Користувацький вхід

КОРМОВИРОБНИЦТВО. (ТЕСТОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Тестовий модульний тестовий контроль знань студентів розроблений згідно робочої навчальної програми, складеної на підставі затвердженої Державною установою “Нау-ково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів « Агроосвіта » «22» червня 2016 р., який включає в себе те-оретичну частину у вигляді тестів. Розроблений у програмному забезпечені АЙРЕН.
Може бути використаний викладачами та студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації для підготовки фахівців ОКР „ молодший спеціаліст” спеціальності 201 „ Агрономія”.

Автор: 

Балахтар Михайло Якович
викладач агрономічних дисциплін, спеціаліст 2 категорії
ВСП «Ерастівський коледж ім. Е. К. Бродського ДДАЕУ»

Джерело: 

1. Зінченко О.І. Кормовиробництво: Навчальне видання. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Вища освіта, 2005. – 448с.: іл..
2. Корма: Приготовление, хранение, использование: Справосник/ В.В. Щеглов,
Л.Г. Боярский. – М.: Агропромиздат, 1990. – 255 с.
3. Кормовиробництво: навчальний посібник / Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т.,
Шевніков М.Я./ За редакцією Л.М. Єрмакової. – К., 2008. – 396 с.
4. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології ви-рощування основних польових культур Львів: НВФ "Українські технології", 2006. – 730 с,
5. Основи тваринництва і бджільництва: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Посібник/ Н.І. Волкова. 2007. – 337. – с.
6. Павловська Л. Д. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва. — Житомир : Полісся, 2012. — 313 с.
7. Рослинництво з основами кормовиробництва: Навчальний посібник / О.М. Царен-ко, В.І. Троценко, О.Г. Жатов, Г.О. Жатова; За ред. д. с.-г. н., проф. О.Г. Жатова. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. - 384 с.
8. Справочник по кормам и кормовим добавкам/ Под ред. Г.А. Богданова. – К.: Уро-жай, 1984, 248 с.
9. Технологія виробництва продукції рослинництва/ Алімов Д.М., Шелестов Ю.В./ Практикум: Навч. посіб.-К.: Вища школа., 1994. – 287 с.: іл..
10. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник за редакцією О. Т. Бусенка. – К.: Вища освіта, 2005. – 496.: іл.
11. Архипенко Ф. Зелені корми з літніх посівів. Післяукісні посіви можуть забезпечити 13-15% потреб у кормовій сировині для молочного тваринництва / Ф. Архипенко, В. Повидало // Фермер. – 2011. – № 6. – C. 42-44.
12. Величко О. В. Ефективність виробництва та використання кормів / О. В. Величко / Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – C. 111-115/8.
13. Використанно інформацію по роботі в програмному середовищі Айрен за посиланням http://irenproject.ru/

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі