таблицю» на екрані з'явиться діалогове вікно Вставка таблиці. У полі Число стовпців уводиться кількість стовпців у таблиці. За замовчуванням Word пропонує 2 стовпці, однак можна ввести будь-яке число (аж до 31). Якщо не відомо, скільки стовпців необхідно, не потрібно турбуватися: завжди можна вставити колонку ліворуч від виділеної, вибравши команду «Вставити стовпці» із меню Таблиця чи клацнувши на кнопці «Вставити стовпці» на стандартній панелі інструментів.
У полі опції Число рядків уводиться кількість рядків у таблиці. Пізніше можна вставити додатково необхідну кількість рядків. Для цього варто виконати команду «Таблиця», «Вставити рядки» чи клацнути на кнопці «Вставити рядк» на стандартній панелі інструментів. (Якщо курсор розміщений у таблиці, то кнопка «Вставити таблицю» змінюється на кнопку «Вставити рядки». Якщо попередньо виділений стовпець, то ця ж кнопка змінюється на «Вставити стовпці».)
У полі Ширина стовпця можна або залишити параметр Auto, що встановлюється за замовчуванням, або ввести значення ширини стовпця. Якщо використовується параметр Auto, ширина всіх стовпців буде однакова.
Послідовність дій для створення таблиці спробуйте виконати самі, використовуючи картки, що лежать на ваших столах. Додаток 1.
(Картки роздані учасникам майстер-класу заздалегідь)
Для того щоб створити таблицю, необхідно зробити наступне:
1. Помістити курсор у те місце документа, куди потрібно вставити таблицю.
2. Виконати команду Таблиця Вставити таблицю чи клацнути на кнопці Вставити таблицю на стандартній панелі інструментів.
3. Ввести потрібну кількість стовпців у поле Число стовпців і потрібна кількість рядків у поле Число рядків.
4. У полі Ширина стовпця вказати ширину стовпця (чи залишити параметр Auto).
5. Якщо необхідно використовувати рамки чи інший тип форматування таблиці, слід клацнути на кнопці Автоформат. У діалоговому вікні Автоформат таблиці можна вибрати формат таблиці і вказати типи ліній, рамок і заповнення для різних частин таблиці.
6. Клацнути на кнопці ОК діалогового вікна Вставка таблиці, щоб вставити таблицю в документ.
Після того як таблиця буде створена, у кожну комірку вводяться дані. Для переходу до наступної комірки таблиці в процесі введення інформації слід натиснути клавішу <Таb>, а щоб повернутися до попередньої комірки – комбінацію клавіш . Якщо курсор знаходиться в нижній правій комірці таблиці і в цей момент натиснути клавішу <Таb>, у таблицю буде доданий ще один рядок. За допомогою клавіш управління курсором можна легко переміщати курсор по таблиці, а також змінювати її розміри. Переміщати курсор по таблиці можна і за допомогою миші.
Якщо для створення таблиці скористатися кнопкою Вставити таблицю стандартної панелі інструментів, то діалогове вікно, показане на мал. 2, на екрані не з'явиться. Замість нього можна побачити маленьку допоміжну таблицю. Клацнувши кнопкою миші і перемістивши покажчик миші через квадратики цієї допоміжної таблиці, можна визначите розмір своєї таблиці. Наприклад, якщо перемістити покажчик миші через 3 рядки і 5 стовпців, то таблиця буде складатися з трьох рядків і п'яти стовпців. Коли відпустити кнопку миші, таблиця розміститься в тому місці документа, у якому знаходиться курсор.
Переміщення у таблиці за допомогою миші
Переміщення по таблиці за допомогою миші здійснюється в такий же спосіб, як по звичайному тексті: клацнути мишею на тім місці, у якому потрібно помістити курсор. За допомогою миші виділяються різні елементи таблиці. Наприклад, якщо підвести покажчик миші до лівої границі будь-якої комірки, то він прийме форму стрілки, спрямованої вправо. Якщо покажчик миші прийме таку форму і в цей час клацнути кнопкою миші, то виділиться вся комірка. Для виділення всього рядка необхідно двічі клацнути на будь-якій комірці цього рядка. Для виділення декількох комірок необхідно клацнути на крайній комірці і перемістити покажчик по іншим.
Якщо розмістите покажчик миші на верхній границі таблиці, то він прийме форму стрілки, спрямованої вниз. Це значить, що курсор знаходитеся в режимі виділення стовпців. Якщо при цьому клацнути кнопкою миші, то виділиться стовпець.
Переміщення за допомогою клавіатури
Для переходу від однієї комірки таблиці до іншої надається можливість або клацнути мишею на потрібній комірці, або натиснути клавішу <Таb> (щоб перейти на наступну комірку), або натиснути комбінацію клавіш (щоб перейти на попередню комірку). Для переміщення по таблиці використовуються ті ж самі клавіші які призначені для переміщення по документі. У табл. 1 (Додаток 2) перераховані клавіші, за допомогою яких здійснюється переміщення по таблиці.
Якщо натиснути клавішу <Таb>, коли курсор знаходиться в правій нижній комірці таблиці, то до таблиці автоматично додається новий рядок і курсор розміститься в першій комірці нового рядка. Додавати нові рядки можна і за допомогою команди ТаблицяÞВставити рядка чи за допомогою миші, клацнувши на кнопці Вставити рядки на стандартній панелі інструментів (у залежності від ситуації ця кнопка може називатися по-різному: Вставити таблицю, Вставивши стовпці і Вставити комірки). Однак найпростіший спосіб – використовувати клавішу <Таb>.
Редагування таблиць
Існує кілька способів редагування таблиці після того, як вона створена й у неї введений текст. Можна додати і видалити рядки і стовпці, об'єднати інформацію, що знаходиться в декількох комірках, і, крім того, розділити таблицю на кілька частин.
Але перш ніж приступити до редагування таблиці, варто навчитися виділяти комірки. Для того щоб виділити комірки в таблиці, слід скористатися тими ж прийомами, що і при виділенні звичайного тексту: клацнути на кнопку миші і перемістити покажчик миші по тексту в одній чи декількох комірках або утримуючи натиснуту клавішу , натиснути одну з клавіш управління курсором. Крім того, можна використовувати швидкі клавіші, приведені в табл. 1. Виділивши текст у комірці і перемістивши курсор за межі тексту в цій комірці, тим самим виділяється текст у сусідній комірці.
Вибір типу діаграми та вставлення даних, пов’язаних з діаграмою у Word
Якщо потрібно підтримувати дані, пов’язані з діаграмою у Word, виконайте такі дії: (Додаток 3)
1. Клацніть у Word місце, в якому потрібно вставити діаграму.
2. На вкладці Вставлення у групі Зображення клацніть елемент Діаграма.
3. У діалоговому вікні Вставлення діаграми виберіть діаграму й натисніть кнопку ОК.
У розділеному вікні відкриється програма Office Excel 2007, в якій буде відображено зразок даних у таблиці.

4. Замініть в Excel зразок даних, клацнувши кожну з потрібних клітинок і ввівши потрібні дані.
Можна також замінити зразки підписів осей у стовпці A та ім’я легенди в рядку
Примітка Після оновлення таблиці діаграма у Word автоматично оновлюється новими даними.
5. Натисніть в Excel кнопку Microsoft Office і виберіть команду Зберегти.
6. У діалоговому вікні Зберегти як у списку Папка виберіть папку або диск, де потрібно зберегти таблицю.
Порада Щоб зберегти таблицю в новій папці, натисніть кнопку Створити папку.
7. У полі Ім’я файлу введіть нове ім’я для файлу.
8. Натисніть кнопку Зберегти.
9. Натисніть в Excel кнопку Microsoft Office і виберіть команду Закрити.

Для самостійної роботи використайте послідовність дій. (Додаток 3).

Я Вам дякую за працю, і надіюсь, що вміння та навички, отримані на сьогоднішньому майстер-класі неодмінно втіляться в життя.

Додаток 1
Для того щоб створити таблицю, необхідно зробити наступне:
1. Помістити курсор у те місце документа, куди потрібно вставити таблицю.
2. Виконати команду Таблиця Вставити таблицю чи клацнути на кнопці Вставити таблицю на стандартній панелі інструментів.
3. Ввести потрібну кількість стовпців у поле Число стовпців і потрібна кількість рядків у поле Число рядків.
4. У полі Ширина стовпця вказати ширину стовпця (чи залишити параметр Auto).
5. Якщо необхідно використовувати рамки чи інший тип форматування таблиці, слід клацнути на кнопці Автоформат. У діалоговому вікні Автоформат таблиці можна вибрати формат таблиці і вказати типи ліній, рамок і заповнення для різних частин таблиці.
6. Клацнути на кнопці ОК діалогового вікна Вставка таблиці, щоб вставити таблицю в документ.

Додаток 2
Таблиця 1. Клавіші для переміщення по таблиці
Клавіша Призначення
<Таb>
Переміщає курсор у наступну комірку таблиці. Якщо курсор знаходиться в нижній правій комірці таблиці, то результатом натискання цієї клавіші буде додавання ще одного рядка і розміщення курсору в першій комірці нового рядка


Переміщає курсор до попереднього комірці таблиці


Переміщає курсор у першу комірку рядка


Переміщає курсор в останню комірку рядка

Переміщає курсор у першу комірку стовпчика
Переміщає курсор в останню комірку стовпчика
Виділяє всю таблицю
Клавіші керування курсором
Дозволяють переміщати курсор по тексту в комірці і між комірками. Якщо курсор знаходиться на границях таблиці, то за допомогою цих клавіш можна вийти з таблиці

Додаток 3
Вибір типу діаграми та вставлення даних, пов’язаних з діаграмою у Word

1. Клацніть у Word місце, в якому потрібно вставити діаграму.
2. На вкладці Вставлення у групі Зображення клацніть елемент Діаграма.
3. У діалоговому вікні Вставлення діаграми виберіть діаграму й натисніть кнопку ОК.
У розділеному вікні відкриється програма Office Excel 2007, в якій буде відображено зразок даних у таблиці.

4. Замініть в Excel зразок даних, клацнувши кожну з потрібних клітинок і ввівши потрібні дані.
Можна також замінити зразки підписів осей у стовпці A та ім’я легенди в рядку
Примітка Після оновлення таблиці діаграма у Word автоматично оновлюється новими даними.
5. Натисніть в Excel кнопку Microsoft Office і виберіть команду Зберегти.
6. У діалоговому вікні Зберегти як у списку Папка виберіть папку або диск, де потрібно зберегти таблицю.
Порада Щоб зберегти таблицю в новій папці, натисніть кнопку Створити папку.
7. У полі Ім’я файлу введіть нове ім’я для файлу.
8. Натисніть кнопку Зберегти.
9. Натисніть в Excel кнопку Microsoft Office і виберіть команду Закрити.

Автор: 

Балаюш Оксана Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ № 8 "Казка" м.Ковеля

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі