Користувацький вхід

Робота з молодими спеціалістами – пріоритетна ланка методичної роботи «СОЧТАЙМІНГ-ПРАКТИКИ» (методичні матеріали)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Методична робота здійснюється практично постійно і найбільш повно враховує запити та потреби педагогічних працівників, більш динамічно реагує на потреби педагогічної практики, її зміст визначається як загальними цілями побудови української національної школи, так і конкретними знаннями, які витікають з реального стану професійної діяльності педагогічних працівників.
На кожному етапі роботи педагога методична служба надає практичну допомогу молодим педагогам у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності, вивчає і аналізує стан навчально-виховного процесу в закладі позашкільної освіти, її результативність, сприяє участі їх у різних формах методичної роботи, координує самостійну роботу; ініціює організацію та проведення роботи з молодими спеціалістами з метою визначення рівня практичної і морально-особистісної підготовки та надання їм методичної допомоги.

Автор: 

Андрєєвська Ольга Георгіївна
методист
Лівобережного Будинку дитячої та юнацької творчості
департаменту освіти Маріупольської міської ради

Джерело: 

Бех І. Д. Вихованняособистості : у 3 кн. Кн. 1. Особистісноорієнтованийпідхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. :Либідь, 2003. – 280 с.
Биковська О.В. Стратегічнінапрямипозашкільноїосвіти / Позашкільнаосвіта: стратегії, інновації, практика: зб. матеріалівміжнар. наук.-практ. конф, 21-23 травня 2009 р. / Міністерствоосвіти і науки України, Національнийеколого-натуралістичний центр [та ін.] – Суми : ПП “Рудень С.І.” – 2009. – С. 164-168.
КовбасенкоЛ.І.Організаційно-педагогічніосновидіяльностісучасногопозашкільногонавчального закладу : методичнийпосібник / Л. І. Ковбасенко. – К., 2000. – 53 с.
Павлова Л. М. Організаціяметодичноїроботи у позашкільнихнавчальних закладах: метод.рекомендації / Л. М. Павлова – К., 2005. – С. 3-4.
Позашкільнаосвіта в Україні. Нормативно-правовіакти / за ред. В.В. Вербицького– К.: НЕНЦ, 2002.
Пустовіт Г. П. Теоретичні засади і методичніпідходищодоформуваннятворчоїособистості в позашкільнихнавчальних закладах / Г. П. Пустовіт // Теоретико-методичніосновитворчоїособистості в умовахпозашкільнихнавчальнихзакладів : зб. мат. наук.-практ. конф. – К., 2006. – С. 38–69.
Сущенко Т.І. Позашкільнапедагогіка : навч. посібн. / Т. І. Сущенко – К. : ІСДО. – 1996. – 144 с.
Концепціяпозашкільноїосвіти та виховання // Управлінняосвітою. – 2005. С. 5-6.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі