Користувацький вхід

Конспекти та презентації уроків (розробки) з фізики 9 клас за новою програмою

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

konspekty_9_klas.jpg

Я вчитель фізики і розумію, що підготовка до якісного уроку забирає велику кількість часу. Тому створив сайт на якому розміщую власні розробки уроків з фізики для 9 класу за новою програмою (105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень)

Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- конспект до уроку;
- презентація до уроку;
- відеоматеріали до уроку;
- демонстрації до уроку;
- самостійна робота;
- контрольна робота;
- лабораторна робота.

До Вашої уваги роблю реліз уроків.

І СЕМЕСТР
Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

УРОК 01 МАГНІТНІ ЯВИЩА. ДОСЛІД ЕРСТЕДА. МАГНІТНЕ ПОЛЕ
УРОК 02 ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ. ЛІНІЇ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ
УРОК 03 МАГНІТНЕ ПОЛЕ СТРУМУ. ПРАВИЛО СВЕРДЛИКА
УРОК 04* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «МАГНІТНЕ ПОЛЕ СТРУМУ. ПРАВИЛО СВЕРДЛИКА»
УРОК 05 СИЛА АМПЕРА
УРОК 06 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «СИЛА АМПЕРА»
УРОК 07* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «СИЛА АМПЕРА»
УРОК 08 МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН. ГІПОТЕЗА АМПЕРА
УРОК 09 ЕЛЕКТРОМАГНІТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
УРОК 10* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЕЛЕКТРОМАГНІТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ»
УРОК 11 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТА
УРОК 12 ЕЛЕКТРОДВИГУНИ. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ.
ГУЧНОМОВЕЦЬ

УРОК 13 ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ІНДУКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ
УРОК 14 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ІНДУКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ»
УРОК 15 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯВИЩА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ
УРОК 16 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «МАГНІТНЕ ПОЛЕ». ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
УРОК 17 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «МАГНІТНЕ ПОЛЕ»
УРОК 18 ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМИ «МАГНІТНЕ ПОЛЕ»


Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК 19 СВІТЛОВІ ЯВИЩА. ДЖЕРЕЛА ТА ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА
УРОК 20 СВІТЛОВИЙ ПРОМІНЬ І СВІТЛОВИЙ ПУЧОК. ЗАКОН ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. СОНЯЧНЕ ТА МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ
УРОК 21* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «СВІТЛОВИЙ ПРОМІНЬ І СВІТЛОВИЙ ПУЧОК. ЗАКОН ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. СОНЯЧНЕ ТА МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ»
УРОК 22 ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ЗАКОН ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ПЛОСКЕ ДЗЕРКАЛО
УРОК 23* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ЗАКОНИ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ПЛОСКЕ ДЗЕРКАЛО»
УРОК 24 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛОСКОГО ДЗЕРКАЛА
УРОК 25 ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА НА МЕЖІ ПОДІЛУ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ. ЗАКОН ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА
УРОК 26* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА НА МЕЖІ ПОДІЛУ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ. ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА»
УРОК 27 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ СКЛА ВІДНОСНО ПОВІТРЯ
УРОК 28 РОЗКЛАДАННЯ БІЛОГО СВІТЛА НА КОЛЬОРИ. УТВОРЕННЯ КОЛЬОРІВ
УРОК 29 ЛІНЗИ. ОПТИЧНА СИЛА ЛІНЗИ
УРОК 30 ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕНЬ У ЛІНЗАХ. ДЕЯКІ ОПТИЧНІ ПРИСТРОЇ. ФОРМУЛА ТОНКОЇ ЛІНЗИ
УРОК 31 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕНЬ У ЛІНЗАХ. ДЕЯКІ ОПТИЧНІ ПРИСТРОЇ. ФОРМУЛА ТОНКОЇ ЛІНЗИ»
УРОК 32* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕНЬ У ЛІНЗАХ. ДЕЯКІ ОПТИЧНІ ПРИСТРОЇ. ФОРМУЛА ТОНКОЇ ЛІНЗИ»

УРОК 33 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 ВИЗНАЧЕННЯ ФОКУСНОЇ ВІДСТАНІ ТА ОПТИЧНОЇ СИЛИ ТОНКОЇ ЛІНЗИ
УРОК 34 ОКО ЯК ОПТИЧНА СИСТЕМА. ЗІР І БАЧЕННЯ. ОКУЛЯРИ. ВАДИ ЗОРУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
УРОК 35 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «СВІТЛОВІ ЯВИЩА». ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
УРОК 36 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «СВІТЛОВІ ЯВИЩА»
УРОК 37 ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМИ «СВІТЛОВІ ЯВИЩА»


Розділ ІІI. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

УРОК 38 ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХВИЛЬ. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ХВИЛІ
УРОК 39 ЗВУКОВІ ХВИЛІ. ІНФРАЗВУК І УЛЬТРАЗВУК
УРОК 40 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ РІЗНОМАНІТНИХ ДЖЕРЕЛ ЗВУКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ
УРОК 41 ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ Й ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ
УРОК 42 ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ
УРОК 43 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ. РАДІОЛОКАЦІЯ
УРОК 44 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ». ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3
УРОК 45 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ»
УРОК 46 ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМИ «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ»


ІІ СЕМЕСТР
Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ


УРОК 47 СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ПРОТОННО-НЕЙТРОННА МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА. ЯДЕРНІ СИЛИ. ІЗОТОПИ
УРОК 48 РАДІОАКТИВНІСТЬ. РАДІОАКТИВНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ
УРОК 49 АКТИВНІСТЬ РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ. ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ
УРОК 50 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «АКТИВНІСТЬ РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ. ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ»
УРОК 51* РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «АКТИВНІСТЬ РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ. ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ»
УРОК 52 ЙОНІЗАЦІЙНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПРИРОДНИЙ РАДІОАКТИВНИЙ ФОН. ДОЗИМЕТРИ
УРОК 53* РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ЙОНІЗАЦІЙНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПРИРОДНИЙ РАДІОАКТИВНИЙ ФОН. ДОЗИМЕТРИ»
УРОК 54 ЛАНЦЮГОВА ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ. ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР
УРОК 55* РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ЛАНЦЮГОВА ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ. ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР»
УРОК 56 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
УРОК 57 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ». ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 4
УРОК 58 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 З ТЕМИ «ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»
УРОК 59 ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМИ «ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»


Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина І


УРОК 60 РІВНОПРИСКОРЕНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ПРИСКОРЕННЯ. ШВИДКІСТЬ РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ
УРОК 61 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «РІВНОПРИСКОРЕНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ПРИСКОРЕННЯ. ШВИДКІСТЬ РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ»
УРОК 62 ПЕРЕМІЩЕННЯ ПІД ЧАС РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ. РІВНЯННЯ КООРДИНАТИ
УРОК 63 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ПЕРЕМІЩЕННЯ ПІД ЧАС РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ. РІВНЯННЯ КООРДИНАТИ»
УРОК 64 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ПЕРЕМІЩЕННЯ ПІД ЧАС РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ. РІВНЯННЯ КООРДИНАТИ»
УРОК 65* РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ПЕРЕМІЩЕННЯ ПІД ЧАС РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ. РІВНЯННЯ КООРДИНАТИ»
УРОК 66 ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
УРОК 67 ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
УРОК 68* РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА»
УРОК 69 ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
УРОК 70 ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. СИЛА ТЯЖІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ
УРОК 71 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. СИЛА ТЯЖІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ»
УРОК 72* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. СИЛА ТЯЖІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ»
УРОК 73 РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ
УРОК 74 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ»
УРОК 75* РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ»
УРОК 76 РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ
УРОК 77 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ»
УРОК 78 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ»
УРОК 79 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ» (ЧАСТИНА І). ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 5
УРОК 80 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 З ТЕМИ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ» (ЧАСТИНА І)


Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина IІ


УРОК 81 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ
УРОК 82 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕМОЮ «ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ»
УРОК 83* РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕМОЮ «ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ»
УРОК 84 РЕАКТИВНИЙ РУХ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ. ДОСЯГНЕННЯ КОСМОНАВТИКИ
УРОК 85 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕМОЮ «РЕАКТИВНИЙ РУХ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ. ДОСЯГНЕННЯ КОСМОНАВТИКИ»
УРОК 86 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ В МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩАХ
УРОК 87 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ В МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩАХ».
УРОК 88 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ В МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩАХ».
УРОК 89 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ В МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩАХ».
УРОК 90 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.
УРОК 91 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ В ПРИРОДІ. МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАКОНІВ І ТЕОРІЙ. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ
УРОК 92 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ» (ЧАСТИНА ІІ). ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 6
УРОК 93 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 З ТЕМИ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ» (ЧАСТИНА ІІ)
УРОК 94-97* ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМИ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

УРОК 98 ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ СВІТЛА. ФІЗИКА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС
УРОК 99 ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
УРОК 100 АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
УРОК 101 УРОК-СЕМІНАР. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
УРОК 102-105 РЕЗЕРВ

Автор: 

Мартин Коноплянка

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі