Користувацький вхід

Останні публікації

Практичне заняття як необхідна складова у підготовці конкурентноспроможного фахівця. Методичні етапи його проведення

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Однією із найпоширеніших форм організації навчально¬го процесу у вищій школі є практичні заняття.
Практичне (грец. prakticos - діяльний) заняття — форма навчаль¬ного заняття, за якої викладач організує детальний розгляд студен¬тами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування через індиві¬дуальне виконання відповідно до сформульованих завдань.
Основними функціями практичних занять є:
- поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекці¬ях і в процесі самостійної роботи;
- формування інтелектуальних умінь та навичок пла¬нування, аналізу і узагальнень, опанування діючою техні¬кою, вироблення навичок управління і користування нею;
- накопичення первинного досвіду організації вироб¬ництва та технікою управління ним;
- оволодіння початковими навичками керівництва пра¬цівниками на виробництві;
- формування вміння аналізувати і оцінювати еконо¬мічну ефективність виробництва;

Автор: 

Паршина Олена Петрівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі