Користувацький вхід

Мультимедійне забезпечення занять за темою «Україна в світі» з предмета «Іноземна мова»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Метою пропонованої методрозробки є визначення шляхів використання методів і прийомів навчання іноземної мови студентів засобами мультимедіа, оскільки питання встановлення мотивації та зацікавленості до про¬цесу вивчення іноземної мови студентами ВНЗ є актуальним на сьогоднішній день. Тра¬диційне навчання спрощує здатність опанувати іноземну мову й перешкоджає розумінню структури та функції мови. Головною метою використання мультимедійних матеріалів при опрацюванні теми «Україна в світі» є надбання навичок грамотного використання даного лексичного матеріалу в реальних життєвих ситуаціях та для подальшої оптимізації та підвищення ефективності процесу навчання.
Мультимедійні матеріали з теми «Україна в світі», які вміщує методрозробка, дають можливість удосконалити методи подачі граматичної та лексичної інформації, урізноманітнити практику монологічного і діалогічного говоріння, інтенсифікувати процес навчання письма та відпрацювання вимови, постійно поповнювати словниковий запас студентів.
Методична розробка має за мету допомогти викладачеві коригувати навчальний процес, враховуючи інтереси і можливості окремих студентів, реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечити індивідуалізацію і диференціацію навчання.

Автор: 

Удод Ірина Василівна
викладач
Сумського будівельного коледжу

Джерело: 

1. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 10 класу загальноосв. навч.закл. Рівень стандарту. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2011.
2. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб.вправ. – 5-те вид. – К.: Арій., 2011. – 544 с.
3. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англійська мова: Підруч. Для 10 кл.серед.шк. – 3-тє вид., доопрац. – К.: Освіта, 2001. – 224 с.
4. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / За ред. В.К.Шпака. 4-те вид., - К.: Вища шк.., 2005. – 302 с.
5. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 10 клас. Рівень – стандарт. – Х.: Вид група «Основа», 2011. – 336 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі