Користувацький вхід

Останні публікації

ЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

В статті досліджується особливості застосування рухливих ігор в процесі фізичного виховання школярів, їх вплив на моторні та психологічні якості учнів, з точки зору вирішення освітніх, оздоровчих та виховних завдань в загальноосвітньому навчальному закладі. Обґрунтовується роль вчителя у виборі та керівництві грою, регулюванні навантаження з урахуванням різних типів темпераменту дітей і стану їх здоров’я.

Автор: 

Полоскіна Ірина Вікторівна, вчитель фізичної культури гімназії № 34 «Либідь» ім.В.Максименка

Джерело: 

1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. Методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 112 с.
2. Глушак Н.М., Бахчанян А.С. О единстве физического и эстетического воспитания школьников //Матеріали другої міжвузівської конференції викладачів і студентів з проблем фізичного виховання.- Вінниця,1996. - С.15-18.
3. Демчишин А.А., Мозола Р.С. Подвижные игры.-К.: Радянська школа 1985.- 190 с.
4. Качашкин В.М. Методика физического воспитания: Учеб.пособие для учащихся школьных пед. училищ. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1980. – 304 с.
5. Мудрик С.Б. Відношення молодших школярів до уроків фізичної культури та їх обізнаність з народними іграми Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 36. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.. - Харків: ХХПІ, 1999. - №3. – 36с.
6. Приступа Є.Н., Левків В.І., Мозола Р.С. Теоретичні та методичні аспекти класифікації засобів народної фізичної культури //Традиції фізичної культури в Україні: Зб.наук.статей / За заг.ред.С.В.Кириленко, В.А. Старкова, А.В.Цьося. – К.:ІЗМН, 1997. – 248 с.
7. Шевченко О.В. Реабілітаційний вплив рухливих ігор на дітей з вадами фізичного розвитку // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — № 14. — С. 36-42.
8. Шинкаренко Л. Фізична культура у спеціальних медичних групах // Здоров’я та фізична культура. – 2008. – № 15 ( 111 ) – С. 6-7.
9. Яблочнікова Н.А. Трьохступенева програма «Оздоровчого тренування» для 8-річних школярів з низьким рівнем розвитку рухових якостей //Матеріали другої міжвузівської конференції викладачів і студентів з проблем фізичного виховання. - Вінниця, 1996. - С.91.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі