Користувацький вхід

Конспект уроку з біології "Органи та системи органів тваринних організмів"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Конспект уроку
Тема: Органи та системи органів тваринних організмів
Мета: розглянути загальний план будови і функцій органів та систем органів тварин; визначити значення систем органів у тваринному організмі; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою думку; розвивати логічне мислення, творчий потенціал; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи, працелюбність, культуру спілкування.
Очікувані результати: учні називають органи тварин, системи органів тварин та їхні функції; описують будову тіла тварин.
Обладнання: зошит, підручник, кросворд,схеми
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення робочого настрою.
ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. «Тести для друга».
Учні обмінюються тестовими завданнями, які вони склали вдома, і виконують їх.
2.2. «Установи відповідність».
1. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А складається з клітин видовженої форми (волоконець)
2 епітеліальна Б містить значну кількість міжклітинної речовини
3 м’язова В забезпечує реакцію організму на подразнення
4 сполучна Г вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

Відповіді: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б.
2. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А не містить міжклітинної речовини
2 епітеліальна Б здатна до скорочення
3 м’язова В утворює опорні системи органів
4 сполучна Г клітини мають тіло, від якого відходять відростки

Відповіді: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В.
3. Установити відповідність між типом тканини, зображеним на малюнку, та її назвою.
1 епітеліальна
2 хрящова
3 кісткова
4 м’язова посмугована
5 нервова

А Б В Г

Відповідь: А — 2, Б — 5, В — 1, Г — 4.
4. Установити відповідність між типом тканини, зображеним на малюнку, та її назвою.
1 епітеліальна
2 жирова
3 кісткова
4 непосмугована м’язова тканина
5 нервова тканина
А Б В Г

Відповідь: А — 5, Б — 3, В — 4, Г — 1.
2.3. «Шпаргалка з помилками».
Учні обмінюються підготовленими вдома «шпаргалками», знаходять і виправляють у них помилки.
2.4. «Закінчи речення».
1. Основні типи тканин в організмі тварин: … (епітеліальна, сполучна, м’язова, нервова).
2. Тканина, клітини якої щільно прилягають одна до одної, майже не містить міжклітинної речовини,— це … (епітеліальна).
3. Тканина, яка містить значну кількість міжклітинної речовини,— це … (сполучна).
4. У клітинах м’язової тканини міститься багато таких органел, як … (мітохондрії).
5. Клітини епітелію порожнини носа багатьох ссавців мають … (війки), які затримують пилинки.
6. Нервова клітина, структурна одиниця нервової тканини,— це … (нейрон).
7. Тканина, клітини якої мають подовжену форму та здатні скорочуватися,— це … (м’язова).
8. Внутрішні поверхні органів утворені … (епітеліальною) тканиною.
9. Разом з епітелієм … (сполучна) тканина утворює шкіру.
10. Кров належить до … (сполучної) тканини.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація їх навчальної діяльності
Слово вчителя
Отже, в організмі тварин налічується чотири типи тканин: епітеліальна, м’язова, нервова і сполучна. Саме з такого «на бору» тканин формуються органи.
«Асоціативний кущ»
Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «орган». Усі відповіді записуються до «асоціативного куща», який зображено на дошці.
Можливі варіанти відповідей учнів: голова, шлунок, хвіст, лапи, серце, зуби, очі, легені тощо.

Узагальнення результатів.
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.
ІV. Засвоєння нового матеріалу
1. Поняття про органи тваринного організму, їхні функції
Розповідь учителя
Під час еволюційного розвитку багатоклітинних тварин відбуваються якісні та кількісні зміни тканин, унаслідок чого утворюються органи, які є морфологічно оформленою і функціонально спеціалізованою частиною організму.
Орган — це частина тіла, що має певну формулу, будову й місцезна­ходження та виконує одну або кілька функцій.

Система органів — це органи, що об'єднуються для виконання спільної функції.
Запитання для обговорення:
— Пригадайте: органи рослин складаються з одного типу тканин чи різних?
Очікувані відповіді учнів: органи рослин складаються з кількох типів тканин, наприклад: листок утворений покривною, основною (фотосинтезуючою), механічною та провідною тканинами.
Розповідь учителя
До складу будь-якого органа тварин також завжди входить кілька тканин, які утворюють складну структуру, що має певну функцію. Наприклад, шлунок складається з епітеліальної, м’язової, нервової і сполучної тканин, серце також утворене всіма цими типами тканин, а ось у печінці м’язової тканини немає. Чому? (Обговорення відповідей учнів.)
М’язова тканина є у складі тих внутрішніх органів, які забезпечують рухи рідин.
Запитання до учнів:
— Які рідини рухаються через шлунок і серце? (Обговорення відповідей учнів.)
2. Поняття про системи органів, їхні функції
Розповідь учителя
Сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов’язані анатомічно і топографічно, а також виконують однакову функцію, називають системою органів.
Запитання до учнів:
— Чи характерні для рослин системи органів? (Обговорення відповідей учнів.)
В організмі вищих хребетних тварин є такі системи органів:
1) опорно-рухова система — утворена кістками, їхніми сполученнями та м’язами;
2) дихальна система — складається з органів, що сприяють надходженню в організм кисню і видаленню з нього вуглекислого газу та інших токсичних речовин, які утворилися в процесі обміну;
3) травна система — об’єднує органи, що перетравлюють їжу та всмоктують поживні речовини;
4) видільна система — сформована з органів, які звільняють організм від продуктів обміну речовин;
5) кровоносна система — забезпечує в організмі сталість внутрішнього середовища, а також переміщення поживних та фізіологічно активних речовин;
6) ендокринна система — включає залози, які виділяють у кров речовини підвищеної активності;
7) нервова система — об’єднує частини організму в єдине ціле і здійснює його зв’язок з навколишнім середовищем.
Завдання для груп:
— Використовуючи текст підручника та додатковий матеріал, схарактеризуйте будову та функції:
I група — опорно-рухової системи;
II група — дихальної системи;
I група — травної системи;
IІ група — видільної системи;
І група — кровоносної системи;
ІI група — регуляторних систем (нервової та ендокринної).
(Презентація роботи груп.)
Заповнення таблиці
Системи органів Органи, що входять
до системи Їхні функції

Розповідь учителя
Усі ці анатомо-фізіологічні системи об’єднані в єдину цілісну систему, яка постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем і перебуває в стані рухомої рівноваги. Цю складну, історично сформовану систему називають організмом.
Формулювання висновку
• У багатоклітинних тварин тканини утворюють органи.
• Щоб виконувати життєві функції, органи діють в єдиному організмі узгоджено.
• Сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів, називаються системами органів.
• Будова кожної системи органів певного виду тварин взаємно пов’язана з функціями, які вона виконує.
• У тварин виділяють такі системи органів: опорно-рухову, травну, дихальну, кровоносну, видільну, нервову, ендокринну та статеву.
V. Узагальнення і закріплення знань
5.1. Розгадування кросворда «Органи і системи органів тварин» (роздавальний матеріал).
Розгадайте кросворд «Органи і системи органів тварин» та визначте зашифроване слово.
1
2
г
3
4
5
6
7
Запитання
1. Орган нервової системи, який у собаки має масу 130 г. (Маса мозку однорічної дитини досягає 800 г. У молодших школярів маса головного мозку 1250−1300 г, що майже відповідає масі мозку дорослої людини. Середня маса мозку в чоловіків — 1375 г, у жінок — 1275 г. У чоловіків він становить 2 % загальної маси тіла, у жінок — 2,5 %.)
2. Орган видільної системи.
3. Органи дихання комах.
4. Відділ травної системи.
5. Назва травної системи, яка закінчується анальним отвором.
6. Орган дихання ракоподібних.
7. Складова частина опорно-рухової системи.
Відповіді: 1. Мозок. 2. Нирка. 3. Трахеї. 4. Кишечник. 5. Наскрізна. 6. Зябра. 7. М’язи.
Зашифроване слово: організм.
5.2. «Установи послідовність».
Установити послідовність рівнів організації тваринного ор¬ганізму, починаючи з найнижчого.
А клітини; Б орган; В організм; Г тканини
Відповідь: А, Г, Б, В.
5.3. «Коло ідей».
— Визначте найменший набір органів, з яким може існувати багатоклітинний тваринний організм.
VІ. Підбиття підсумків уроку
Учні повертаються до мети уроку і завдань, які вони визна¬чили для досягнення цієї мети, та обговорюють їх (визначають рівень досягнення мети та виконання завдань).
VІІ. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Опрацювати відповідний параграф підручника
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Скласти три тестових завдання формату Б (з кількома пра¬вильними відповідями)
1. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А складається з клітин видовженої форми (волоконець)
2 епітеліальна Б містить значну кількість міжклітинної речовини
3 м’язова В забезпечує реакцію організму на подразнення
4 сполучна Г вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

1. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А складається з клітин видовженої форми (волоконець)
2 епітеліальна Б містить значну кількість міжклітинної речовини
3 м’язова В забезпечує реакцію організму на подразнення
4 сполучна Г вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

1. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А складається з клітин видовженої форми (волоконець)
2 епітеліальна Б містить значну кількість міжклітинної речовини
3 м’язова В забезпечує реакцію організму на подразнення
4 сполучна Г вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

2.. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А не містить міжклітинної речовини
2 епітеліальна Б здатна до скорочення
3 м’язова В утворює опорні системи органів
4 сполучна Г клітини мають тіло, від якого відходять відростки

2.. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А не містить міжклітинної речовини
2 епітеліальна Б здатна до скорочення
3 м’язова В утворює опорні системи органів
4 сполучна Г клітини мають тіло, від якого відходять відростки

2.. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А не містить міжклітинної речовини
2 епітеліальна Б здатна до скорочення
3 м’язова В утворює опорні системи органів
4 сполучна Г клітини мають тіло, від якого відходять відростки

2.. Установити відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини Характерні ознаки
1 нервова А не містить міжклітинної речовини
2 епітеліальна Б здатна до скорочення
3 м’язова В утворює опорні системи органів
4 сполучна Г клітини мають тіло, від якого відходять відростки

1
2
г
3
4
5
6
7

Автор: 

Кизима Лілія Валентинівна, вчитель біології ліцею "Білоцерківський колегіум" Білоцерківської міської ради Київської області"

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі