Користувацький вхід

Внутрішні води. Документ та презентація

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Тема 6. Внутрішні води.
Урок №24 « Поверхневі води України. Загальна характеристика річок України.»
Мета:
сформувати в учнів знання про загальні гідрографічні особливості території України; про основні річкові басейни України; загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок; визначити залежність гідрологічних характеристик від клімату;
розвивати практичні уміння і навички роботи з географічними та контурними картами, вміння працювати з додатковою літературою, з інтернет-ресурсами;
виховувати почуття прекрасного, почуття поваги до славного минулого і його кращих представників, ціннісне ставлення до творчої спадщини Т.Г.Шевченко, бережливе ставлення до води; пізнавальну активність, екологічне мислення;
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:
називати основні річкові басейни України;
схарактеризувати загальні риси гідрологічного режиму;
пояснити зв’язок гідрологічного режиму річок з кліматичними умовами;
проаналізувати природні умови басейнів річок.
Обладнання: фізична карта України, атласи,контурні карти, доповіді учнів, презентація уроку.
Тип уроку: комбінований.
Річки треба вважати найважливішою
державною цінністю…
Тільки так можна вберегти радість ,
яку нам дають текучі води ,
і можливість у будь-яку хвилину втамувати спрагу.
Адже немає на землі напою кращого ,
ніж склянка холодної чистої води.
В. Пєсков
Хід уроку.
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань учнів
Прийом «Бліцопитування»
1.Що називають річкою..?
2. Назвіть елементи річкової системи?
3. Місце де бере свій початок річка називають….? (витік)
4. Місце впадіння річки в іншу річку або море називають…?(гирло)
5. Зниження, яке тягнеться від витока до це..?(річкова долина)
6. Заглиблення в річковій долині, по якому води течуть постійно називають? (русло річки)
7. Кожна річка має притоки…. які? і як можна їх визначити..? (Ліві та праві; ті притоки, що впадають в головну річку праворуч є правими.)
8. В залежності від того по якій місцевості течуть річки їх розрізняють..?(рівнинні та гірські).
9. Рівнина, що утворена з річкових наносів перед гирлом річки на, якій річка поділяється на багато рукавів називається…? (дельта)
10. Тверді породи що перегороджують русло на річці називають..? (пороги).
3. Мотивація навчальної діяльності.
«Річки блакитні артерії країни». Саме тому здавна до цих водотоків люди ставилися з глибокою повагою, про що свідчать такі вирази, як «дід Дніпро» в українців, «матуся Волга» у росіян, «батюшка Рейн» у німців, «бабуся Об» у народів Західного Сибіру, «священний Ганг» у індусів. Славетну Амазонку називають «царицею річок», «прісноводним морем Південної Америки. У багатьох держав світу є своя найголовніша річка. Зокрема, в гімні африканської країни Нігер є схвальні слова про річку Нігер. У гімні Болгарії згадується Дунай. А Т.Г.Шевченко писав: «Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…».
Подивіться на фізичну карту України, зверніть увагу на розміщення річок.
Чи можна назвати «річки кровоносною системою» України? Чи насправді Дніпро можна порівнювати з «славною країною» як зробив це наш великий Кобзар?
4. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальні особливості поверхневих вод.
2. Основні річкові басейни.
3. Живлення річок і режим річок
4. Гідрографічні характеристики.
5. Робота річок.
1. Прийом «Робота з підручником»
Завдання. Визначить густоту річкової сітки України, кількість річок (загальну, з довжиною понад 10 км, з довжиною понад 100 км, з довжиною понад 500 км.) Побудуйте стовпчикову діаграму кількості річок з різними довжинами, (згрупував їх по категоріям з довжиною понад 10 км., з довжиною понад 100 км та довжиною понад 500 км) зробіть висновок.
Завдання. Ознайомтеся з фізичною картою України. Зробіть висновок в яких районах густота річкової сітки найменша? В яких найбільша? Чому?
2. На карті басейн річки схожий на листя: посередині – головне русло, а до нього, наче жилки, тягнуться притоки. Послухайте вірш П. Воронька. Чи можна зробити висновок, що поет описує басейн річки? Чому?
Всі кажуть, що Дніпро старий,
І звуть Славуту дідом.
А він крутне у Чорторий
І – тільки піна слідом.
Або гуляє на лугах,
Цілує ніжно Десну,
і тій не спиться в берегах,
Любов глибоку, чесну
Зливає в серце молоде
Вона лише Дніпрові.
Такої вірної ніде
Я не стрічав любові.
Завдання. За картами атласу визначте основні річкові басейни, та до басейнів яких морів належать річки України.
3. Є такий вислів « Річки – дочки клімату».
Прийом «Мозковий штурм». Чи згодні ви з цим? Чому кількість води в річках не буває однаковою протягом цілого року?В яку пору наступає повінь? Межень? Паводок?
Прийом «Броунівський рух»
Завдання по групам: охарактеризуйте чотири типи річок України за режимом розподілу водного стоку протягом року.
1 група – річки Причорноморського типу.
2 група – річки Східноєвропейського типу.
3 група – річки Кримського типу.
4 група – річки Карпатського типу.
Прийом «Прес» Заповніть схему «Класифікація річок України». Зробіть висновок.
Дощове живлення переважає в горах тому, що кількість опадів у вигляді
дощів тут більша і вода після дощу швидко надходить до річок. На рівнинній території: із північного заходу на південний схід структура водного живлення річок змінюється зростає частка снігового, а дощового зменшується. У районах розвитку пористих гірських порід і карсту значна частка підземного живлення.
4. Прийом «Словничок»
Завдання виписати в зошити основні поняття,що є гідрографічною характеристикою.
1. Похил річки – відношення її падіння (в сантиметрах) до довжини річки (у кілометрах).
2. Падіння річки - це перевищення її витоку над гирлом, виражене в метрах.
3. Витрати води – це об'єм води який протікає за певний час через поперечний переріз річки і визначається в метрах кубічних на с.
Q=FV (Q - витрати води; F – площа поперечного перерізу; V – швидкість течії.)
4. Річний стік – це витрати води за рік.
5. Тераси - горизонтальні або дещо похилі поверхні на дні річкової долини, що підносяться над поверхнею заплави й обмежені уступами згори та знизу. Тераси – у минулому заплави річок , «сходинки» на бортах долин.
6. Річкова ерозія – відклади , що формуються постійними водними потоками.
7. Алювій – відклади , що формуються постійними водними потоками.
8. Базис ерозії – рівень , на якому водний потік втрачає свою енергію й нижче за який не може поглибити своє русло.
9. Твердий стік – загальна кількість наносів і розчиненої речовини , нанесених річкою за певний проміжок часу.
10. Меандр(коліно) – плавний вигин русла , звичай рівнинної річки.
11. Озеро-стариця – ділянка колишнього русла річки , що повністю або частково відокремилася від неї. Утвориться внаслідок випрямлення русла.
12. Пляж – пологий намивний берег , скаредний наносами піску , гравію , гальки.
13. Коса – низька й вузька намивна смуга суши , з’єднана одним кінцем із берегом.
14. Плесо – глибока ділянка русла річки між перекатами.
5.Прийом «мозковий штурм»
Завдання: скласти логічну схему, прослухавши текст.
Річки виконують значну роботу : руйнують русла(глибина та бічна ерозія) , транспортують уламкового матеріалу й утворюють річкові наноси. Сила цих процесів змінюється за сезонами року та у зв’язку зі зміною базису ерозії , що спричинене віковими змінами (трансгресією й регресією морів).
Тема роботи річок також знайшла відображення в поезії:
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.
Т.Г.Шевченко
Прослухайте вірш А. Метлинського «Смерть бандуриста:
Дніпр клекоче, стогне, плаче
Й гриву сивую трясе;
Він реве й на камінь скаче,
Камінь рве, гризе, несе…
Логічна схема :
Руйнування – перенесення – нагромадження

5. Узагальнення та систематизація знань.
Прийом «Географічна лабораторія»
Завдання: визначте падіння та похил річки
1 група річка Дунай;
2 група річка Дністер;
3 група річка Дніпро.
Завдання: розкрийте таємниці водного режиму річок використовуючи прислів’я та приказки:
1. «Від води багато користі, але й багато шкоди» (вірменська)
2. «Де вода, там і біда»(російська)
3. «Води й цар не вгамує»(російська)
4. «Будуй греблю поки немає води»( китайська)
5. «Вода і камінь довбе» (російська)
6. «Іржа їсть залізо, а вода камінь» (грецька)
6. Підсумок уроку.
Прийом «Мікрофон»
Розкажіть про своє ставлення до річок України прослухавши цей вірш , проаналізуйте сучасний стан водних ресурсів, внесіть пропозиції, щодо виправлення ситуації, зробіть висновок.
Ще назва , а річки вже немає.
Усохли верби , вижовкли рови
і дика качка тоскно обминає
рудиментарні залишки багви.
..Куди ті ділась , річенько ? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни ,
І світить спека ребрами моста.
Стоять мости над мертвими річками
Лелека зробить декілька кругів,
Очерети з чорними свічками
ідуть уздовж колишніх берегів…
7. Домашнє завдання.
1. Опрацювати стор. 106-111
2. Виконати пр.. роботу №4
3. Письмово охарактеризувати річку за типовим планом.
4. Підготувати доповідь «Малі річки України», «Річки Харківщини», «Річки в творах Т.Г.Шевченко», «Річки в творах поетів» (за бажанням)

Автор: 

Проненко Олена Петрівна, учитель географії Люботинської гімназії № 1, вища категорія

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі