Користувацький вхід

Цитата як спосіб передачі чужої мови.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Українська мова 9 клас
План-конспект уроку
Цитата як спосіб передачі чужої мови
Використання цитування як виражального засобу
усного та писемного мовлення

Мета уроку: формувати навички і вміння застосовувати раніше набуті знання про цитату як спосіб передачі чужої мови; розвивати уважність, вдумливість, синтетико-аналітичне мислення; виховувати любов і повагу до краси слова, до безцінних природніх надбань.
Тип уроку:   формування навичок і вмінь.
Обладнання: посібники, дидактичний матеріал, опорні конспекти «Цитата як спосіб передачі чужої мови», мультимедійні засоби наочності, ТЗН.
Епіграф:   

Люби природу не як символ душі своєї.
Люби природу не для себе,
Люби для неї...
М.Рильський

20-1-4jpg..jpg

Зміст і структура уроку

І. Організаційно-вступна частина
ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція  опорних знань
1.Диференційована перевірка виконання письмових домашніх завдань.
2.Запитальник Блума
І групі учнів – буквальні запитання:
1.Що називається прямою мовою?
2.Коли використовують непряму мову?
3. Чим, як правило, супроводжується пряма мова?
ІІ групі учнів – запитання на застосування:
1. Яка особливість речення з непрямою мовою?
2. Які розділові знаки ставляться після слів автора, які стоять в середині прямої  мови і вказують на те, що пряма мова буде продовжуватися?
3.Яка схема правильно відтворює розстановку розділових знаків при  прямій мові, коли вона стоїть перед словами автора і є розповідним реченням?
а) «П», – а;  б) «п», – А;   в) «П», – А.

3.Робота з контрольними картками
Контрольна картка №1.
Завдання: 1)перепишіть речення; 2)вставте пропущені орфограми; 3)розставте необхідні пунктограми;  4)побудуйте схеми речень.
1.Підв...ди мої вії з...лені просить дерево в лузі (А.Малишко).
2. Ти поглянь мені ...казала мати ро...цвіла ромашка біля хати (Г.Кривда). 

Контрольна картка №2.
Завдання: 1)перепишіть речення; 2)вставте пропущені орфограми; 3)розставте необхідні пунктограми;  4)побудуйте схеми речень.
1.Спить оз...еро спить ліс і очерет  верба рипіла все Засни засни (Леся Українка).
2. Мовчать уста німіють руки писав М.Філянський так сумно сонце день в...де...
Контрольна картка №3.
Завдання: 1)перепишіть речення; 2)вставте пропущені орфограми; 3)розставте необхідні пунктограми;  4)перебудуйте речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою. 
1.На заклик кошового отамана Івана Сулими радісно відгукнулося козацтво Чого нам справді нидіти в Січі? В...ди нас батьку Визволим н...вільників.
2. Добре діти!  Вес...ло говорив Сулима Тепер запалимо люльки та й далі! (За А.Кащенком).
Контрольна картка №4.
Завдання: 1)перепишіть речення; 2)вставте пропущені орфограми; 3)розставте необхідні пунктограми;  4)побудуйте схеми речень.
1.Гей як крикне козачен...ко до гаю до гаю Наїж...айте воріжен...ки сам вас накликаю (Народна творчість).
2. Лети з нами кликали ластівочку подружки одлітаючи всі рядочками (Народна творчість).

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.
1.Коментар епіграфа уроку.
2.Пригадування уривків з художньої літератури про екологічні проблеми.

ІV.Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні, пізнавальні вправи)
Робота з підручником
1.Ознайомлення з:
а)  теоретичним матеріалом підручника; 
б) опорним конспектом «Цитата як спосіб передачі чужої мови».

Опорний конспект
«ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОЇ МОВИ»


з/п
Особливості цитування Приклади
1. Як пряма мова зі словами автора. І.Франко наголошував: «Лиш боротись – значить жить».
2. Як частина речення. За словами І.Кочерги, «береться мудрість не із заповітів, а із шукань і помилок гірких».
3. Скорочений варіант цитати. Слова ці вишневі з Сосюриних уст: «Любіть Україну у сні й на яву...» (І.Драч).
4. Віршований текст
(в лапки не береться)
І день іде, і ніч іде,
І голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки?
Т.Шевченко
5. Кілька цитат
(коми між ними)
Народна мудрість повчає: «Стоїш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнись», «Будь чесним перед самим собою», «Умій гордитися успіхами інших» (З часопису).Усне виконання вправи 56 (ознайомлювального характеру)
   
V. Застосування знань, умінь і навичок
Диктант із завданням
Завдання: 1)записати речення; 2) прокоментувати найважливіші орфограми; 3)пояснити пунктограми при цитатах; 4) зробити синтаксичний розбір першого речення.
1. «Природа – це не просто мальовничий образ поетів чи малярів, це духовна кр...ниця, яка збагатила і продовжує збагачувати не один народ і не одне покоління. То ж пам...ятаймо, що вона потребує нашої уваги і любові. Бо тільки у взаємній любові виграють всі: і природа, і наша людська душа», –  наголошує П.Кончаківський у книзі «Про духовний світ людини». 2. В.О.Сухомлинський стверджував, що «сама по собі природа не/ро...виває і не/виховує, тільки активна взаємодія з нею здатна виховувати найкращі люд...кі якості». 3.Люди здавна цінували вогонь та воду, але, боячись, застерігали: «З вогнем не/жартуй, воді не/вір», «Вогонь і вода мають добру служити, а не/лиху».

Коментоване письмо. Робота в парах.
Завдання: перепшіть  речення, розставте розділові знаки та  прокоментуйте їх необхідність і доречність при цитатах.
1.Найбільш значним досягненням людства у ХХ столітті було освоєння енергії атома. Створення атомних електростанцій принесло певні блага людству, але і чимало проблем наголошує В.Кандиба адже атомна енергетика тільки почала розвиватися а ми вже зіштовхнулися з такою грандіозною катастрофою як Чорнобильська. 2.На думку О.Муранова дістануться люди і до «злих» вітрів з метою приборкання їх, щоб істотно зменшити те лихо, якого вони завдають.
3.О люди люди схаменіться!
І серцем до природи оберніться!
Не плюндруйте землю –  це наша святиня,
Вона нас годує – Земля-Берегиня.
О. Ванжула
4.Природа мстить за кривди нам
твердить буковинський поет П.Палій і
додає Ми ще за все відповімо!

Творче конструювання.  «Павутинка»

Завдання: знайдіть продовження цитати і за цифровим  кодом прочитайте слово-ключ.

1. Одудів яр, світлі галявини, пахощі чебрецю, нагрітого сонцем.... 1. Коли одно ластів’ятко в мене хворе.
О.Колесса
2. Кортасар Хуліо сказав: «Я охоплений підозрою про існування іншого порядку речей... 2. ...вчені висунули майже чверть століття тому» (З часопису).
3. Ой як мені летітоньки аж за море... 3. ...сонячні зайчики на вузьких покручених лісових стежках»,– подумки гордився рідним краєм (О.Донченко).
4. Екологічна культура людини... 4. .... – смарагдові золотяться ліси» (В.Мерега).
5. «Гіпотезу про глобальне потепління... 5. ...більш таємничого і менш збагненного».
6. «Ледь сповнюєшся високістю простору і відчуваєш, що... 6. ...карається Богом і людьми» (М.Дмитренко).
7. Існує повір’я: той, хто забув звичаїв про шанобливе ставлення до природи... 7. ...ти не в силі не любити  цей рідний куточок землі» (Є.Гуцало).
8. «Я чую, як рида природа, вбита горем.... 8.   ...повинна формуватися ще в дитинстві» (М.Кончаківський).
Код: 4-8 2-5 1-3 6-7 3-1 5-2 7-6 8-4
Буква: Е К О Л О Г І Я

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання, самооцінювання знань(за картками самооцінювання).
Тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді:
1. Завершіть подане твердження: « Цитати на письмі виділяються…»:
а) за допомогою ком і тире;
б) за допомогою лапок;
в) дужками;
г) крапками з комами.

2.Укажіть правильний варіант виділення цитати.
а) «Багато сього літа зілля назбирала? – питає Тетяна і озирається по закутках, де стара приятелька держала насушене чародійне зілля» (О.Кобилянська).
б) «Королевою весняного лісу» вважають конвалію у народі.
в) «Як навесні добре ореться, буде добрий рік», – сказав Михайло Федорчук.
г) За словами А.Герцена: "Природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам".

3. Які розділові знаки використовуються, якщо цитата супроводжується словами автора?
а) Як при непрямій мові;
б) як при прямій мові;
в) як при діалозі;
г) як при простих неускладнених реченнях.

4.Укажіть неправильний варіант виділення на письмі цитат.
а)  «Очисти душу, щоб прийняти мудрість, котра у підступну душу не входить,» –  писав М.Смотрицький.
б)  В.Симоненко застерігав: «Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину».
в) За словами О.Довженка, «лиш сильним дано право на безсмертя».
г) «Без усякої іншої науки ще можна обійтися, – писав І.Срезневський, – без знання рідної мови обійтися не можна».

5. Завершіть подане твердження: «Цитата, що є віршованим текстом,…»
а) завжди береться в лапки;
б) береться в лапки, коли слова автора стоять перед нею;
в) не береться в лапки, якщо вона і слова автора знаходяться в окремих рядках;
г) не береться в лапки, якщо слова автора стоять після неї.

6. Укажіть рядок, у якому допущено помилку при перебудові речення з прямою мовою на речення  з непрямою мовою.
а) Дідусь таємницю повідав мені, що літечко любе зимує в сосні.
б) Господар каже слузі, що, небораче, це ти у всьому винен.
в) Рубін сказав, що він не хотів красти яблука.
г) Мальва, зовсім байдужа до материних надій, спитала, хто тепер хан (За В.Струтинським).
Відповідь: 1.б; 2.в; 3.б; 4.а; 5.в; 6.б.

VІІ. Повідомлення домашнього завдання (диференційованго характеру)
1.Опрацювати матеріал підручника (стор.52-56).
2. Виконати вправу 59 (стор.56).
3.Виписати 6-7 цитат на екологічну тематику.
4. Написати твір-роздум на тему «Природа мстить за кривди нам...» (П.Палій).

Використана література
Глазова О.П. Рідна мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів./ О.П.Глазова, Ю.Б. Кузнецов; наук. ред. І.Вихованець. – К.: Зодіак-ЕКО, 2009. – С.46-49.
Глазова О., Косян Т. Матеріали до уроків української мови у 8 класі. –К., 1994. – 66 с.
Закревська О. Використання мультимедійних технологій на уроках української словесності.//Дивослово. – 2009. – № 2. – С.17-20.
 Збалансований розвиток України – шлях до здоров`я і добробуту нації // Матеріали Українського екологічного конгресу, 21 вересня 2007 р. – К., 2007. – 580 с.
Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./  О.І.Пометун,   Л.В.Пироженко. За ред.О.І.Пометун. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.
Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Харків: Вид. групи «Основа», 2009. – 88 с.
    http://www.ecoleague.net

Семчук Д.Б.
ліцей №3 м.Чернівці
учитель української мови та літератури

http://xvatit.com/

Пов'язані сторінки: 

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі