Користувацький вхід

Останні публікації

Методична розробка «МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНА В СВІТІ» З ПРЕДМЕТА «ІНОЗЕМНА МОВА»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Запропонована методична розробка призначена для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей та вміщує актуальний матеріал, оскільки застосування в навчальному процесі засобів мультимедіа — один із напрямів удосконалення системи освіти. Використання засобів мульти-медіа в навчальному процесі ВНЗ спричинене вимо¬гами практики викладання навчальних дисциплін та інтенсифікацією навчальної діяльності студентів.
Завданнями розробки є:
1) виявити шляхи підвищення ефективності інтенсивного навчання іноземної мови під час використання мультимедійних технологій;
2) визначити методи та прийоми використання мультимедіа для інтенсивного навчання іноземної мови.
Методична розробка містить 2 основних розділи: «Мультимедійні засоби навчання іноземної мови» та «Мультимедійне забезпечення занять за темою «Україна в світі».
Мультимедійні презентації до кожного заняття, що є в наявності, мають за мету покращити навчальний процес, а саме: змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного заняття, полегшити підготовку викладача до заняття та залучати до цього процесу студентів, розширити можливості ілюстративного су¬проводу заняття, здійснювати роботу в малих групах та індиві¬дуальну роботу, забезпечити посилення міжпредметних зв'язків, організувати інтерактивні форми контролю знань, умінь та навичок, організувати самостійні, творчі роботи на якісно новому рівні.

Автор: 

Удод Ірина Василівна,викладач , Сумський будівельний коледж

Джерело: 

1. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 10 класу загальноосв. навч.закл. Рівень стандарту. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2011.
2. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб.вправ. – 5-те вид. – К.: Арій., 2011. – 544 с.
3. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англійська мова: Підруч. Для 10 кл.серед.шк. – 3-тє вид., доопрац. – К.: Освіта, 2001. – 224 с.
4. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / За ред. В.К.Шпака. 4-те вид., - К.: Вища шк.., 2005. – 302 с.
5. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 10 клас. Рівень – стандарт. – Х.: Вид група «Основа», 2011. – 336 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі