Користувацький вхід

Щоденник для практичних занять з предмету "Медсестринство в гінекології"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Щоденник для практичних занять з передмету «Медсестринство в акушерстві» розроблений у відповідності з діючою програмою для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа”. Зошит призначений для аудиторної роботи студентів під час занять та самостійної роботи з передмету «Медсестринство в гінекології». Кожна тема мотивує студента до вивчення матеріалу, формуючи навички на основі компетентнісного підходу. До кожного із 6 занять по всім основним розділам дисципліни наведені перелік теоретичних питань, описана практична частина заняття, список термінів з теми заняття, контрольні питання та тестові завдання. Заняття проілюстровані малюнками, алгоритмами практичних навичок, схемами і таблицями, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню.
Для підготовки до практичного заняття необхідно:
 Ознайомитись із темою та планом заняття;
 Вивчити за підручниками, лекціями теоретичний матеріал з даної теми;
 Ознайомитись із планом практичної частини заняття;
 Проконтролювати себе: дати визначення поняттям з переліку, наведеного до кожного заняття; відповісти на контрольні питання; розв’язати тестові завдання.
Після вивчення курсу результатами навчання є формування у студентів наступних фахових компетентностей:
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 здатність планувати та управляти часом;
 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 здатність бути критичним і самокритичним;
 здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 здатність приймати обґрунтовані рішення;
 здатність працювати в команді;
 навички міжособистісної взаємодії;
 здатність працювати автономно;
 навики здійснення безпечної діяльності;
 здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється поточним опитуванням, тестовим та підсумковим контролем (диференційований залік).

Автор: 

Викладач "Спеціаліст вищої категорії" ЗФПО КММФК Кондратьєва Ірина Віталіївна
Викладач "Спеціаліст вищої категорії" та звання "Викладач-методист" ЗФПО КФМК№3
Степанківська Ольга Володимирівна
Коректор "Спеціаліст вищої категорії" та звання "Викладач-методист" ЗФПО КФМК№3
Толкач Любов Анатоліївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі