Користувацький вхід

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСПАНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОМОВ)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Дослідження іспанського суспільно-політичного дискурсу Іспанії, вивчення психолінгвістичних аспектів здійснення комунікації засобами продукування текстів може допомогти у розв’язанні проблеми ефективності спілкування, що стосується як будь-якої мовної системи в цілому, так і суспільно-політичного дискурсу зокрема. Таке дослідження дає можливість розв’язати питання про практичне використання мовних механізмів з метою ефективного впливу на численного адресата задля формування ключових напрямів демократичного, політичного, економічного розвитку суспільства.
Актуальність роботи визначається тенденціями розвитку сучасної лінгвістики, а саме зростанням інтересу до поглибленого вивчення організації глобальної комунікативної взаємодії у сучасному суспільстві, до засобів моделювання комунікативного процесу з урахуванням фактора адресата, його культурних, етнічних та соціальних особливостей і зумовлена зверненням до питань про особливості організації семантико-прагматичного змісту суспільно-політичного дискурсу, способи передачі інформації у ньому учасниками комунікативного процесу, забезпечення корекції ментального простору адресата відповідно до прагматичних намірів мовця.
Головною метою дослідження є аналіз засобів організації семантико-прагматичного змісту іспаномовного суспільно-політичного дискурсу, що зумовлює наступні завдання:
1) обґрунтувати виділення такого типу дискурсу, як суспільно-політичний та визначити його характерні риси;
2) виявити прагматичні цілі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу, способи їхньої реалізації та з’ясувати, як впливає соціальний статус мовця на семантико-прагматичний зміст дискурсу;
3) виділити основні функції передвиборчого політичного дискурсу;
4) дати тлумачення передвиборчому дискурсу .
Об’єктом дослідження є сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс як складне, багатогранне комунікативне явище, що поєднує у собі лінгвістичні та екстралінгвістичні, передусім соціальні та психологічні елементи, з метою впливу на широку аудиторію.
Предметом дослідження є комунікативно-прагматичні особливості іспанського передвиборчого політичного дискурсу.
Теоретичне значення роботи пов'язане з виділенням набору засобів, які застосовуються в політичному дискурсі, що містять ознаки передвиборчого політичного дискурсу. Отримані результати сприяють розумінню мовленнєвих механізмів впливу політичного дискурсу на соціум, які можуть бути використані у подальшому дослідженні проблеми методів та засобів впливу на аудиторію під час політичних виступів.
Практична цінність дослідження полягає у тому, що його матеріали можуть бути використані у теоретичних курсах з лексикології та стилістики, у розділі теоретичного курсу загального мовознавства – соціолінгвістиці; у спецкурсах із теорії дискурсу, прагматики та когнітивної семантики. Основні положення і висновки дослідження можуть використовуватися на практичних та семінарських заняттях, спрямованих на усвідомлення засобів формування громадської думки, що важливо при підготовці таких фахівців, як політики, дипломати, перекладачі, журналісти, соціологи.
Матеріалом дослідження є промови представників політичних лідерів країни, а також інших політиків, дискурс який значною мірою впливає на формування громадської думки та на суспільно-політичні процеси в країні. Під час роботи над дослідженням широко використовувалася електронна мережа Інтернет, що забезпечило оперативність доступу до нових матеріалів, пов’язаних із сучасними подіями у житті іспанського народу та політики.

Автор: 

Мишина Виктория Александровна, учитель испанского языка.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі