Користувацький вхід

Матеріал для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІІ курсу будівельного відділення І рівня акредитації з теми «Архітектура»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

В силу своєї специфіки спеціалісти-будівельники мають справу з будівельними матеріалами, тому 16 годин відведено на вивчення теми „Архітектура ”, яка включає в себе вивчення слідуючих підтем: „Що таке архітектура ”, “ Сучасна архітектура”, „Архітектура нашого міста ”, „Шедеври архітектурного мистецтва ”. Подана методична розробка містить матеріали, що забезпечують вивчення цієї теми студентами та контроль засвоєння матеріалу викладачем.
Для зручності методрозробка поділена на розділи, що відповідають назвам підтем. Кожен розділ містить сучасний текст для читання та опрацювання, дотекстові вправи, які готують студента до сприйняття матеріалу теми та післятекстові вправи, які дають можливість перевірити розуміння прочитаного, засвоїти уживану лексику та прочитаний матеріал і використати його в усному мовленні, а також тестові завдання для перевірки знаь студентів з теми. Тексти та вправи мають достатнє для огдяду теми змістове та термінологічне навантаження. Лексичний матеріал, поданий до кожного тексту, є обов׳язковим для вивчення студентами.
Матеріали методичної розробки орієнтовані на студентів, що володіють певним запасом загальновживаної лексики (в обсязі 1500-2000 лексичних одиниць), а також базовими знаннями з граматики англійської мови.
Методична розробка рекомендована для використання на заняттях з предмету „Англійська мова за професійним спрямуванням” студентами будівельного відділення І рівня акредитації та викладачами.

Автор: 

Удод Ірина Василівна, викладач англійської мови Сумського будівельного коледжу

Джерело: 

1. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь/ Сост. В.И.Пушкарев и др. – Киев; Гос.изд. л-ры по строит. и архитектуре, 1961. -842 с.
2. Словник: Англо-український.Українсько-англійський: Посібник для вищ. Навч. закладів / Уклад. С.А.Коваль та ін. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1997.
3. Ажищев Н.И., Суэта Ф.С. Профессия – строитель: Сборник текстов на английском языке : Учебное пособие для техникумов. – 2-е изд.,испр.и доп. – М.: Высш.шк., 1986.- 96 с.
4. Пособие по английскому языку для студентов II –III курсов строительных вузов / М.: Высш.школа. 1978. – 159 с.
5. Мусихина О.Н. Английский язык для строителей. Практикум / Серия „Высшее профессиональное образование”. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352с.
6. Ятель Г.П. та ін. Англійська мова (поглиблений курс) для студентів технічних вузів: Підручник.- К.: Вища шк., 1995. – 254 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі