Користувацький вхід

Останні публікації

Підсумкова з біології І семестр 9 клас

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...


9 клас Біологія

І рівень (1 завдання 0,5 балів)

1. Рівень організації, який об'єднує особини окремих видів живих організмів:
А)клітинний; Б) популяційно-видовий; В)екосистемний; Г) організмовий.

2.До складу нуклеотидів ДНК входять:
А)дезоксирибоза та 4 нітрогеновмісні основи; Б)рибоза та урацил;
В)дезоксирибоза та 2 триплети нуклеотидів; Г)рибоза та тимін.

3. Галузь біології що вивчає процеси збереження спадкової інформації:
А)вірусологія; Б)молекулярна біологія; В)мікологія; Г)цитологія.

4.Реплікація у тварин відбувається в:
А)ядрі Б)цитозолі В)ядрі, мітохондріях і хлоропластах.

5.У нуклеоїді бактерій мстяться:
А)білки й ДНК Б)білки і ліпіди В)білки й вуглеводи Г)ДНК і ліпіди

6.Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини, оскільки вони:
А)мають двомембранну будову
Б)окиснюють органічні речовини
В)містять власну ДНК
Г)заповнені матриксом

ІІ рівень (1 завдання 1 бал)
1.Які твердження є вірними?
А)Сіркобактерії окиснюють сірководень до сірки і далі до солей сульфатної кислоти
Б)Фотосинтез може відбуватися у хлоропластах, хромопластах та лейкопластах.
В)До одномембранних органел належать ЕПС ,комплекс Гольджі, лізосома фермент.
Г)Рибосомальна РНК-бере участь у процесах дозрівання РНК.

2.Одна із ДНК сперматозоїда людини мстить 100 пар нітратних основ. Довжина цієї молекули ДНК становить:
А) 0,34нм Б)0,34м В)34нм Г)0,34см

3.Установіть відповідність між органічними сполуками та їхніми характерними ознаками.
А Моносахариди 1 основні функції-каталітична і будівельна
Б Полісахариди 2 мономерами є нуклеотиди
В Ліпіди 3 мають солодкий смак, гідрофільні
Г Білки 4 мономерами є моносахариди
5 при розщепленні 1г виділяється 39кДж енергії

ІІІ рівень (1 завдання 2 бала)
2.Дайте визначення: А)фотосинтез? Б)Генетичний код?
1.Перелічіть органели, що дають змогу впевнено відрізнити рослинну клітину від тваринної. Які функції виконують ці органели?

ІV рівень (1 завдання 2 бала)
Скільки і яких видів нуклеотидів потрібно для реплікації молекули ДНК, у якій кількість аденілових нуклеотидів 35 %, а гуаніну 1600?

Автор: 

Запара Олена Іванівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі