Користувацький вхід

Останні публікації

2021-03-04 08:53

Основи роботи з Интернет

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

У методичному посібнику до виконання ЛПР з предмету «Основи роботи в Internet» зібрані теоретичні матеріали, які потрібні для виконання лабораторно-практичних робіт та завдання. Методичний посібник дає можливість самостійно вивчити або повторити теоретичний матеріал, розширити знання з теми. ЛПР є ланкою між теоретичною роботою на уроках та виробничим навчанням. В процесі виконання лабораторно-практичних робіт учні поглиблюють знання та набувають уміння і навички, тому що поняття, що мають загальний характер, набувають прикладного значення.
Практичні заняття можна розглядати як вид навчання, що забезпечує зв'язок теорії і практики, завдяки чому в учнів формуються уміння використовувати на практиці знання, отримані в ході лекцій і семінарських занять. Викладач організовує детальний розгляд теоретичних положень та формує уміння і навички їх практичного застосування.
Цілі практичних занять:
 систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань на практиці;
 навчити прийомам рішення практичних задач, сприяти оволодінню уміннями виконувати розрахункові, графічні та інші види завдань;
 навчити учнів працювати із технічною документацією, кресленнями, схемами, користуватися довідковою та науковою літературою, державними стандартами;
 формувати уміння учитися самостійно, тобто опановувати методи, засоби і прийоми самонавчання, планування та самоконтролю;
 сформувати навики учнів з користування приладами, інструментами, обладнанням.
При виконанні практичної частини учням потрібно застосувати теоретичні знання до підприємств на якому вони проходять виробниче навчання, вивчити структуру конкретного підприємства, призначення окремих відділів, наявність та застосування комп’ютерних технологій. Використання методичного посібника розвиває навички самостійної роботи, інтерес до нового, логічне мислення. Все це потрібно молодому спеціалісту для успішної роботи в умовах науково – технічного прогресу та збільшеної конкурентності. Основними при навчанні Масюк І.І. вважає розвиток природних здібностей, надбання навичок самостійної роботи кожного вихованця.

Автор: 

викладач вищої категорії
Масюк Ігор Іванович

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі