Користувацький вхід

Урок-квест "Додавання та віднімання раціональних чисел"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Тема уроку. Додавання та віднімання раціональних чисел.
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Додавання та віднімання раціональних чисел»; формувати математичну компетентність: мотивувати учнів до навчання, виробляти комплекс математичних знань умінь і навичок; формувати інтелектуальну та полікультурну компетентність: розвивати навички навчальної праці, самостійність, самооцінку, самоконтроль, вміння працювати в колективі, логічне мислення; забезпечити позитивне ставлення учнів до математичної діяльності: виховувати пізнавальний інтерес до математичних знань; забезпечити здоров’язбережувальну компетентність: викликати позитивні емоції використовуючи ігрові форми і методи навчання.

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.

Обладнання: роздатковий матеріал, мультимедійне обладнання, матеріал на онлайн-сервісах.

Девіз уроку. Розум полягає не тільки в знаннях, але й в умінні застосовувати ці знання.
Арістотель

Хід уроку

І. Організаційний момент.
Для проведення квесту учні класу об’єднуються у дві команди. Кожна команда обирає капітана, який керуватиме своєю командою під час гри: підтримувати дисципліну, розподілятиме завдання, організовуватиме роботу при розв’язуванні спільних завдань. Кожна команда озвучує свою назву і отримає лист-путівник із назвами станцій. Щоб ширше розвивати зацікавленість учнів при вивченні даної теми, картки із завданнями можна розкласти в класі у вказаних місцях під номером відгаданого запитання та назвами станцій. Перемагає та команда, яка виконала більше завдань і набрала більше балів.
Учитель. Девізом нашого уроку є слова Арістотеля: «Розум полягає не тільки в знаннях, але й в умінні застосовувати ці знання». Сьогодні ми узагальнимо ввесь вивчений матеріал теми «Додавання та віднімання раціональних чисел» і з’ясуємо чи вмієте ви застосовувати отримані знання при розв’язуванні завдань. А проведемо ми його у вигляді квесту.
Термін квест, в перекладі з англійської мови (quest), означає пошук, пошуки пригод. Це аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. У нас командна гра, тож пригадаємо правила гри в команді. (учні озвучують відомі їм правила).
Бажаю вам успіху!

ІІ. Завдання квесту.
Лист-путівник.
Станція 1. «Морський бій» (кожна команда по черзі в довільному порядку вказує номер комірки, а команда-суперник дає відповідь на відповідне запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Максимальна кількість балів – 8. ). Для більш ефективного виконання завдання «Морський бій» можна створити в програмі PowerPoint з використанням трігерів.
Станція 2. «Перегони". (команди отримують картки-старт із завданням, виконавши його, вписують отриману відповідь у лист-путівник у рядок «Відповідь 1». Щоб приступити до виконання наступного завдання, команда сама вибирає картку під номером, що є відповіддю на перше запитання в путівнику і так далі. Кількість карток – 12, за кожну правильну відповідь кожна команда отримує 1 бал).
Лист-путівник
№ 1 Станція 1. «Морський бій»

А К Д О
1
2
3
4

1 – А. Які числа називаються від’ємними?
2 – К. Які числа називаються раціональними?
3 – А. Що називається модулем числа ?
4 – О. Чому дорівнює модуль додатного числа?
1 – К. Чому дорівнює модуль від’ємного числа?
2 – К. Як називаються компоненти додавання?
3 – К. Як називаються компоненти віднімання?
4 – К. Як додати два від’ємних числа?
1 – Д. Як знайти суму додатного та від’ємного числа?
2 – Д. Які числа називаються протилежними?
3 – Д. Чому дорівнює сума двох протилежних чисел?
4 – Д. Число нуль додатне чи від’ємне?
1 – О. Як від одного раціонального числа відняти інше?
2 – О. Чому дорівнює різниця 0 – 5?
3 – О. Що таке координатна пряма?
4 – О. Як порівняти числа з різними знаками?

Станція 2. «Перегони»
Картка - старт.
Допишіть речення. При множення будь-якого числа на нуль отримаємо…. Отриманий результат запишіть у лист-путівник цифрою.
Відповідь 1.
1. Число шість догори ногами.
Відповідь 2.
2. Ця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з…
Відповідь 3.
3. Скільки буде 1∙2 ?
Відповідь 4.
4. Десять яблук мав Данило, рум’яних, і красивих. Якщо два із них він з’їв, то залишилось їх….
Відповідь 5.
5. Думає вправно твоя голова: п’ять плюс один, ти отримуєш…
Відповідь 6
6. Два апельсини було у Юрка. Татко один ще купив для синка. Довго тепер син не вийде з квартири, поки всі фрукти не з’їсть, всі…
Відповідь 7.
7.Скільки пальців на обох руках?
Відповідь 8.
8. Скільки у веселки кольорів?
Відповідь 9.
9. Дві одинички поряд – це число…
Відповідь 10.
10. Два ока, два вуха і хвіст. Разом буде?...
Відповідь11.
11. Скільки місяців у кварталі?
Відповідь 12
Перевірте відповіді на станції «Призова» та отримайте бали

Відповіді. (лист-путівник №1)
Відповідь 1 Відповідь 2 Відповідь 3 Відповідь 4 Відповідь 5 Відповідь 6
0 -26 -3,7 9 4 42
Відповідь 7 Відповідь 8 Відповідь 9 Відповідь 10 Відповідь 11 Відповідь 12
-345 - ні -57,69 Так -; -

Лист-путівник
№ 2 Станція 1. «Морський бій»

А К Д О
1
2
3
4

1 – А. Які числа називаються від’ємними?
2 – К. Які числа називаються раціональними?
3 – А. Що називається модулем числа ?
4 – О. Чому дорівнює модуль додатного числа?
1 – К. Чому дорівнює модуль від’ємного числа?
2 – К. Як називаються компоненти додавання?
3 – К. Як називаються компоненти віднімання?
4 – К. Як додати два від’ємних числа?
1 – Д. Як знайти суму додатного та від’ємного числа?
2 – Д. Які числа називаються протилежними?
3 – Д. Чому дорівнює сума двох протилежних чисел?
4 – Д. Число нуль додатне чи від’ємне?
1 – О. Як від одного раціонального числа відняти інше?
2 – О. Чому дорівнює різниця 0 – 5?
3 – О. Що таке координатна пряма?
4 – О. Як порівняти числа з різними знаками?

Станція 2. «Перегони»
Картка - старт.
Допишіть речення. При множенні один на один отримаємо…. Отриманий результат запишіть у лист-путівник цифрою.
Відповідь 1.
1. Скільки місяців у році?
Відповідь 2.
2. Одному з братів 10 років, інший - на 9 років старший. Скільки років старшому брату?
Відповідь 3.
3. «Чортова дюжина» - це число -…
Відповідь 4.
4. Наступне парне число за числом 16 – це число…
Відповідь 5.
5. Число чотири у квадраті
Відповідь 6.
6. Сьоме число в ряді простих чисел.
Відповідь 7.
7.Скільки пальців на трьох руках?
Відповідь 8.
8. Число, яке можна записати у вигляді 21+22+23.
Відповідь 9.
9. Чому дорівнює добуток числа 4 і числа 5?
Відповідь 10.
10. Число, що дорівнює сумі перших шести натуральних чисел.
Відповідь11.
11. Число, що записується двома двійками.
Відповідь 12
Перевірте відповіді на станції «Призова» та отримайте бали

Відповіді. (лист-путівник №2)
Відповідь 1 Відповідь 2 Відповідь 3 Відповідь 4 Відповідь 5 Відповідь 6
1 -4,6 -14 2 1 34
Відповідь 7 Відповідь 8 Відповідь 9 Відповідь 10 Відповідь 11 Відповідь 12
-875 - так ні 7 +; -

Станція 3. «Мудрі знаки».
Завдання для команди 1.
Завдання. Визначте знак відповіді та занесіть його в порядку виконання до бланку. Правильне виконання дасть можливість утворити малюнок. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

1. - 6 – 2;
2. 5 – 9;
3. -2 + 16;
4. -12 – (-4);
5. 21 – 22;
6. – ǀ-13,3ǀ;
7. - 2/3 + 6/7;
8. -3 – (-5,6);
9. – 2,4 + 51/4;
10. – 1,4 + (- 1,6);
11. 6,7 – (- 2);
12. - 0,125 + 1;
13. 0 – (- 7);
14. -11/12+7 1/3;
15. – (- 5) + 13;
16. – 0,6 – 8;
17. 1,7 – (- 13,8);
18. – 14 + 16,1;
19. 4 – (- 6,7);
20. 5,5 – 6,5;
21. 14 – 16,34;
22. 1312/13-23 1/2;
23.12 + 54;
24. – 3 – 18;
25. – 2,5 - 3/5.
- - + - -
- + + + -
+ + + + +
- + + + -
- - + - -

Відповідь до завдань команди 1.

Завдання для команди 2.
Завдання. Визначте знак відповіді та занесіть його в порядку виконання до бланку. Правильне виконання дасть можливість утворити малюнок. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

1. - 8 – 7;
2. 4 – 11;
3. - 3 + 14;
4. -12 + 4;
5. 22 – 29;
6. – ǀ-16,3ǀ;
7. - 2/3 + 8/11;
8. - 3 – 5,6;
9. – 2,2 + 71/4;
10. – 2,4 + (- 2,6);
11. 16,7 – (- 18);
12. - 0,125 - 1;
13. 0 – 7;
14. -11/12- 7 1/3;
15. – (- 7) + 26;
16. – 0,3 – 10;
17. 8,8 – (- 23,8);
18. – 14 – 45;
19. 6 – (- 3,7);
20. 4,5 – 7,5;
21. 78 – 96,34;
22. 6312/13-83 1/2;
23. 22 + 94;
24. – 5 – 68;
25. – 9,5 - 3/5.
- - + - -
- + - + -
+ - - - +
- + - + -
- - + - -
Відповідь до завдань команди 2.

Станція 4. « Капітанський місток».
(капітани команд виконують завдання на онлайн-сервісах «learningАpps.org»
https://learningapps.org/4721339
ІІІ. Підбиття підсумків проведення квесту.
(команди підраховують бали занесені до таблиці результатів)
Станція 1
«Морський бій»
Максимальна кількість балів - 8 Станція 2
«Перегони»
Максимальна кількість балів - 12 Станція 4
«Мудрі знаки»
Максимальна кількість балів - 25 Станція 5
«Капітанський місток»
Максимальна кількість балів - 12

Загальний бал команди

Учитель. Успіх приходить до того, хто мислить категоріями успіху. Сьогодні ми узагальнили та систематизували теоретичну та практичну складові теми «Додавання та віднімання раціональних чисел». У домашній самостійній роботі закріпимо індивідуальні знання, вміння і навички.
IV. Рефлексія.
Що найбільше вам сподобалось на уроці?
Чи підтвердили ми девіз уроку?
Де ваші знання і вміння можна застосувати?
У кожного з вас на парті лежать Смайлики із різною гримасою обличчя. Виберіть ті, які відповідають вашому теперішньому настрою.
V. Домашнє завдання.
Самостійна робота. (два варіанти)
Знайдіть найбільше ціле число, при якому є правильною нерівність:
1 варіант : -17 < b < -6;
2 варіант: -19 < b < -7.
2. Знайдіть значення суми:
1 варіант : а) -4 + (-7); б) -12+6; в)-7,9 +7,9; г) - 2+ 4 1/5;
2 варіант: а) -5 + (-2); б) -62+1; в)-9,3 +9,3; г) -53/4+7 7/10.
3. Знайдіть значення різниці:
1 варіант : а) 3,6 – 8,7); б) -17,9 – 10,1; в) -9 -7,9; г) -53/8-4 9/10;
2 варіант: а) 9,6 – 11,7); б) - 87,9 – 1,1; в) -5 -7,8; г) -1 -4 9/10 ;
4. Розв’яжіть рівняння.
1 варіант : а) х + 14 = 8; б) 2,9 – х = 14,7;
2 варіант: а) х + 4,6 = - 9,4; б) 19 – х = 27.

Автор: 

Гавриш Ольга Миколаївна, учитель фізики та математики Дмитрівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Золотоніської районної ради

Джерело: 

Список використаних джерел
1. Математика: підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / [Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.]. – К.: Видавничий дім «Основа», 2014. – 304 с.
2. Сисоєнко В. Компетентнісний підхід до навчання математики засобами дидактичних ігор // Математика – 2011. №24 с.3-5.
3. Ліба О. Активізація пізнавальної діяльності учнів // Математика в школі. – 2001. №2 с.44-46.
4. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 6 класу /[Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С.]. – Х.: Гімназія, 2007. – 128 с.
5. Возняк Г.М. Диференціальні самостійні роботи з математики для 6 класу. – Т.: Підручники і посібники, 2000. – 48 с.
6. Гаук М.М. Математичні диктанти. 5 – 6 класи. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 96с.
Інтернет – ресурси
- URL: https://learningapps.org/
- URL: http://procikave.com/tsikavi-fakti-pro-matematiku.html
- URL: http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-matematiku/
Список використаних джерел
1. Математика: підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / [Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.]. – К.: Видавничий дім «Основа», 2014. – 304 с.
2. Сисоєнко В. Компетентнісний підхід до навчання математики засобами дидактичних ігор // Математика – 2011. №24 с.3-5.
3. Ліба О. Активізація пізнавальної діяльності учнів // Математика в школі. – 2001. №2 с.44-46.
4. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 6 класу /[Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С.]. – Х.: Гімназія, 2007. – 128 с.
5. Возняк Г.М. Диференціальні самостійні роботи з математики для 6 класу. – Т.: Підручники і посібники, 2000. – 48 с.
6. Гаук М.М. Математичні диктанти. 5 – 6 класи. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 96с.
Інтернет – ресурси
- URL: https://learningapps.org/
- URL: http://procikave.com/tsikavi-fakti-pro-matematiku.html
- URL: http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-matematiku/
Список використаних джерел
1. Математика: підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / [Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.]. – К.: Видавничий дім «Основа», 2014. – 304 с.
2. Сисоєнко В. Компетентнісний підхід до навчання математики засобами дидактичних ігор // Математика – 2011. №24 с.3-5.
3. Ліба О. Активізація пізнавальної діяльності учнів // Математика в школі. – 2001. №2 с.44-46.
4. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 6 класу /[Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С.]. – Х.: Гімназія, 2007. – 128 с.
5. Возняк Г.М. Диференціальні самостійні роботи з математики для 6 класу. – Т.: Підручники і посібники, 2000. – 48 с.
6. Гаук М.М. Математичні диктанти. 5 – 6 класи. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 96с.
Інтернет – ресурси
- URL: https://learningapps.org/
- URL: http://procikave.com/tsikavi-fakti-pro-matematiku.html
- URL: http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-matematiku/

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі