Користувацький вхід

Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення (методична розробка практичного заняття з фармакології)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

1. Тема заняття: «Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення.» (4 години)
2. Результати навчання:
Фахові компетентності:

I. Знання:

1. Здатність визначити медичні терміни.
2. Здатність визначити фармакологічні терміни.
3. Здатність визначити класифікацію лікарських засобів, що впливають на апетит.
4. Здатність визначити у разі порушень секреторної функції шлунку.
5. Здатність визначити класифікацію блювотних і протиблювотних засобів.
6. Здатність визначити класифікацію засобів, що впливають на моторну функцію шлунково-кишкового тракту.
7. Здатність визначити класифікацію гепатотропних засобів.
8. Здатність визначити класифікацію засобів, що впливають на функції підшлункової залози.

II. Розуміння:

1. Здатність пояснити дію засобів для підвищення апетиту.
2. Здатність пояснити дію анорексигенніх засобів.
3. Здатність пояснити принцип дії засобів при недостатній секреції залоз шлунку.
4. Здатність пояснити принцип дії лікарських засобів, що пригнічують секреторну функцію шлунку.
5. Здатність пояснити сучасні методи лікування виразкової хвороби шлунку.
6. Здатність пояснити принцип дії протиблювотних засобів.
7. Здатність пояснити дію холеретиків.
8. Здатність пояснити дію холекінетиків.
9. Здатність пояснити дію гепатопротекторів.
10. Здатність пояснити дію холелітолітичних засобів.
11. Здатність пояснити дію препаратів у разі порушення секреторної функції підшлункової залози.
12. Здатність пояснити дію проносних засобів.
13. Здатність пояснити дію протипроносних засобів.

III. Застосування:

1. Здатність оцінювати можливість і доцільність застосування препаратів за певних патологічних станів.
2. Здатність складати рецептурні прописи.
3. Здатність розв’язувати задачі професійного спрямування.
4. Здатність акцентувати увагу на побічних діях лікарських препаратів та заходах щодо їх попередження.
IV. Аналіз:

1. Здатність аналізувати терапевтичну і побічні дії препаратів, що впливають на функції органів травлення.
2. Здатність упорядковувати інформацію, розбивати на компоненти, думати абстрактно.
3. Здатність оцінювати інформацію та її значимість для майбутнього фаху, інтеграція з клінічними дисциплінами.

V. Синтез:

1. Здатність проводити порівняльну характеристику лікарських препаратів.
2. Здатність аргументувати проведення заходів, щодо запобігання ускладненням у разі фармакотерапії.

VI. Оцінювання:

Здатність оцінювати побічні дії препаратів та проводити заходи щодо їх попередження.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху;
3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
5. Уміння ідентифікувати, формувати та розв’язувати задачі;
6. Уміння застосовувати знання на практиці;
7. Здатність приймати обґрунтовані рішення;
8. Здатність працювати самостійно та в команді;
9. Здатність спілкуватися та взаємодіяти з дотриманням етико-деонтологічних норм;
10. Уміння планувати час та керувати ним;
11. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
12. Орієнтація на безпеку;
13. Здатність діяти соціально, відповідальне та свідомо;
14. Здатність нести професійну відповідальність.

Практичні навички до заняття:

1. Володіти правилами виписування рецептів на різні форми ліків.
2. Оформляти вимоги на медикаментозні засоби для стаціонарів.
3. Розраховувати дози й концентрації ліків.
4. Вести, відповідно до вимог, облік і дотримуватися правил зберігання рецептурних бланків та відпуску ліків у різних відділеннях стаціонару.
5. Досконало володіти правилами безпечного зберігання отруйних, одурманюючих і наркотичних засобів.
6. Оцінювати доцільність застосування медикаментозних засобів різних груп для фармакотерапії, знеболювання й надання допомоги при гострих станах та отруєнні.
7. Розв’язувати фармакотерапевтичні, проблемні й ситуаційні задачі на основі знань властивостей, фармакодинаміки, фармакокінетики і фармакотерапії медикаментозних засобів різних груп.
8. Надавати невідкладну допомогу в разі виникнення ускладнень при застосуванні сильнодіючих отруйних, одурманюючих і наркотичних засобів.
9. Аналізувати фармакологічні й побічні ефекти медикаментозних засобів різних фармакологічних груп.
10. Працювати з препаратами та анотаціями на нові препарати, що надходять в аптечну мережу.
11. Працювати з довідковою літературою.

Автор: 

Казанюк Тамара Вікентіївна
викладач фармакології, викладач-методист вищої категорії
ВНЗ Київський міський медичний коледж

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі