Користувацький вхід

Останні публікації

2024-05-21 09:25
2024-05-21 09:25

Методична розробка з навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» на тему: «Будівельний дизайн»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Дана методрозробка має за мету сприяти розвитку аудиторної та самостійної роботи студентів, пізнавальної активності, логічного мислення студентів, допомагати їм у формуванні навичок перекладу, писемного мовлення по основних темах граматики та лексичного матеріалу англійської мови.
Кожен розділ методрозробки вміщує тематичний текст, дотекстові вправи, які мають за мету опрацювання ( вивчення та закріплення) лексичного матеріалу та готують студента до роботи з тематичним текстом. Післятекстові вправи націлені на активізацію та автоматизацію мовленнєвих навичок з теми. Методрозробка вміщує вправи на переклад, питально – відповідні та підстановчі вправи. Вправи на розвиток монологічного та діалогічного мовлення передбачають складання монологічних повідомлень та ситуативних діалогів з теми. Пропонується також матеріал для ділових ігор. Крім того, вивчення теми закінчується тестовими завданнями, для виконання яких студенти повинні використовувати лексику запропоновану для вивчення з даної теми.

Автор: 

Удод Ірина Василівна
викладач англійської мови
Сумського будівельного коледжу

Джерело: 

1. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь/ Сост. В.И.Пушкарев и др. – Киев; Гос.изд. л-ры по строит. и архитектуре, 1961. -842 с.
2. Словник: Англо-український.Українсько-англійський: Посібник для вищ. Навч. закладів / Уклад. С.А.Коваль та ін. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1997.
3. Ажищев Н.И., Суэта Ф.С. Профессия – строитель: Сборник текстов на английском языке : Учебное пособие для техникумов. – 2-е изд.,испр.и доп. – М.: Высш.шк., 1986.- 96 с.
4. Пособие по английскому языку для студентов II –III курсов строительных вузов / М.: Высш.школа. 1978. – 159 с.
5. Мусихина О.Н. Английский язык для строителей. Практикум / Серия „Высшее профессиональное образование”. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352с.
6. Ятель Г.П. та ін. Англійська мова (поглиблений курс) для студентів технічних вузів: Підручник.- К.: Вища шк., 1995. – 254 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі