Користувацький вхід

Останні публікації

Розробка уроку «Природно-територіальний комплекс»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Тема 1. Природно-територіальні комплекси.
Урок 35. Тема: «Зона мішаних і широколистих лісів України»

Мета: надати знання про природну зону мішаних лісів та її географічне положення; удосконалити навички та уміння давати комплексну характеристику природної зони; продовжити формувати вміння роботи з картографічними матеріалами, формування навичок високого мислення, розвивати творчі здібності учнів, розвивати вміння працювати в групі, виховувати любов до природи.

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карти «Фізична карта України», «Ландшафти України», карта «Фізико-географічне районування України», ноутбук, фотографії, електронні презентації до уроку, ППЗ «Фізична географія України, 8 клас», матеріал для організації роботи над проектом.

^ Структура уроку.

І. Організаційний момент ………………………………………………1хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів……………………….....5 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів …………2 хв.

ІV. Вивчення нового матеріалу…………………………………………..24хв.

V. Первинна перевірка засвоєння знань………………………………2хв.

VІ. Первинне закріплення знань………………………………………..4хв

VІІ. Контроль і самоперевірка знань…………………………………....3хв.

VІІІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія……………………………..3хв.

ІХ. Інформація про домашнє завдання………………………………….1хв.

Хід уроку.

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.
На попередніх уроках ми з вами розглянули ФГ районування України. Перевірку д/з проведемо у вигляді тестів. Роботу виконуємо 3хв.

Письмове опитування за темою : «Фізико географічне районування»

І варіант
ІІ варіант

1.Фізико- географічне районування – це...а)виявлення порівняно однорідних за природними умовами регіонів,які відрізняються своєю ландшафтною структурою;

б)виділення та описання великих територій,для яких характерні певні спільні риси природи;

в)виявлення та дослідження систем взаємозалежних природних регіонів, яким характерна внутрішня єдність і своєрідні індивідуальні риси природи;

г) всі відповіді вірні.

2.На карті ФГР зображено: а)ландшафти; б)ФГ країни; в)рівнини; г)ФГ зони; д)ФГ області; е)гори.

3.України розташована в межах таких ФГ країн : а)південно-західна частина Східноєвропейської рівнини;

б)мішано-хвойно-широколисті ліси; в)Українські Карпати;

г)Кримські гори; д)лісостеп.

4.Виділіть основні ознаки ФГ зони: а)це частина природної країни;б)природні умови кожної залежать від широти місця,співвідношення тепла та вологи,характеру циркуляції атмосфери; в)відрізняється особливостями геологічної будови.

5.За якими ознаками виділяють природні області а)умовами зволоження;б)історією розвитку в антропогені; в)особливостями геологічної будови і рельєфу;г)ступенем континентальності клімату та неоднорідністю поверхні.

6.Відомо,що степову зону України поділяють на північностепову,середньо степову і південностепову підзони.За якими ознаками? а)умовами зволоження,

теплозабеспеченням; б)особливостями тектонічної будови;в)характером грунтово-рослинного покриву;

г) історією розвитку в антропогені.
1.Розмістіть одониці ФГ районування за рангами(від вищого до меншого: а)зона;б)провінція;в)підзона;г)країна;

д)район;е)область.

2.ФГР зображено на карті: а)фізикогеографічного районування;

б)фізичній;в)ландшафтній;г)політико –адміністративній.

3.Фізико-географічна країна - це… а)ділянки ,що характеризуються певною однорідністю природних умов;б)великі частини суходолу,що займають значні площі;в)утворення і розвиток пов’язано з великими тектонічними структурами; г)території,що складаються із взаємозв’язаних компонентів природи на конкретній території; д)всі відповіді вірні.

4.Україна розташована в межах таких ФГ зон:а)Українські Карпати; б)мішані хвойно-широколисті ліси; в) лісостеп;

г)Кримські гори;д)степ.

5.За якими ознаками виділяють природні провінції?а)ступенем континентальності клімату та неоднорідністю поверхні (переважанням височин чи низовин);

б)умовами зволоження; в)особливостями геологічної будови і рельєфу; г) історією розвитку території в антропогені.

6.Які природні області виділяють в межах провінції Українське Полісся?

а)Київське;б)Чернігівське; в)Новгород-Сіверське;г)Галицько-Волинське; д)Волинське;е)Житомирське.
1. Усне опитування за темою: “Фізико-географічне районування”:
1. Поясніть поняття «ландшафт», ПТК.
2. Чому зони поділяються на підзони, провінції, області та райони?
3. Назвіть та покажіть на карті одиниці фізико – географічного районування.

III. Актуалізація опорних знань та умінь учнів.

1. У межах яких географічних поясів розташована територія України?

2. Які наслідки давнього зледеніння характерні для території України?

3. За якими ознаками можна дати комплексну характеристику певної території? Чи зможете скласти план характеристики природної зони?

4. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Кожного разу, коли ми йдемо на екскурсію,вас дивує чарівний рослиннний і тваринний світ нашої місцевості. Ми живемо в степу, а ось в інших природних зонах , ще більше розмаїття флори і фауни. Сьогодні ми почнемо об’єднувати, узагальнювати та конкретизувати найбільш відмінні між собою території України. І почнемо з півночі – із зони мішаних та широколистих лісів.

5. Вивчення нового матеріалу.
Перегляд презентації про рослинний і тваринний світ зони мішаних і широколистих лісів( випереджувальне завдання).

6. Робота проводиться учнями самостійно( в парах) з різними джерелами географічних знань та заповнення таблиці.

Географічне положення Природна зона мішаних лісів займає рівнинну частину півночі України — це Полісся. Площа 113тис км 2(20% території України).Південна межа: Рава – Руська, Житомир, Київ,Ніжин, Глухів.
Рельєф Поліська низовина з поширенням льодовикових та водно – льодовикових форм рельєфу.
Клімат Весна прохолодна, під час танення снігів бувають тривалі повені. Літо тепле, вологе. Дощова осінь. Зима сніжна, з відлигами. Навесні, під час танення снігів бувають тривалі повені.Коефіцієнт зволоження більше 1.
Грунти Дерново – підзолисті та болотні переважають.
Поверхневі води Багато озер, боліт, густа річкові сітка.
Флора У лісах чітко виділяється ярусність. Верхній ярус утворюють дерева, середній -кущі, нижній — трав'янисті рослини, гриби. У північній частині переважає сосна і дуб . Південніше частішають в лісах береза, липа, осика, клен, . Серед підліску зустрічається ожина, шипшина, барбарис, ліщина, малина. На заболочених місцях поширені брусниця і чорниця. Першоцвіти: підсніжники, ряст. У травні — конвалія, фіалки, сон-трава. Інші трав'янисті рослини ростуть на галявинах і узліссях. Серед них: звіробій, валеріана, ромашка, і. У мішаних лісах багато грибів.
Фауна У зоні мішаних лісів водяться травоїдні звірі: зубр, лось, олень благородний, сарна, заєць, миші. Хижі — вовк, лисиця, рись, тхір чорний, куниця лісова. Всеїдні: дика свиня, борсук, вивірка, їжак. Біля лісових водойм селяться бобри, ондатри. Більшість птахів прилітає навесні: солов'ї, зозулі, шпаки, мухоловки, лелека білий, журавель сірий, лебеді. Постійними мешканцями зони мішаних лісів є глухар, тетерук, сова сіра, дятел великий. З рептилій живуть гадюки, вужі та ящірки.
Природно – заповідні території Створено Поліський, Рівненський та інші заповідники.
Проблеми зони Заболочення, перезволоження, ерозія, карстово – провальні процеси, інтенсивний випас худоби, наслідки аварії на ЧАЕС.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Яку назву в межах України має зона мішаних і широколистих лісів?
2. Складіть схему зв’язків між різними за походженням компонентами вивченого ПТК.
3. Які види природно заповідних фондів створено в зоні? Назвіть найбільші з них.
4. Які рослини і тварини занесено до Червоної книги?

VII. Підсумки уроку.

VIII. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф, групі 2 підготувати презентацію до теми "Лісостеп".

Автор: 

Прут Юлія Сергіївна, вчитель географії Черницької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі