Користувацький вхід

Організація соціально-психологічного супроводупрофільного навчання у шкільних освітніх округах сільського району.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Матеріал підготовлений з метою удосконалення професійної компетенції спеціалістів психологічної служби навчально - виховних закладів для організації соціально – психологічного супроводу профільного навчання у шкільних освітніх округах сільського району . Поданий матеріал узагальнює досвід психологічної служби Золочівського району Харківської області .
Для практичних психологів , соціальних педагогів , класних керівників , методистів .

Автор: 

Ткаченко Вікторія Вікторівна , методист з психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації

Джерело: 

1. Алфимов В.Н., Артемов Н.Е., Тимошко Г.В. Творческая личность ста-ршеклассника: модель и развитие. – Донецк, 1993. – 64 с.
2. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі. – Х.: „Основа” .
3. Годкевич Л. Визначення доцільності профілю . // Завуч , №35, 2005.
4. Долинська Л.В., Левченко М.В., Чепелєва Н.В., Уманець Л.І. Активні методи в роботі практичного психолога: Навчальний посібник. – К.: УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 1994. – 81с.
5. Інтелектуальні здібності дитини / Упоряд.: С.Д.Максименко, К.С.Максименко, О.П.Главник. – К.: Мікрос-СВС,2003. – 96с.
6. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1984. – 160с.
7. Кравченко І. Використання засобів професіографії при вивченні шко-лярами педагогічних професій // Психолог , №12 , 2003.
8. Левтик М.Л. Професійне навчання учнів ( психолого-педагогічні осно-ви) // Психолог , №20, 2002.
9. Максименко С.Д., Максименко К.С., Главник О.П. Готовність дитини до навчання, - К.: Мікрос-СВС,2003.
10. Методичні матеріали для шкільного психолога. Вип. 1. / За ред. В.Г.Панка. – К.: Інс-т психології АПН Укпаїни, 1992. – 84с.
11. Немов Р.С. Психология: - В 3-х кн. – кн. 1: Общие основы психологии – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 254с.
12. Основи практичної психології: Підручник /В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 1999. – 536с.
13. Подмазин С.Н., Сыроватко Е.Н. Системно целевой подход в организа-ции деятельности школьного психолога. – Запорожье: Прапор, 2001.
14. Пономаренко Л.П., Білоусова Р.В. Психология для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
15. Програма професійного вибору для школярів: Методичні рекомендації / Упор. Марінушкіна О.Є., Шубіна Г.В. – Х.: ХОНМІБО, 2004. – 84с.
16. Профільне навчання в сільській школі: досвід Харківського регіону / За заг.ред. Л.Д.Покроєвої. – Х.: ХОНМІБО, 2005. – 120с.
17. Психологическое сопровождение выбора профессии: Научно-методическое пособие / Под ред. Л.М.Митиной. – М.: Флинта, 1998. – 180с.
18. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокла-сників: Монографія / За ред. Г.О.Балла. – К.: Деміур, 1998. – 160с.
19. Рибалка В.В. Теорія динамічної функціональної психологічної струк-тури особистості за К.Платоновим // Психолог , №12 , 2003 .
20. Самодрин А.П., Куліш Н.М., Забєліна О.В. Технологія відбору учнів до профілів навчання в умовах профільно-диференційованої школи (фор-мування профілів 5-11(12), 5-9 класів гімназії, 8-11(12) класів ліцею). – Кременчук: ІЕНТ, 2001. – 78с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі