Користувацький вхід

Урок компаративного вивчення Гете

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Переплетення фантастичного, реального та психологічного. Балада «Лісовий цар» в літературі та музиці (урок компаративного аналізу з світової літератури та музичного мистецтва).

Мета: ознайомити учнів з життям та творчістю Й.-В. Гете, В. Жуковського та Ф.Шуберта; розширити уявлення про баладу; вчити виразно читати (в тому числі в особах) балади «Лісовий цар»; вчити аналізувати балади, звертаючи увагу на співіснування, переплетіння в ній реального і фантастичного; вчити показувати засоби зображення у літературному та музичному романтичному творі; визначити головну думку твору, варіанти її інтерпретації (а саме: за страхом хлопчика криється: А) одвічна боротьба життя зі смертю; Б) зіткнення романтичного та реалістичного світосприйняття); розвивати художнє мислення учнів, уміння сприймати різні види мистецтва у взаємозв’язку; виховувати вміння правильно висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються у баладах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; виховувати стійкий інтерес до творів митців різних народів у літературі та музиці, розширювати художній кругозір учнів, розвивати їхню духовну культуру.
Тип уроку: урок компаративного аналізу.
Обладнання: портрети Й.-В. Гете, В. Жуковського та Ф.Шуберта; запис твору Ф.Шуберта «Лісовий цар», «Незакінчена симфонія»; переклади твору Й. В. Гете.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.
1. Привітання.
Уже дзвінок нам дав сигнал:
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо .
Роботу швидше починаймо.
2. Перевірити підготовку учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Вчитель. Ми з вами вже два уроки вивчаємо баладу як жанр літератури. Нагадайте, будь ласка, яких творів ми вивчали баладу?
Хто автори цих творів?
Що таке балада?
Що сприяло виникненню жанру літературної балади? У які часи це відбулося?
Назвіть відмінності літературної балади від народної?
Дуже добре. А чи знаєте ви, що називають баладою у музиці? Ні. Отже, сьогодні ми дамо відповідь на це та інші питання.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Вчитель. Сьогодні ми будемо поглиблювати знання про баладу. Дізнаємось про поетів, які розробляли цей жанр у своїй творчості – Йоганном Вольфгангом Гете та Василем Жуковським. Ознайомимось з баладою «Лісовий цар» в оригіналі та перекладах, проаналізуємо, визначимо головну думку, побачимо як в одному творі поєднується фантастичне та реальне.
Також дізнаємось про втілення цього жанру у музиці. Знайдемо взаємозв’язок між літературою та музикою та познайомимось з геніальним композитором Францом Шубертом.
На кінець уроку ми повинні дати відповіді на такі питання:
1. У чому особливість романтичної балади?
2. Які художні засоби використовував Й. В. Гете для створення балад?
3. Що спонукало Й. В. Гете написати баладу «Лісовий цар»?
4. Що нового привніс В.Жуковський у баладу «Лісовий цар»?
5. Які музичні засоби використав Ф. Шуберт для створення балади «Лісовий цар»?
6. Хто з митців найкраще передав настрої, переживання, почуття героїв та події, які з ними відбувалися?
ІV. Сприйняття нового матеріалу.
Вчитель. Романтизм – останній «високий стиль» в історії мистецтва, тобто останній напрям, який проявив себе і в образотворчому мистецтві, і в музиці, і в літературі. Особливістю було ставлення до природи та світу. Світ для романтиків – загадка, пізнати яку можна лише через мистецтво, через призу серця, через емоції героїв.
При цьому вони відшуковують у різних царинах буття внутрішні протилежності. Романтики зрозуміли для себе, що корінь зла – у невмінні та небажанні людини врівноважувати у собі духовне та матеріальне, емоційне та раціональне. Тому романтики возвеличують людину, але ту, яка може кинути виклик усьому світові; людина вольова, героїчна, духовно прекрасна. У центрі їхньої творчості - душевний світ людини, а надто – сон, пристрасть, натхнення.
Також головним для них національні традиції, в цьому вони вбачали душу народу. Для романтиків нація – це єдина природна форма існування людей.
Романтиків цікавлять таємничі сторони життя, вони бачать природу живою, одухотвореною, підкреслюють тісний взаємозв’язок з людиною. Ніч стає улюбленою темою романтиків: виникає так звана «поезія ночі». Її вияв можна побачити у творчості багатьох поетів-романтиків (Й. В. Гете, Дж. Байрон, П. Шеллі, А. Метлинський, Т. Шевченко)
Найхарактерніша риса романтизму – символ, тобто романтик бачить і відтворює навколишній світ як систему символів, намагаючись зрозуміти сутність людського буття. Тому, розглядаючи романтичний твір, треба пам’ятати, що кожен образ, картина, думка мають подвійне значення – безпосереднє і символічне.
Романтизм у літературі – епоха переваги ліричних жанрів, перш за все поезії, зокрема балади.
Сьогодні ми з вами знайомимось з німецьким поетом-романтиком Й. В. Гете та російським поетом В. Жуковським (демонстрація портретів на інтерактивній дошці або на комп’ютері).
Учениця. У музиці цей напрям розвивається разом із літературою у ХІХ ст.. і представлена творчістю багатьох композиторів, зокрема Ф. Шуберта, Дж. Россіні, К. Вебера. Композитори також намагалися розкрити таємниці світу за допомогою реальних та фантастичних образів. Щоб передати емоції та почуття людини, їм знадобились малі музичні жанри. Так виникають прелюдія, ноктюрн, балада та інші жанри.
Робота у словниках. Запис визначення слова «балада».
БАЛАДА – 1) (у літературі) жанр ліричної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового ґатунку з драматичним сюжетом; 2) (у музиці) п’єса для голосу з акомпанементом (іноді інструментальний твір).
Розповідь учня про написання Й. В. Гете балади «Вільшаний кроль».
Виразне читання вчителем балади «Лісовий цар» німецькою мовою та докладний переказ українською мовою.
Вчитель. Як бачимо, без знання мови не можливо зрозуміти та оцінити належним чином даний твір. Щоб якнайкраще донести до читачів ідейно-художній зміст поезії, багато перекладачів намагалися відтворити оригінал. Серед них був і Василій Жуковський, з яким приятелював Й. В. Гете. Жуковський перекладав твори Гете російською мовою, присвятив йому вірші, а німецький митець присвятив В. Жуковському «Марієнбадську елегію».
Зараз давайте прочитаємо баладу «Лісовий цар» у перекладі В. Жуковського.
V. Осмислення нового матеріалу.
1. Читання перекладу балади в особах.
2. Аналіз балади:
• Опишіть видіння хлопчика. Які почуття воно викликало в нього? Як їх показує автор та перекладач?
• Чи збігаються синові видіння з тим, що бачить батько? Поясніть, чому вони бачать зовсім різні картини?
• Як ставиться батько до видінь сина? Відповідь аргументуйте цитатами з твору.
• Чому той, кого побачив хлопчик, названий вільшаним королем?
• Опишіть образ лісового царя у Й. Гете та В. Жуковського. Визначте спільні та відмінні риси.
• Прослідкуйте, як змінюється ритм балади. З’ясуйте, з чим це пов’язано?
• Чи зберігаються ритм та інтонація у оригіналі та перекладі?
• Чи точно відтворив перекладач назву твору? Як ви гадаєте, з чим це повязано
• Що протиставляє Й.Гете у своєму творі? Що характеризує це протиставлення?
• Як ви гадаєте, чому вільшаного короля бачить мале дитя, а не батько?
• Чи вірить сам автор у існування цієї істоти? Аргументуйте відповідь.
• Яка головна думка твору?
• Які проблеми показує автор у творі?
• Проаналізуйте та зробіть висновок про те, чи належить балада Й. В. Гете «Вільшаний король» до романтичних творів.
Вчитель. Творчість Й. В. Гете вплинула і на видатного австрійського композитора-романтика Франца Шуберта. Під впливом твору Гете композитор написав музичну баладу «Лісовий цар». Зараз ми прослухаємо баладу Ф. Шуберта і спробуємо дати відповідь на питання: чи допомагає музика передати настрій, емоції, образи твору Гете?
3. Слухання балади «Лісовий цар» Ф. Шуберта.
4. Аналіз музичної балади:
• Чи допомагає музика передати настрій поетичної балади?
• Як починається балада?
• Яка роль акомпанементу балади?
• Які музичні засоби використав Ф. Шуберт для створення балади «Лісовий цар»?
Вчитель. Ми побачили вплив Гете на творчість його сучасників. Не лише сучасники перекладали його баладу. Вона викликала інтерес і в українських митців ХХ ст.: Д. Загул, М. Рильський, Б. Грінченко та інші. Їхні переклади мають назви як «Вільшаний король», так і «Лісовий цар». Проте більшість має назву «Вільшаний король». Воно походить від слова «вільха».
Що ви знаєте про це дерево?
Яке символічне навантаження вільхи в баладі? (в образі вільхи поєдналися в одне ціле небо і земля. А тому, вільшаний король або лісовий цар є втіленням самої природи, є володарем усього на світі).
Вчитель. На сьогоднішньому уроці ми розглянули три шедеври, познайомилися з трьома геніями. Гете був першим автором балади, в якій він зміг передати могутність природи, переживання батька за дитину, вплив людини на природу. Як висновок, можемо сказати, що в цьому творі автор розкриває своє розуміння природи і показує, що лише в гармонії з природою щастя людини.
VІ. Підсумок уроку.
Творчість Гете залишила помітний слід в українській літературі. Майже кожен видатний поет та письменник висловлював своє захоплення Й. В. Гете, зазнав його впливу у своїй творчості. Спробуємо дати відповідь на питання, які ми ставили на початку уроку:
1. У чому особливість романтичної балади?
2. Які художні засоби використовував Й. В. Гете для створення балад?
3. Що спонукало Й. В. Гете написати баладу «Лісовий цар»?
4. Що нового привніс В.Жуковський у баладу «Лісовий цар»?
5. Які музичні засоби використав Ф. Шуберт для створення балади «Лісовий цар»?
6. Хто з митців найкраще передав настрої, переживання, почуття героїв та події, які з ними відбувалися?
7. Що вам сподобалось на уроці, а що б хотілось змінити? Ваші думки та побажання для мене дуже важливі.
VІІ. Оцінювання учнів.
VІІІ. Домашнє завдання
Підготувати повідомлення про О. Пушкіна. Прочитати баладу «Пісня про віщого Олега» на російській та українській мові. За бажанням підготувати ілюстрації до балади Й. В. Гете та О. Пушкіна.

Автор: 

-

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі