Користувацький вхід

Конспект уроку на тему: «Умови ґрунтоутворення,структура грунту

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Конспект уроку на тему: «Умови ґрунтоутворення,структура грунту
Мета: розкрити закономірності поширення різних типів ґрунтів на рівнинних та гірських територіях України; розвивати пам'ять, уяву, логічне мислення; вміння працювати з текстом та позатекстовим матеріалом підручника, складати та аналізувати схеми і таблиці; розвивати первинні навички роботи з картою ґрунтів; виховувати в учнів почуття бережливого ставлення до ґрунтів і раціональне їх використання – найціннішого ресурсу природи.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: підручники (Фізична географія України: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч. – К.: Зодіак – ЕКО, 2008. – 240 с.), атласи, настінна карта ґрунтів України, структурно-логічна схема «Ґрунти України», схематичне зображення ґрунтового профілю.
Методична література:
1. Усі уроки географії. 8 клас / С.Л. Капіруліна, М.В. Сорока – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 240 с.
2. Фізична географія України. 8 клас. Дидактичні матеріали для формування предметної компетенції учнів // А.М. Булава. – Х.: ВГ «Основа», 2009. – 80 с.
3. Географія. Вчимося вчити: Методичний посібник /Упорядк. О.М. Варакута. – Тернопіль, 2006. – 72 с.
4. Шкільна географія та методика її викладання (курс лекцій): Навчальний посібник. Переробл. і доповн. / Варакута О.М. – Тернопіль: Тайп, 2011. – 180 с.
5. Довгань Г.Д. Фізична географія України. 8 клас: Розробки уроків. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 304 с.
6. Кошелюк А.В. Ґрунти України, 8 клас // Географія. – 2004. - №2. – С. 18-21.
7. Вивчення теми «Ґрунти і земельні ресурси України», 8 клас: [урок географії] Л. Дмитренко // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – №2. – С. 18-21.
8. Дидактичний комплекс до вивчення теми «Ґрунти і земельні ресурси», «Рослинний покрив», «Тваринний світ» у 8-му класі / С.Кобернік, Р.Коваленко //Географія та основи економіки в школі. – 2005. - №4. – С. 11-14.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО УРОКУ
- привітання з учнями;
- перевірка присутності учнів;
- перевірка наявності засобів навчання;
- психологічна підготовка учнів до роботи на уроці.
ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАВДАНЬ
а) вступне слово вчителя
- Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової теми, на розгляд якої нам відведено два уроки.
Для того, щоб дізнатись якою ж буде тема сьогоднішнього уроку я пропоную вам відгадати ребус.
б) відгадайте ребус

- Отож, сьогодні на уроці ми дізнаємося про ґрунти України.
- Відкрийте зошити і запишіть тему і план уроку.
Тема: «Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи ґрунтів України».
План
1. Умови ґрунтоутворення.
2. Закономірності поширення ґрунтів на території України.
3. Характеристика основних типів ґрунтів рівнин.
ІІІ. ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
1. Розповідь вчителя.
- Людина живе на планеті Земля, природа якої дає їй кисень, світло, тепло, воду. У земних надрах багато корисних для людини порід і мінералів. Але ні з чим не зрівняти цінність поверхневого шару земної кори, придатного для життя рослинності. Це – ґрунт. Закономірно, що розвиток давніх цивілізацій пов'язаний зі сприятливими умовами для землеробства та високою культурою його ведення.
Тисячі років використовуються ґрунти. А вони безупинно віддають свої дари людям, які їх доглядають. Тому, без перебільшення, можна сказати, що ґрунт відіграв величезну роль в еволюції нашої планети й залишається й надалі найважливішою ланкою природи, без якої немислимі високоорганізовані форми життя і прогрес людського суспільства. Для того, щоб розуміти цінність ґрунту, необхідно його вивчати. Що ми і будемо робити на сьогоднішньому уроці.
2. Репродуктивна бесіда
- Що таке ґрунт?
- З чого він складається?
- Яка відмінність між ґрунтом і гірською породою?
- Яка основна властивість ґрунту?
3. Випереджувальне завдання на тему: «Ґрунтознавець – Василь Докучаєв». Реферативне повідомлення
4. Розповідь-пояснення вчителя. Побудова схеми «Ґрунтотвірні чинники» у ході пояснення
- Утворення ґрунту – це процес взаємодії гірської породи з водою, повітрям і живими організмами. Під впливом живих організмів, що оселяються на породі, верхній шар її збагачується органічними речовинами, які в процесі подальших змін перетворюються на доступні для рослин поживні речовини. Унаслідок біологічного, хімічного і фізичного вивітрювання гірські породи перетворюються на нове природне тіло – ґрунт.

5. Розповідь-пояснення вчителя
- Однією з властивостей ґрунту є його структура. Структура ґрунту – це грудочки, на які розпадається ґрунт. За типом структури ґрунти поділяються на структурні та безструктурні. У безструктурному ґрунті окремі механічні елементи (піщані, пилуваті частинки) перебувають у вільному стані й не зв’язані одна з одною. У структурному – вони поєднані в агрегати різної величини і форми, які надають ґрунту певної структури.
- Структура ґрунту може бути:
- Зерниста;
- Горіхувата;
- Пилувата;
- Брилиста;
- Грудкувата;
- Призматична;
- Лускувата;
- Плитчаста;
- Стовпчаста.
6. Розповідь-пояснення вчителя. Побудова схеми у ході пояснення.
- Механічний склад ґрунту – це кількісне співвідношення в ґрунтах піщаних, глинистих та інших частинок.

7. Аналіз ґрунтового профілю.
- Розгляньте зображення ґрунтового профілю і скажіть:
- Скільки ґрунтових горизонтів виділяють у типовому ґрунтовому профілі?
- Який ґрунтовий горизонт залягає найближче до поверхні?
- Якою літерою його позначають?
- Якої товщини може сягати даний ґрунтовий горизонт?
- На якій глибині знаходиться гумусовий горизонт? Яка його потужність?
- Який ґрунтовий горизонт може мати нечіткі перехідні межі?
- Який ґрунтовий горизонт профілю має найбільшу потужність?
- Якими літерами його позначають?
- Якої максимальної глибини він може сягати?
- Яким ґрунтовим горизонтом завершується ґрунтовий профіль?
- На яких материнських породах утворюються ґрунти України?
Грунтовий профіль

8. Робота з позатекстовим матеріалом підручника.
- Розгляньте мал. 107 на С. 128 підручника і скажіть:
- Що зображено на даному малюнку?
- Яким знаряддям користуються при дослідженні ґрунтового профілю?
- Чи однорідний за кольором даний ґрунтовий профіль?
9. Аналіз фотозображень ґрунтових профілів.
- Розгляньте фотозображення і скажіть:
- Чи однорідні за кольором дані ґрунтові профілі?
- Чи є серед запропонованих ґрунтових профілів такі, де б було видно ґрунтові води?
- Про що свідчить таке близьке до поверхні залягання ґрунтових вод?

10. Розповідь-пояснення вчителя. Побудова схеми у ході пояснення.
- Існують певні закономірності поширення типів ґрунтів на території України: широтна зональність на рівнинній частині та висотна поясність у гірських районах.
Давайте більш детально розглянемо закономірності поширення ґрунтів на рівнинах. Для цього замалюємо собі у зошитах невеличку схему.

11. Робота з картою атласу «Ґрунти»
- Користуючись картою атласу «Ґрунти» на С. 22 скажіть:
- В якому напрямку змінюються типи ґрунтів на території України?
- Які типи ґрунтів на рівнинній території України поширюються зонально?
- Який зональний тип ґрунтів на території України займає найбільші площі?
- Які зональні типи ґрунтів притаманні для нашої області?
12. Розповідь-пояснення вчителя
- Основною властивістю ґрунту є його родючість. Від родючості ґрунтів залежить урожайність природної і культурної рослинності. У цілому природна родючість ґрунтів України дозволяє віднести їх до одних із найкращих у світі.
13. Робота з картою атласу
- Користуючись картою атласу «Родючість ґрунтів» на С. 23 скажіть:
- Чи однакова родючість усіх ґрунтів на території України?
- Чи спостерігається певна закономірність зміни родючості ґрунтів?
- В якому напрямку ця закономірність простежується?
- Де на території України поширені особливо малородючі ґрунти?
- Де на території України поширені найродючіші ґрунти?
- Ґрунти якої родючості на території України займають найбільші площі?
- Ґрунти якої родючості поширені в Тернопільській області?
14. Розповідь-пояснення вчителя
- Отож, ми з вами вже розглянули умови поширення основних типів ґрунтів на території України, класифікували їх за родючістю. А тепер давайте більш детально поговоримо про кожен з них і з’ясуємо, яку площу займає певний тип ґрунту та де саме на території України він зустрічається.
15. Робота з картою атласу «Ґрунти»
- Користуючись картою «Ґрунти» на С.22 атласу скажіть:
- Які типи ґрунтів на території України мають зональне поширення?
- Які типи ґрунтів на території України мають азональне поширення?
- Які ґрунти займають територію Українського Полісся?
- Які ґрунти займають центральну смугу України?
- Де на Україні поширені торфово-болотні ґрунти?
- Які ґрунти сформувались в долинах річок?
- Де на території України поширені солончаки і солонці?
16. Розповідь пояснення вчителя. Складання характеристики дерново-підзолистого ґрунту за допомогою схеми
- А зараз за допомогою опорної таблиці-схеми охарактеризуємо дерново-підзолистий тип ґрунтів. Дані ґрунти поширені в Україні на території Полісся. В табличці ми маємо рядок з назвами зональних типів ґрунтів. В першій комірці ми маємо дерново-підзолисті ґрунти. Рухаючись вгору по стовпчику ми з вами маємо можливість з’ясувати на якій материнській породі сформувався цей тип ґрунтів. В нашому випадку – це піски і супіски. Далі ми бачимо, що в цих ґрунтів досить потужний перехідний горизонт, що позначається літерами Нр.
Гумусовий горизонт не надто потужний – до 20 см. Зверху – лісова підстилка. На даних ґрунтах сформувались мішані ліси.
Клімат, як видно зі схеми, вологий. Рельєф – рівнинний, оскільки ми з вами сьогодні вивчаємо ґрунти рівнин.

17. Робота із схемою
- Давайте разом з вами схарактеризуємо другий тим ґрунтів – чорноземи. При цьому ми будемо користуватись схемою і атласами.
- Користуючись схемою скажіть:
- Які чотири підтипи чорноземів змінюють один одного у напрямку з півночі на південь?
- На яких породах сформувались чорноземні ґрунти?
- Якої максимальної глибини може сягати перехідний горизонт у чорноземних ґрунтах?
- Який підтип чорноземів має найпотужніший гумусовий горизонт?
- Якої глибини він може сягати?
- Який тип рослинності сформувався на чорноземних ґрунтах?
- Який клімат характерний для території на якій поширені чорноземні ґрунти?
- Користуючись картою атласу «Родючість ґрунтів» на С. 23 скажіть, яка родючість чорноземних ґрунтів.
:
19. Перевірка самостійної роботи
ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
1. Прийом «Поміркуй!»
- Обґрунтуйте прислів’я: «Ґрунт дорожчий за золото».
2. Розгадайте кросворд

Автор: 

Отрошко Ірина Михайлівна вчитель географії ОЗНЗ Новозаліського НВО ЗОШ І-ІІІступенів-ДНЗ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі