Користувацький вхід

Методико – технологічні аспекти щодо організації системного повторення навчального матеріалу з фізики, з метою якісної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

«Методико – технологічні аспекти щодо організації системного повторення навчального матеріалу з фізики, з метою якісної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання».
Підготувала: вчитель фізики
КЗШ І-ІІІ ступенів №126
Шолохова В.Ф.

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з фізики укладено на основі чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики для 7 – 9 класів (К.; Ірпінь: Перун,2005, затвердженої МОН:лист від23.12.2004 №1/11-6611) та для 10-11 класів (К.,2010, затвердженої МОН:наказ від 28.10.2010 №1021).
Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків: «Механіка», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електродинаміка», «Коливання і хвилі. Оптика», «Елементи торії відносності. Квантова фізика», які в свою чергу, розподілено за розділами і темами.
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики – оцінити уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання:
- встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
- застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;
- визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
- використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);
- складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
- пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
- аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, роботи висновки;
- правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.
Для якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання в першу чергу необхідно охарактеризувати структуру тесту та оцінювання завдань (специфікацію) з фізики для зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Тест ЗНО з фізики 2017 року складається з 34 завдань, трьох видів:
20 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
завдання № 1-20 – до кожного тестового завдання надано чотири варіанта відповіді, з яких лише одне є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання: 0 або 1 тестовий бал.
4 завдання на встановлення відповідності (логічної пари),
завдання № 21-24 – до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання: 0,1,2,3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну відповідність).
10 завдань відкритої форми з короткою відповіддю,
завдання № 25-34 – абітурієнту необхідно самостійно визначити числовий результат встановленої розмірності, за правильне виконання завдання буде нараховуватись по 2 тестових бали.
За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з фізики може набрати 56 тестових бали.
На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 180 хвилин.
Під час тестування забороняється використання будь – яких сторонніх матеріалів і навіть калькуляторів, окрім наданих в тестових зошитах.
Для підготовки до ЗНО учням необхідно скористатися такими порадами:
-Ознайомтеся з офіційними документами та матеріалами, що описують процедуру тестування з фізики.
-Увага! Найповнішу збірку документів і матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО – www.testportal.gov.ua).
- Необхідно ознайомитись з програмовими вимогами зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, вимогами до освітньої підготовки учнів з фізики, з формами тестових завдань ЗНО з фізики.
- треба добрати навчальну літературу для підготовки до зовнішнього оцінювання: «Зовнішнє оцінювання з фізики», шкільні підручники, посібники, довідники, збірки тестових завдань з фізики. З обережністю треба ставитись до тестів, придбаних на книжкових ринках, у магазинах. Інколи такі збірники готуються не фахівцями, у них публікуються неякісні завдання, допущені фактологічні помилки. При підготовці до ЗНО користуватися треба лише виданнями , що рекомендовані до друку Міністерством освіти і науки України, Інститутом педагогіки АПН України, Українським центром оцінювання якості освіти.
- Повторюючи навчальний матеріал, треба проводити його систематизацію. Повторювати алгоритми, правила – орієнтири розвʼязання задач певних типів. Увагу треба звертати на опорні твердження , які одержуються як результат розв’язання деяких базисних задач.
- На основі обсягу матеріалу для повторення визначається приблизний час підготовки кожної теми (програмових вимог у годинах).
- Систематично тренуватися працювати із завданнями у тестовій формі. Не залишати без уваги завдання що викликають труднощі. Зʼясовувати причини помилок при виконанні тестових завдань. Цікавитись матеріалами тестування на сайті Українського центру оцінювання знань.
- Треба взяти участь у пробному тестуванні.
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до ЗНО:
1. Динамічно вивчати програмовий матеріал з фізики, що передбачає розвивальну мету.
2. Актуалізувати знання з вивченого матеріалу.
3. Ознайомлювати учнів з програмовими вимогами ЗНО з фізики.
4. Демонструвати випускникам всі форми тестових завдань.
5. Застосовувати тестування в навчальному процесі. Проводити по можливості, домашні самостійні, контрольні роботи із використанням тестів. Це сприятиме виробленню в учнів навиків роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. Слід знайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.
6. Звертати увагу учнів на формальну сторону заповнення бланків. Зокрема, позначення правильної відповіді закритого завдання з вибором – хрестиком; охайне і чітке записування цифр відповіді закритого завдання з короткою відповіддю, згідно встановлених вимог. Знайомити з можливістю виправлення неправильних відповідей в бланку А, користуючись відповідними полями цього бланку (без гуми та коректора).
7. Звертати увагу на тестовий зошит, який є в «Інформаційних матеріалах»УЦОЯО 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016 років.
8. Звертати увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на «натаскування» учнів на відповіді до тестів і таким чином не втратили основну ідею освіти – гармонійний розвиток дитини як особистості.

Автор: 

Шолохова Віра Федорівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі